|

Muhammed Sumadi'nin kabul olan duası

Şafi mezhebi alimlerinden olan Muhammed Sumadi, Emevi camisinde imamlık yaptığı sırada, büyük alimlerden dersler aldı. Allah'ın emir ve yasaklarını anlaşılır şekilde insanlara anlatan Muhammed Sumadi, Allahü tealadan kendisine dört evlat ihsan etmesini ve her birinin dört hak mezhepten birinde alim kişiler olmasını diledi. Duası kabul oldu. Peki Muhammed Sumadi kimdir? İşte detaylar...

Yeni Şafak
12:02 - 17/05/2018 Perşembe
Güncelleme: 13:41 - 17/05/2018 Perşembe
Yeni Şafak
Muhammed Sumadi'nin kerametleri görülüp, dilden dile anlatıldı.
Muhammed Sumadi'nin kerametleri görülüp, dilden dile anlatıldı.

Şam'da yetişen velilerden. İsmi, İbrahim bin Ahmed bin Davud bin Müslim bin Muhammed'dir. Va'iz ismiyle tanındı. Doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. 1644 (H.1054) senesinde Havran'ın köylerinden Sumadi'de vefat etti. Babüssagir kabristanlığına defnedildi.

İbrahim Sumadi, Emevi Camiinde imamlık yapıyordu. Alim, fakih, vaiz bir zat olan Sumadi, nasihatleri ile huşu verirdi. Büyük alim Şemsüddin Meydani'den dersler aldı. Onun vefatıyla,Şam müftisi Necmüddin-i Gazzi'ye talebe oldu.

Emir ve yasakları anlaşılır şekilde anlattı

Her ikisinden çok istifade etti. Hadis, fıkıh ilimlerini öğrendi. Şam'da fetvalar verdi ve ders okuttu. Allahü tealanın emir ve yasaklarını açık ve anlaşılır olarak insanlara anlattı. Çok kimseler kendisinden istifade ettiler. Çok salih bir zat idi. Kerametleri görülüp, dilden dile anlatıldı.

  • Ahmed Meydani dedi ki: "Birgün Emevi Camiinde İbrahim Sumadi'yi gördüm. Bir çocukla ilgilendi ve yanağını tuttu. Ben bu hali iyi görmeyip; "Alim bir zat böyle yapar mı?" diye içimden geçirdim ve oradan ayrıldım. Gece bir rüya gördüm. Rüyamda İbrahim Sumadi bir at üzerinde idi. Etrafını alimler kuşatmıştı. Ben de elini öpmek için yaklaştım. Bana dönüp; itirazından vazgeç. Allahü tealanın sevgili kulları hakkında sü-i zanda bulunma!" buyurdu. Sabahleyin doğruca huzuruna koştum. Beni gülerek karşıladı ve; "Herhalde düşüncenden vazgeçtin" buyurdu. İtiraf edip özür diledim."

4 oğlu 4 hak mezhebin alimleri oldu

İbrahim Sumadi, Allah'a yakınlılığı ile bilinen, Allah'ın sevgili bir kuluydu. Duası kabul olmuştu. Allahü tealadan kendisine dört evlat ihsan etmesini ve her birinin dört hak mezhepten birinde alim kişiler olmasını diledi. Duası kabul oldu.

Müslim ismindeki oğlu, Maliki mezhebinde

Abdullah ismindeki oğlu, Hanbeli mezhebinde

Musa ismindeki oğlu, Şafi mezhebinde

Muhammed ismindeki oğlu, Hanefi mezhebinde fazilet sahibi ve alim oldular.

#Evliya
#Ramazan
#Oruç
#Sumadi
6 yıl önce