|

Kasas Suresi 24 ayeti Arapça yazılışı ve okunuşu Türkçe anlamı

Kasas Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 28. suresidir ve 88 ayetten oluşur. Bu sure, Mekke döneminde indirilmiştir ve adı "hikâyeler" veya "kıssalar" anlamına gelir. Kasas Suresi 24. ayeti merak ediliyor. Peki Kasas Suresi 24. ayeti neyi anlatıyor, konusu nedir? İşte Kasas Suresi 24. ayeti ve meali.

16:24 - 21/05/2024 Salı
Yeni Şafak
Kasas Suresi 24. ayeti meali
Kasas Suresi 24. ayeti meali

Kasas Suresi, Kuran'ın 28. suresidir ve 88 ayetten oluşur. Surenin ismi, Arapça'da "hikaye" anlamına gelen "kasas" kelimesinden gelir. Sure, Hz. Musa ve Firavun'un hikayesi ile başlar ve Hz. İbrahim, Hz. Lut, Hz. Eyüp ve Hz. Yunus gibi peygamberlerin hikayelerini de içerir. Sure, inananlara Allah'ın gücü, adaleti ve merhameti hakkında rehberlik ve ilham kaynağı olmak için bu hikayeleri anlatır. Peki Kasas Suresi 24. ayeti neyi anlatıyor, konusu nedir? İşte Kasas Suresi 24. ayeti ve meali.

Kasas Suresi 24 ayeti Arapça yazılışı ve okunuşu

فَسَقٰى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلّٰٓى اِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ اِنّ۪ي لِمَٓا اَنْزَلْتَ اِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَق۪يرٌ

Fesekâ lehumâ śümme tevellâ ilâ-zzilli fekâle rabbi innî limâ enzelte ileyye min ḣayrin fakîr(un)

Kasas Suresi 24 ayeti Türkçe anlamı

“Bunun üzerine Mûsâ o iki kızın dâvarlarını suvarıverdi. Sonra gölgeye çekilip: “Rabbim! Şüphesiz, bana lutfedeceğin her iyiliğe öylesine muhtacım ki!” dedi.

Kasas Suresi 24. ayeti meali

  • Bu ayet, Musa'nın Medyen'de karşılaştığı iki kadına yardım ettikten sonra yaptığı duayı anlatır.
  • Musa, Firavun'un zulmünden kaçıp Medyen'e geldiğinde, bir kuyunun başında hayvanlarını sulamaya çalışan iki kadını görür. Kadınların durumunu öğrenince onlara yardım eder ve hayvanlarını sular.
  • Daha sonra, bir ağacın gölgesine çekilir ve Allah'a, O'ndan gelecek her türlü hayra muhtaç olduğunu ifade eden bu duayı yapar.
  • Bu dua, Musa'nın içinde bulunduğu zor durumda bile Allah'a olan bağlılığını ve güvenini gösterir. Ayrıca, insanın Allah'tan gelen her türlü nimete muhtaç olduğunu ve O'na sığınmanın önemini vurgular.

Kasas Suresi'nin konusu nedir, surede ne anlatılıyor?

Kasas Suresi'nin başlıca konuları şunlardır:
Hz. Musa'nın Doğumu ve Bebekliği
: Firavun'un zulmünden kurtulması için Musa'nın annesinin onu nehre bırakması ve Firavun'un ailesi tarafından bulunup saraya alınması anlatılır.
Musa'nın Mısır'dan Kaçışı
: Musa'nın yanlışlıkla bir Mısırlıyı öldürmesi ve bu olayın ardından Mısır'dan kaçması.
Medyen'e Varışı ve Şuayb Peygamber
: Musa'nın Medyen'e sığınması, Şuayb Peygamber ile tanışması ve onun kızıyla evlenmesi.
Musa'ya Peygamberlik Verilmesi
: Musa'nın Medyen'den Mısır'a dönüş yolculuğu sırasında Tur Dağı'nda Allah tarafından peygamber olarak seçilmesi.
Firavun'a Karşı Mücadele
: Allah'ın Musa'ya verdiği mucizeler ve Musa'nın Firavun ve onun sihirbazlarıyla olan mücadelesi.

Karun'un Hikâyesi: Karun'un zenginliği, kibri ve Allah'a karşı nankörlüğü, ardından helak olması.

Kasas Suresi neyi vurgular?

  1. Kasas, inananlara Allah'ın gücü, adaleti ve merhameti hakkında rehberlik ve ilham kaynağı olmak için bu hikayeleri anlatır. Peygamberlerin hikayeleri, inananlara zor zamanlarda bile Allah'a güvenmeleri ve sabırlı olmaları için ilham kaynağı olur. Sure ayrıca doğruluğun, adaletin, sabrın ve şükrün önemini vurgular.
  2. Sure, Allah'ın her şeyin Yaratıcısı ve Rabb'i olduğunu ve tüm evren üzerinde mutlak güce sahip olduğunu vurgulayarak başlar. Bu, Allah'a olan inancı ve teslimiyeti güçlendirmek için önemli bir temadır.
  3. Sure, doğruluğun ve adaletin önemini vurgular. İnananlar, her zaman doğruyu söylemeye ve adil davranmaya teşvik edilir. Bu, barışçıl ve adil bir toplum inşa etmek için gerekli temel unsurlardır.
  4. Sure, zor zamanlarda bile sabırlı olmanın ve Allah'a şükretmenin önemini vurgular. Peygamberlerin hikayeleri, inananlara karşılaştıkları zorluklar karşısında sabırlı olmaları ve Allah'ın nimetlerine şükretmeleri için ilham kaynağı olur.
  5. Sure, Allah'ın affediciliğini ve merhametini vurgular. İnananlar, Allah'ın günahlarını affedeceğine ve kendilerini doğru yola yönlendireceğine inanmaya teşvik edilir. Bu, umut ve teselli duygusu verir ve inananları hatalarından ders alıp tövbe etmeye motive eder.
#Kasas Suresi
#Kasas Suresi 24. ayet
#Kasas Suresi okunuşu
1 ay önce