|
Ekonomi

Koronavirüs testinde kritik tarih 22 Kasım: Ücret iadesi isteyin!

Koronavirüs test ücretine Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği 250 TL'lik tavan ücretin üstünde bir ödeme yapanlara hukukçulardan çağrı geldi. Test ücretlerine ilişkin para iadesi için kritik tarihin 22 Kasım olduğuna vurgu yapan hukukçular bu tarih sonrası söz konusu bedelin üzerinde yapılan tüm ücretlerin iadesi için faturalar ile birlikte ilgili özel sağlık kuruluşuna başvurulabileceğini, sonuç alınamaması halinde ise tüketici hakem heyetlerine gidilebileceğini kaydediyor.

Kenan Biter
08:36 . 8/12/2020 Salı
Yeni Şafak
Koronavirüs test ücretine 250 TL'den fazla ödeme yapanlar ücret iadesi talebinde bulunabilecek.

Koronavirüs test ücretine 250 TL'den fazla ödeme yapanlar ücret iadesi talebinde bulunabilecek.

Koronavirüsün tespiti için yapılan PCR testlerinin özel hastanelerde değişen fiyatlarına ilişkin kasım ayının son haftasında Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile valiliklere yazı gönderilmişti.

Kamu sağlık hizmetleri fiyat tarifesinde Kovid-19 koronavirüs hastalığı pandemisi kapsamında kişilerin talepleri üzerine yapılacak olan Kovid-19 RT- PCR testleri için düzenleme yapıldığı hatırlatılan yazıda, katma değer vergisi (KDV) ve S908116 kodlu Kovid-19 (SARS-CoV-2) izolasyonu işlem bedeli dahil olmak üzere S908115 kodlu Kovid-19 (SARS-CoV-2) Reverse Transkriptaz PCR test bedelinin 250 Türk lirası olarak belirlendiği kaydedilmişti.


TEST ÜCRETLERİNE İLİŞKİN ÇAĞRI

Sağlık Bakanlığı'nın yazısı sonrası hukukçular ise koronavirüs testi için 250 liradan fazla ücret ödeyenlere geriye dönük ücret iadesi talebinde bulunabileceklerine ilişkin çağrı da bulunuyor.

Koronavirüs sürecinde yoğun olarak test yapıldığını ve bazı özel hastanelerin bu testlerden uçuk ücretler talep edildiğine ilişkin çok sayıda şikayet gelmesi üzerine
Sağlık Bakanlığı'nın bir genelge yayınlayarak koronavirüs test ücretinde üst sınırı 250 TL olarak belirlediğine vurgu yapan Avukat Burak Alcan
, PCR testinin fiyatı ile ilgili yayınlanan genelgede test ücretlerine ilişkin de bütün numune alma ve test noktalarında da bu ücretin dışında bir ücret talep edilmeyeceğinin altının kesin olarak çizildiğini de dile getirdi.

HUKUKA AYKIRI İADESİNİ İSTEYİN

Koronavirüs test ücretlerinde 250 TL'lik tavan sınırlaması olmasına rağmen, bazı özel hastanelerin pandemi sürecinin vermiş olduğu belirsiz durumdan istifade etme amacıyla PCR testi (Covid-19 Testi) işleminin yayınlanan genelgede belirlenmiş ücretin çok daha üzerinde fahiş fiyatlarla yapıyor olduğu bilgisinin de olduğunu ifade eden Alcan, ''Özel Hastaneler Yönetmeliği gereği belirlenmiş olan yasaklar madde 66’da da belirtilmiştir. Bu yasaklar kapsamında kalan iş ve işlemler değerlendirildiğinde ve genelge ile birlikte ele alındığında, test yaptırmak isteyen vatandaşlardan keyfi bir tutumla yüksek ücret talep edilmesinin hukuka aykırı olduğu açıkça ortadadır.
PCR testi için fazladan alınan ücretin iadesinin de sağlanması mümkündür. Kanaatimce öncelikle genelgede belirlenmiş olan 250 TL ücret üzerinde yapılan ödeme için, testi yaptırdıkları kuruma faturalarını da ekleyerek yazılı şekilde başvuru yapmaları gerekmektedir
.'' dedi.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURUN

Bahse konu sağlık kuruluşunun 250 TL’nin üzerinde kalan ve fazladan alınan ücretin iadesini gerçekleştirmemesi halinde tüketici hakem heyetine başvuru yaparak ücret iadesi yoluna gidilmesinin de mümkün olduğunu kaydeden Alcan
, ''Özel Hastaneler Yönetmeliği madde 16 gereği her sağlık tesisi mesul müdür sorumluluğunda işlemlerini yürütür. Mesul Müdür, PCR testi için talep edilen fazla ücretten dolayı ayrıca sorumludur.'' diye konuştu.

PARA CEZASI VE KAPATMA UYGULANABİLİR

Bunun yanı sıra genelgeye aykırı olarak fazladan ücret alınması ve aykırı uygulamaların tekerrürü halinde ise 992 sayılı “Taharriyat Ve Tahlilat Yapılan Ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji Ve Kimya Laboratuvarları Kanunu” gereği idari para cezaları ve ilgili sağlık tesisine uygulanacak idari yaptırımlar söz konusu olabileceğine de dikkat çeken Alcan sözlerini şöyle sürdürdü:

''
Kanunda bahsedilen ihlallerin oluşması halinde, kanunun 10. ve ilgili diğer maddeleri gereği, idari para cezası ve laboratuvarların yeniden hukuka uygun olarak çalıştırılıncaya kadar kapatılabilmesi yaptırımı uygulanabilecektir
.''
#Koronavirüs
#Koronavirüs test ücreti
#Test
#Koronavirüs test
#PCR test ücreti
2 yıl önce
default-profile-img