|
Koronavirüs

Kovid testi 250 lirayı geçemez

Özel hastanelerin, Kovid-19 testlerinde birbirinden farklı ve fahiş fiyatlar istediği yönünde şikayetler artınca Sağlık Bakanlığı duruma el koydu. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, PCR testi için belirlenen fiyatın tüm Türkiye genelinde 250 lira olduğunu açıkladı. Vatandaşlar fazladan ödedikleri ücreti hastanelerden tahsil edebilecek.

Aybike Eroğlu
00:00 . 23/11/2020 Pazartesi
Yeni Şafak
Vatandaşlar, bazı grup hastanelerinde yapılan testlerin 1500 TL’ye kadar çıktığını belirterek, Sağlık Bakanlığı’nı göreve davet etmişti.

Vatandaşlar, bazı grup hastanelerinde yapılan testlerin 1500 TL’ye kadar çıktığını belirterek, Sağlık Bakanlığı’nı göreve davet etmişti.

Kovid-19 testlerine ilişkin son günlerde farklı fiyat istendiği yönünde artan şikayetlere Sağlık Bakanlığı el attı.
Kimi sağlık kuruluşları bakanlığın belirlediği 250 TL’ye PCR testi yaparken, kimi sağlık kuruluşlarının bu test için fahiş fiyat istediği belirlenmişti.
Vatandaşlar, bazı grup hastanelerinde yapılan testlerin 1500 TL’ye kadar çıktığını belirterek, Sağlık Bakanlığı’nı göreve davet etmişti. Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 (SARS-CoV-2) testi için belirlenen fiyat tarifesi dışındaki uygulamalar için yaptırım kararı aldı. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, PCR test ücretlerine ilişkin tüm kamu kurum ve kuruluşları ile valiliklere gönderdiği yazıda, Türkiye geneli PCR testi için belirlenen fiyatın 250 TL olduğunu vurguladı.

KDV DAHİL 250 TL

  • Koronavirüs salgını kapsamında kişilerin talepleri üzerine yapılacak olan Kovid-19 RT- PCR testleri için düzenleme yapıldığına dikkat çekilen yazıda, katma değer vergisi (KDV) ve S908116 kodlu Kovid-19 (SARS-CoV-2) izolasyonu işlem bedeli dahil olmak üzere S908115 kodlu Kovid-19 (SARS-CoV-2) Reverse Transkriptaz PCR test bedelinin 250 Türk Lirası olarak belirlendiği kaydedildi.

İLAVE ÜCRET ALINAMAZ

Sağlık Bakanlığı, söz konusu testi çalışmaya yetkili tüm sağlık kuruluşları için Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi’nde belirlenen fiyatlar üzerinden test ücretinin geçerli olduğunu, bu ücret dışında herhangi bir bedel talep edilemeyeceği ve ilave ücret alınamayacağı vurguladı.
Söz konusu testin yurtdışı seyahati yapacak kişilere (giden/gelen), profesyonel sporculara müsabaka öncesi olası şüphe ve taramalarda ve sadece Kovid-19 hastalığı şüphesiyle başvuran kişilere yapıldığı belirtilirken,
testlerin Mikrobiyoloji Laboratuvar ruhsatı olan tüm kuruluşlarda bakılabildiği ifade edildi.

FAALİYETLERİ DURDURULABİLECEK

  • Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlara gönderilen yazıda,"Bakanlığımızın düzenlemelerine ve Bakanlığımızca yayınlanan rehber ve algoritmalar ilgili mevzuatına aykırı uygulamaların tespit edilmesi halinde tespit edilen fiilin niteliğine göre, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesine,
    Yönetmeliği ve 992 Sayılı Kanunun ilgili maddelerinde öngörülen idari para cezaları ile ilgili sağlık tesisi sorumlu/mesul müdürleri hakkında gerekli idari yaptırımlar uygulanacak.
    RT-PCR testi için fazladan alınan ücretin iadesi sağlanacak. Aykırı uygulamaların sürdürülmesi veya tekerrürü halinde ise 992 sayılı Tahririyat ve Tahlilat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Kanununun ilgili maddeleri uyarınca ilgili birimlerin faaliyetlerinin durdurulması yönünde işlem tesisi edilecek" ifadelerine yer verildi.
#Koronavirüs
#Test
#Özel hastane
3 yıl önce
default-profile-img