|

MEB ortak sınav hakkında bilinmesi gerekenler

MEB ortak sınav, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaokul ve liselerde uygulanan bir sınav sistemidir. Bu sınav sistemi, 2023-2024 eğitim öğretim yılı itibarıyla ilk kez uygulanmaya başlamıştır. Ortak sınavlar, ülke genelinde aynı tarihte ve aynı sorularla uygulanmaktadır. Bu sınavlar, öğrencilerin akademik başarılarını ölçmek ve değerlendirmek amacıyla yapılmaktadır. Peki ortak sınav nasıl olacak, hangi sorular sorulacak? MEB ortak sınav notları nasıl, nereden görülecek?

10:46 - 27/09/2023 Çarşamba
Güncelleme: 11:11 - 27/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
MEB ortak sınavlar nasıl olacak hangi sorular sorulacak?
MEB ortak sınavlar nasıl olacak hangi sorular sorulacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, bu öğretim yılına mahsus olmak üzere, il ve ilçe geneli yapılacak ortak yazılı sınavlarda çoktan seçmeli sorular kullanılacağını duyurdu. Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü, yazılı ve uygulamalı sınavlarla igili "Hangi sınıf ve derslerden ortak sınav yapılacak?", "Ortak yazılı sınavlarda sorular nasıl olacak?", "Ortak yazılı sınavların yapılacağı tarihlerde okullar tatil edilecek mi?", "Ortak yazılı sınavların notları nasıl açıklanacak?" gibi sıkça sorulan 41 sorunun detaylı yanıtlarını paylaştı. İşte MEB ortak sınav hakkında bilinmesi gerekenler.

Hangi dersler ortak sınav ile yapılacak?

Sıkça sorulan soruların yanıtlarında ortak yazılı sınavların Bakanlık tarafından ülke, il/ilçe ve okul geneli olmak üzere 3 farklı uygulaması olduğunun altı çizildi.

2023-2024 öğretim yılında 6. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinin 1. dönem 2. yazılıları ile 2. dönem 1. Yazılılarının, 9. sınıfların Türk dili ve edebiyatı ve matematik derslerinin 1. dönem 2. yazılıları ile 2. dönem 1. yazılılarının ortak yapılacağı hatırlatıldı.

Ortak sınavlarda sınav süresi ne kadar olacak?

Ortak sınavlar, 60 sorudan oluşmaktadır. Sınav süresi 120 dakikadır.

Ortak yazılı sınavların değerlendirmesi nasıl yapılacak?

Sınavın uygulama aşaması ders öğretmeni tarafından yapılacak. Değerlendirme, eğitim kurumu sınıf veya alan zümreleri ile ölçme değerlendirme merkezi müdürlükleri tarafından yapılacak.

Ortak sınavlar ne zaman yapılacak?

2023-2024 eğitim öğretim yılı ilk ortak sınavları, 26 Aralık 2023 tarihinde yapılacaktır. Bu sınavlar, 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için 26 Aralık Salı günü, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık Çarşamba günü yapılacaktır.

Ortak sınav notları nereden açıklanacak?

Öğrenci, 100 üzerinden aldığı puanı daha önceden olduğu gibi e-Okul sistemi üzerinden görecek.

Ortak sınavda ucu açık sorular mı sorulacak?

Bu öğretim yılına mahsus olmak üzere Bakanlık, il ve ilçe geneli yapılacak ortak yazılı sınavlarda, çoktan seçmeli sorular kullanılacak. Bunun dışında kalan tüm ortak yazılı sınavlar ile diğer tüm yazılı sınavların soruları açık uçlu ya da açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluşacak.

Çoktan seçmeliden açık uçlu sorulara geçiş süreci nasıl olacak?

Okullarda 5'inci sınıftan 12'nci sınıfa kadar öğretmenler tarafından yapılacak sınavlar açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluşacak. Ülke, il ve ilçe geneli ortak sınavlar çoktan seçmeli sorulardan oluşabileceği gibi bu sınavlarda açık uçlu sorulara da yer verilebilecek.

Ortak yazılı sınavların soru ve cevap anahtarlarını kim hazırlayacak?

Bakanlık (ülke geneli ortak yazılı sınavlar)

Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüğü (il geneli ortak yazılı sınavlar)

İlçe sınıf/alan zümreleri (ilçe geneli ortak yazılı sınavlar)

Eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri (okul geneli ortak yazılı sınavlar)

Ortak yazılı sınav soruları hangi kaynaktan hazırlanacaktır?

Ortak yazılı sınav soruları ders kitapları ve kazanımlara göre hazırlanacaktır.

Ortak yazılı sınavlar için öğrencilerin özel bir hazırlık yapması gerekir mi?

Hayır, ortak yazılı sınavların okullardaki ders öğretmenlerince yapılan sınavlardan farkı yoktur. Soruların kapsamı ve zorluk derecesi okulda yapılan sınavlarla aynı olacaktır. Bunun için özel bir hazırlığa gerek yoktur. Öğrencilerin derslere düzenli devam etmeleri, ders kitaplarında yer alan etkinlik ve sorulara dikkatli bakmaları sınav başarısı için yeterli olacaktır.

