Ramazanın İlk Günü Yapılacak İbadetler, Okunacak Dualar

Ramazan ayı 23 Mart 2023 Perşembe günü başlayacak. Ramazanda yapılacak ibadetler, okunacak dualar büyük önem arz ediyor. Rahmet mevsimi olarak adlandırılan Ramazan ayında yapılacak ibadetlerin sevabı, ecri çoktur. Ramazan ayının ilk gününe özel bir ibadet var mıdır? Ramazan nasıl karşılanır, Ramazan'ın ilk günü hangi dualar, ibadetler yapılır?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ramazan'ın ilk günü ibadetleri, tesbihleri

On bir aydan hayırlı bu ayın ilk gününü dua ederek geçirmek isteyenler Ramazanın ilk günü yapılacak ibadetlere yoğunlaşıyor. Ramazan'ın ilk günü hangi ibadetler yapılır, hangi dualar edilir?

RAMAZAN'IN İLK GÜNÜ NE ZAMAN 2023?

Ramazan ayının ilk günü 23 Mart 2023 Perşembe günü olacak.

RAMAZAN'IN İLK GÜNÜ HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Ramazan-ı Şerif ayı, zikir ayıdır. Bu ayda zikredenlere, diğer aylara nazaran daha çok sevap verilir. Nitekim İbrahim en-Nehai (Rahimehullah) şöyle buyurmuştur: “Ramazan-ı şerifteki bir oruç, bin oruçtan, bir tesbih, diğer aylardaki bin tesbihten, bir rekât diğer aylardaki bin rekâttan üstündür.” (Süyûtî, ed-Dürrü’l-mensûr, 2/228)

Ramazan ayının 1 ve 10. Günleri arasında günde 100 defa Ya Erhamerrahimin tesbihi çekilir. Bu tesbih (Ey iman edenlerin en merhametlisi) anlamına gelir.

Ramazan ayının 11 ve 20. Günleri arasında günde 100 defa Ya Gaffarez Zünü tesbihi çekilir. Bu tesbih (Ey günahları bağışlayan) anlamına gelir.

Ramazan ayının 21 ve 30. Günleri arasında günde 100 defa Ya Atikarrikab tesbihi çekilir. Bu tesbih (Ey iyileri koruyan) anlamına gelir.

RAMAZAN'IN İLK GÜNÜ HANGİ DUALAR EDİLİR?

22 Mart 2023 Çarşamba akşamı kıldığımız ilk teravih ve gecesinde kalktığımız sahur ile birlikte 23 Mart 2023 Perşembe günü ilk orucumuzu tutacağız. İlk oruç günümüzde yani Ramazanın ilk günü okunacak dualara baktığımızda ayı hedef alarak Allah-u Teala’ya yalvarırız. Ramazanın ilk günü duası şöyledir: “Allah'ım! Bu günde tuttuğum orucu gerçek oruç tutanların orucu gibi ve ibadetimi gerçek ibadet edenlerin ibadeti gibi kıl; bu günde beni gafillerin uykusundan uyandır; suçumu bu günde bağışla; ey âlemlerin ilâhı! Affet beni, ey suçları affeden. Rabbim!”

Ramazan ayının ilk günü okunacak sureler ya da yapılacak ibadetlerin başında Fetih suresi gelir. Özellikle Ramazan’ın ilk gecesi okunacak Fetih suresinin, kişiyi tüm bir sene koruyacak fazileti bulunur.

RAMAZAN'IN İLK 10 GÜNÜ ÇEKİLECEK TESBİHLER

Ebu Hüreyre’den (r.a) rivayet edilen bir hadis-i şerifte Ramazan ayının her on günlük diliminin önemi konusunda Peygamber Efendimiz (S.A.V) şöyle buyurmuştur: “Ramazan ayının başı büyük bir rahmettir, ortası tam bir mağfirettir, sonu ise cehennemden azattır.” 2 Nisan 2023 – 10 Nisan 2023 Ramazan ayının ikinci 10 günüdür. İkinci on gününün mağfiret günleri olduğu haber verilen Ramazan-ı Şerif ayının ikinci on günlük diliminde mağfiret mâniasına bağlı olarak Allah Teâla’nın rahmeti talep edilir. Bu talebi hakkıyla gerçekleştirmek için on gün boyunca “Yâ Ğaffâra’z-Zünûb” “Ey tüm günahları çokça bağışlayan!” zikrine devam edilir.

