|

Dövizle ödeme yasağında yeni dönem: Tüm ödemelerin TL ile yapılma zorunluluğu kaldırıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı dövizle ödeme yasağında yeni bir düzenlemeye gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile tüm ödemelerin TL ile yapılma zorunluluğu kaldırılırken dövizle ödeme yapılabilecek alanlar ise altı madde şeklinde sıralandı.

Kenan Biter
08:34 - 28/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 12:04 - 28/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’i Resmi Gazete’de yayımladı.


Yapılan düzenleme ile dövizle ödeme yasağının uygulanma esasları yeniden düzenlendi. Buna göre, tüm ödemelerin TL ile yapılma zorunluluğu kaldırıldı.

Bakanlığın yeni düzenlemesi ile dövizle ödeme yapılacak haller ise altı madde şeklinde sıralandı.


Dövizle ödeme yapılabilecek alanlar;


-Döviz cinsinden kıymetli evraklar

-19/4/2022 tarihinden önce düzenlenmiş faturalar

-Borsada döviz cinsinden gerçekleştirilen kıymetli maden alım-satım işlemleri

-Dış Ticaret Sermaye Şirketleri üzerinden gerçekleştirilecek ihracatlar

-Antrepolar ve geçici depolama alanlarının ödeme yükümlülükleri

-Serbest ticaret bölgesinde faaliyet gösteren firmaların mal teslimi
#Dövizle ödeme yasağı
#TL ödeme
#Hazine ve Maliye Bakanlığı
#Kenan Biter
2 ay önce