Ortak yazılı sınavlara özel okullar da katılacak mı?

Evet, ortak yazılı sınavlara özel öğretim kurumları da katılacaktır. Ayrıca resmî ve özel okulların tamamı Yönetmelikte yer alan tüm maddelere uygun çalışmalar yapacaktır.

Ülke, il ve ilçe geneli yapılacak ortak yazılı sınavlar notla değerlendirilecek mi?

Evet, okulda yapılan tüm sınavlar gibi bu sınavlar da notla değerlendirilecektir. Sınavların ağırlığı diğer sınavlarla aynı olacaktır.

Ülke, il ve ilçe geneli yapılacak ortak yazılı sınavlarda öğrenci ya da okul sıralaması olacak mı?

Hayır, hiçbir şekilde öğrenci ya da okul sıralaması yapılmayacaktır. Öğrenci toplu listeleri yayımlanmayacak; okul, sınıf ve şube karşılaştırması yapılmayacaktır.

Konu soru dağılım tablosu nedir?

Sınavların kapsam geçerliğinin artırılması ve öğrencilerin sınavlara daha bilinçli hazırlanması için her sınavda hangi konu/kazanımdan kaç soru sorulacağının önceden öğrencilere duyurulmasına yönelik hazırlanan tablodur.

Derslerden her dönem kaç sınav yapılacaktır?

Derslerden bir dönemde iki sınav yapılacaktır. Ancak il sınıf/alan zümrelerince dönem başında gerekçesiyle birlikte karar alınması durumunda haftalık ders saat sayısı altı ve üzeri olan derslerde üçüncü bir sınav da yapılabilecektir. Üçüncü sınavın yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa ne zaman yapılacağı il sınıf/alan zümrelerince belirlenecektir.

Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ve yabancı dil derslerinin sınavları nasıl yapılacak?

Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ve yabancı dil derslerinin sınavları yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. Bu derslerin önce yazılı sınavları sonra her öğrenci için yeteri zaman ayrılacak şekilde ders öğretmeni tarafından dinleme ve konuşma becerilerini ölçecek şekilde uygulama sınavları yapılacaktır.

Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ve yabancı dil derslerinin sınavları nasıl puanlanacak?

Uygulamalı sınavlar dinleme ve konuşma becerilerini ölçecek şekilde yapılacaktır. Dinleme ve konuşma becerilerini ölçen sınavlar ayrı ayrı puanlanacaktır. Böylelikle;

Türkçe ve yabancı dil derslerinin sınav puanları; yazılı sınavın %50’si, dinleme ve konuşma becerilerini ölçen uygulama sınavlarının ortalamasının %50’si alınarak hesaplanacaktır.

Türk dili ve edebiyatı dersinin sınav puanları; yazılı sınavın %70’i, dinleme ve konuşma becerilerini ölçen uygulama sınavlarının ortalamasının %30’u alınarak hesaplanacaktır.

Kısa süreli sınavlar nedir?

Öğretmenler tarafından öğrenciye anında geri bildirim vermek amacıyla ünite/tema ve/veya konu sonlarında ya da kritik kazanımları ölçmek için yapılan sınavlardır. Kısa süreli sınavlar notla değerlendirilmeyecektir. Kısa süreli sınavlarda farklı soru türleri kullanılabilir.

İlkokul 4. sınıflarda yazılı sınavlar kaldırıldı mı?

Evet, ilkokul 4. sınıflar dâhil ilkokullarda yazılı sınav saati uygulaması yapılmayacak.

İlkokullarda not verme nasıl yapılacak?

İlkokullarda sınıf içi ölçme, biçimlendirici değerlendirmeye göre yapılacak. Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişiminin takibi ders öğretmenlerince sürekli yapılacak. Ölçme araçları ders etkinliklerinin bir parçası olarak kullanılacak ve öğrenciye anında geri bildirim verilecek. Dördüncü sınıf öğrencilerin akademik gelişimleri biçimlendirici değerlendirmeye olanak sağlayacak ölçme araçları ile yapılacak ve her dönem sonunda öğrenci gelişim düzeyi bu araçlara verilen puanlarla belirlenecektir. Puan karşılıkları;

85 – 100 çok iyi,

70 – 84,99 iyi,

50 – 69,99 yeterli,

0 – 49,99 geliştirilmeli

olacak şekilde karnede “çok iyi”, “iyi”, “yeterli” ve “geliştirilmeli” şeklinde gösterilecek.

Ortak sınavlara ilişkin bazı detaylar şunlardır:

Ortak sınavlar, ülke genelinde aynı tarihte ve aynı sorularla uygulanmaktadır.

Ortak sınavlar, öğrencilerin akademik başarılarını ölçmek ve değerlendirmek amacıyla yapılmaktadır.

Ortak sınavlar, 60 sorudan oluşmaktadır. Sınav süresi 120 dakikadır.

Ortak sınavlar, okul tarafından uygulanmaktadır.

Ortak sınavlardan alınan puanlar, öğrencilerin karnesine işlenmektedir.


#Meb
#ortak sınav
#ortak sınav soruları
5 ay önce
default-profile-img