RAMAZAN'IN SON 10 GÜNÜ ÇEKİLECEK TESBİHLER

11 Nisan 2023- 20 Nisan 2023 Ramazan ayının son 10 günüdür. 21 Nisan 2023 Pazar ise Ramazan Bayramı’nın birinci günüdür. Ramazan’ın son 10 günü cehennemden kurtuluştur. Kur’an-ı Kerim’in indirildiği gece de Ramazan’ın son 10 günü içindedir. Kadir Gecesini özel kılan meselelerden biri de Ramazan’ın hangi gecesine tevafuk ettiğinin sır olmasıdır. Konuyla ilgili rivayetler göz önüne alındığında ihtimallerin 27. gece etrafında yoğunlaşmasına bağlı olarak bu gece Kadir Gecesi gibi ihya edilmekteyse de, bu kesin bir sonuç olarak algılanmamalıdır. Son 10 günün her gününde ise cehennemden kurtulma arzusuyla zikir çekilmelidir. “Yâ Mu‘tiga’r-Rigâb” “Ey boyunları (cehennemden) azad eden!” zikrine devam edilir.

RAMAZAN DUALARI

"Allahım! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından rahmet bağışla. Şüphesiz sen bağışlaması bol olansın." (Âl-i Imran Suresi, 8. ayet)

"Allahım, küçüklüğümde annem ve babam beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de sen onlara rahmet et." (Isrâ Suresi, 24. Ayet)

"Ey Allahım! Bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Ey Allahım! Şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin." (Haşir Suresi, 10. ayet)

"Allahım! Ancak sana dayandık, içtenlikle yalnız sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır. Ey Allahım! Bizi, inkâr edenlerin zulmüne uğratma. Bizi bağışla. Ey Allahım! Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin." (Mümtehine Suresi, 4-5. ayetler)

"Allahım beni bağış la, bana merhamet et, rızanı kazandıracak işler yaptır, bana afiyet ve ha yırlı rızk ver." (Müslim, "Zikir", 35)

"Allahım verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, verdiğin sağlığın bozulmasından, ansızın vereceğin ceza dan ve senin kızgınlığını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım." (Müslim, "Zikir", 96)

"Allahım! Âcizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan, kabir azabından, dirilerin ve ölülerin fitnesinden sana sığınırım." (Müslim, "Zikir", 50)

"Allahım! Fayda vermeyen ilimden, ürpermeyen kalpten, doymayan nefisten, kabul olunmayan duadan sana sığınırım." (Müslim, "Zikir", 73)

"Ey Rabbim! Beni, iyilik ettiği zaman sevinen, kötülük ettiği zaman pişman olanlardan eyle. (Ibn Ma - ce, "Edep", 57)

Ey Allahım seni sevmeyi, sevdiklerini sevmeyi ve sevgine ulaştıracak işleri nasip etmeni senden dilerim. Ey Allahım sevgini bana, nefsimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevgili kıl. (Tirmizî, "Dua", 73)

"Ey Rabbimiz! Unutur veya yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla ve bize acı. Sen bizim mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.” (Bakara, 285-286)

"Ey Rabbimiz, dünyada yaptıklarımızdan hesaba çekileceğimiz gün beni, anamı, babamı ve bütün inananları bağışla." (Ibrahim Su re si, 41. ayet)

"Rabbimiz! Bize dün ya da ve ahirette iyilik ver, bizi ateş azabından koru." (Bakara Suresi, 201. ayet)

