Çiftçiye ödeme kolaylığı muhtara maaş desteği: Torba yasa teklifi TBMM’de kabul edildi

Ekonomi alanında düzenlemeleri içeren 39 maddelik torba yasa teklifi TBMM’de kabul edildi. Yeni düzenlemeyle muhtarların maaşı 4 bin 250 liraya çıkacak. Çiftçilerin mallarına karşı aldıkları borçların geri ödemesini kolaylaştırmak için faiz düzenlemesi yapılacak.

Osman Özgan Yeni Şafak
Arşiv

Hükümetin ekonomik düzenlemeleri içeren torba yasa teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. 39 maddelik teklifte, muhtarlardan çiftçilere, KDV istisnasından doktorlara kadar birçok düzenleme yer alıyor. Yasalaşan düzenlemelere göre, muhtar maaşları asgari ücret seviyesi olan 4 bin 250 liraya çıkarılacak. Yabancılara konut ve iş yeri satışında uygulanan KDV’den istisna tutulmak için 1 yıllık elde tutma şartı 3 yıla çıkarılacak. İmalat sanayi ve turizmde yatırım teşvik sahibi mükelleflerin vergi müstesnası 2025’e kadar uzatılacak. Türkiye’de elektrikli araç imal edenlerin yatırım teşvik belgesi kapsamındaki mühendislik hizmetleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar KDV’ye tabi olmayacak. Yatırımın tamamlanması halinde vergi faiziyle birlikte tahsil edilecek.

2B HAK SAHİBİNE SATILABİLECEK

  • Yasada hazine arazilerinin satışı ve kiralanmasına yönelik düzenlemeler de yer aldı. Buna göre, Hazineye ait tarım arazileri, 31 Aralık 2019’dan önce en az 3 yıldan beri tarımsal amaçla kullanan ve kullanmaya devam edenlere 10 yıla kadar doğrudan kiralanabilecek. Orman vasfını yitirmiş 2B arazileri hak sahiplerine satılabilecek. 2B arazileri üzerinde bulunan taşınmazlar ile hazineye ait tarım arazilerine ilişkin süresi içerisinde başvuru yapmayanların başvuru ve ödeme süresi 31 Aralık 2022’ye kadar uzatılacak.

FİNANSAL VERGİ YÜZDE 25’E ÇIKTI

Yasayla, finans sektöründe Kurumlar Vergisi oranı yüzde 20’den 25’e çıkarılacak. Çiftçilerin mallarına karşı aldıkları borçların geri ödenmesini kolaylaştırmak için de faiz düzenlemesi gerçekleştirilecek. Vergi bilinci, uyarıcı ve eğitici yayınlar arasına girecek.

İSTİFA EDEN HEKİMLERE ‘DÖNÜŞ’

  • İstifa eden hekimlerin tekrar kamu görevine dönüşü için zorunlu olan bekleme süreleri, bir defaya mahsus olmak üzere kaldırılacak. Salgının olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesi amacıyla 1 Mart 2020 tarihinden 30 Haziran 2020 tarihine kadar işleyecek iş yeri kira bedelinin ödenmemesi, kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacak.

TMSF ARACILIĞI İLE ÖDENECEK

Tasfiye durumundaki 21 tasarruf finansman şirketinden paralarını alamayan 50 bin üyenin sorunlarının çözülmesine yönelik altyapı da oluşturulacak. Buna göre üyeler, sektörde kalan 6 firmaya hakları korunarak geçebilecek. Devredilen sözleşmelerle birlikte müşterilere iade edilecek tasarruf tutarları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) aracılığıyla şirketlere ödenecek.

Vergi suçunun cezası artıyor

Vergi kaçakçılığına yönelik cezalarda üst sınır artırıldı. Buna göre, defter veya kayıtlarda hile ve tahrif yapan ve yanıltıcı belge düzenleyene 5 yıla, bu belgeleri yok edenlere ve sahte olarak düzenleyenlere ise 8 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Vergi cezasının yarısının soruşturma sırasında ödenmesi halinde cezada yarı oranında indirim yapılacak. Hüküm verilinceye kadar ödenirse üçte bir indirim yapılacak. Bu suçların birden fazla takvim yılında işlenmesi halinde ceza, dörtte birden dörtte üç oranına kadar artırılabilecek.

ÖZGÜN
Muhtar maaşları ne kadar arttı? Yeni ekonomi paketine göre yeni muhtar maaşları...