|

Areda Survey araştırdı: Yüzde 60 devlet hastanelerinden memnun

Areda Survey’in her ay düzenli olarak hazırladığı “Sosyometre” araştırmasının ocak ayı dosyasında, Türkiye’deki hastanelerin hizmet ve altyapı konusu ele alındı. 3.121 kişi ile gerçekleştirilen araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 57,6’sı Türkiye’deki hastanelerin altyapısını yeterli buluyor.

13:24 - 10/02/2022 Perşembe
Güncelleme: 13:44 - 10/02/2022 Perşembe
DHA
Arşiv
Arşiv
Araştırmada katılımcılara
“Türkiye’de hastane alt yapısını yeterli buluyor musunuz?”
sorusu yöneltildi. Araştırmanın sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 57,6’sı Türkiye’deki hastanelerin alt yapısını yeterli bulduğunu ifade etti.

Araştırmaya katılan erkeklerin yüzde 59,3’ü hastanelerin altyapısını yeterli bulurken, kadınlarda bu oran yüzde 55,5. En çok ileri yaştaki katılımcılar hastane altyapısını yeterli bulurken, daha az memnuniyet yanıtı yüzde 50,8 ile 18-34 yaş kesiminden geldi.

Böylece, yaşın ilerlemesine paralel olarak devlet hastanelerinden memnuniyet düzeyinde doğrusal orantılı bir memnuniyet gözlemlendiği belirlendi. Özellikle 55 yaş ve üzerindeki katılımcılarda memnuniyet düzeyi yüzde 67’ye ulaştı.

YÜZDE 60 DEVLET HASTANELERİNDEN MEMNUN

Araştırmada katılımcılara yöneltilen
“Devlete ait hastanelere gittiğinizde gördüğünüz muameleyi nasıl karşılıyorsunuz?”
sorusuna devlet hastanelerinden hizmet alanların yüzde 60’ı memnun veya çok memnun olduğunu belirtti.

Çok memnun olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 40 iken, devlet hastanelerinden pek memnun olmadığını belirtenlerin oranı yüzde 35,6 olarak tespit edildi.

Bu veriler, devlet hastanelerinden memnuniyet düzeyinin yüksek olduğunu gösterirken, katılımcıların yüzde 4,6’sının sağlık konusunda devlet hastanelerinden yararlanmadığını ortaya koydu.

#Areda Survey
#hastane
#sağlık
2 yıl önce