"Ey Rabbim! Bana bir hikmet bahşet ve beni iyi kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasın da beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni Naim cennetinin vârislerinden eyle. (Şuara Suresi, 83-86. ayetler)

"Rabbim! Gerçekten bana mülk verdin ve bana sözlerin yorumunu öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan. Dünyada ve ahirette yardımcım sensin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni iyi insanlar arasına kat." (Yusuf Suresi, 101. ayet)

"Ey Rabbim! Beni ve kardeşimi bağışla. Bize rahmet et. Sen, merhametlilerin en merhametlisisin." (Araf Su re si, 151. ayet)

"Rabbim bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Çünkü biz sana varan doğru yola yöneldik." (Araf Suresi, 156. ayet)

"Ey Rabbim! Beni; bana, anne ve babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın iyi ameller işlemeye sevk et. Beni rahmetinle iyi kullarının arasına kat." (Neml Suresi, 19. ayet)

"Rabbim! Gireceğim yere doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver." (Isra Suresi, 80. ayet)

"Rabbim! Bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın." (Müminun Suresi, 118. ayet)

"Ey Allahım seni sevmeyi, sevdiklerini sevmeyi ve sevgine ulaştıracak işleri nasip etmeni senden dilerim. Ey Allahım sevgini bana, nefsimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevgili kıl." (Tirmizî, "Dua", 73)

"Allahım nefsimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana havale ettim. Rızanı umarak, azabından korkarak sırtımı sana dayadım. Sana sığındım. Senden başka sığınak, senden başka dayanak yok tur. Allahım indirdiğin kitabına, gönderdiğin peygamberine iman ettim." (Buharî, "Deavat", 7)

"Ey Allahım kötü ahlâklı olmaktan, kötü işler yapmaktan ve yanlış inançlara sapmaktan sana sığınırım." (Tirmizî, "Dua", 126)

"Allahım! Senden hidâyet, takvâ, iffet ve gönül zenginliği isterim." (Müslim, "Zikir", 72)

"Allahım! Bana iyi işler nasip eyle. Işlerimi senin rızana mahsus kıl. Içine gösteriş ve yalan karış masından sakındır." (Hazreti Ömer)

Allahım! Bütün güzellik ve iyiliklerin hepsini senden isterim. Bütün çirkinlik ve kötülüklerin hepsinden sana sığınırım." (Hazreti Ayşe)

"Kendisini zikredeni unutmayan Allah'a hamdolsun. Kendisine dua edeni boş çevirmeyen, yalvaranı ağlatmayan ve ümit edeni boş çıkarmayan Allah'a ham dol sun." (Haz re ti Ha san)

"Rabbim! Ben vücudumu pisliklerden yıkadım, arıttım. İçimi de kötülüklerden sen yıka, arıt." (Mevlâna)

"Ya Rabbi! Biz, başkasına değil, yalnız senin rab oluşunu kabul eder ve ancak sana boyun eğeriz. Ancak sana itaat etmekle iç huzuru ve gönül ferahlığı buluruz. Çünkü bütün korku ve ümidimizin ilk ve son kaynağı yalnız sensin. Sen korku vermez sen korku yok. Sen ümit vermez sen ümit yok. Sen lezzet duyurmadın mı her şey elem, Sen elem duyurmadın mı her şey lezzet." (Muhammed Hamdi Yazır)

"Ya Rabbi! Dua sendendir; o duanın kabul ve icabeti de senden Ya Rabbi! Dua ve yakarışımız da sana lâyık olmayan sözleri söyleyip hatalarda bulunmuş isek, o kelimeleri sen ıslah et ve kabul buyur. Çünkü sözlerin hâkim ve sultanı sensin."


2023 Ramazan İmsakiyesi- İl il imsak vakitleri

Ramazan Bayramı ne zaman? (2023 Ramazan Bayramı takvimi)

Üç aylarda hangi ibadetler yapılır? Üç aylarda yapılması tavsiye edilen dua, zikir ve tesbihler