|

2018 Fitre miktarı ne kadar?

Ramazan ayında olmamız münasebetiyle fitre konusu gündeme geldi. Diyanet “2018 Fitre miktarı ne kadar?” sorusunu cevapladı. Fıtır sadakası diye de bilinen “fitre ne zaman verilir?” Kimler fitre verir? Diyanet’in açıklık getirdiği işte tüm bu soruların cevabı bu haberimizde.

Yeni Şafak
16:49 - 18/05/2018 Cuma
Güncelleme: 17:16 - 18/05/2018 Cuma
Yeni Şafak
Ramazan-ı Şerif ile birlikte gündeme gelen 2018 Fitre miktarı ne kadar? soruna Diyanet açıklık getirdi.
Ramazan-ı Şerif ile birlikte gündeme gelen 2018 Fitre miktarı ne kadar? soruna Diyanet açıklık getirdi.
Din İşleri Yüksek Kurulu, 2018 Fitre miktarı ile ilgili gerekli açıklamaları yaptı. Değerlendirmeler neticesinde Sadaka-ı fıtır olarak da bilinen fitrenin 2018 yılı
ayının başlangıcından 2019 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan sürede “2018 Fitre miktarı ne kadar?” sorusuna cevap olarak 19,00 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Fitre ne demek?

Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır (Nevevî, el-Mecmû’, VI, 103-105). Vacip oluşu, sünnetle sabittir (Buhârî, Zekât, 70-78; Müslim, Zekât, 12-16; Ebû Dâvûd, Zekât, 18; İbn Mâce, Zekât, 21).

Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür. Hz. Peygamber, köle-hür, büyük-küçük, kadın-erkek her müslümana fitrenin gerektiğini ifade etmiştir (Ebû Dâvûd, Zekât, 20).

Fitre ne zaman verilir?

Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak, bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir.

Şâfiî mezhebinde ise; fitreyi, meşru bir mazeret bulunmadıkça bayramın birinci gününün gün batımından sonraya bırakmak haramdır. Fitreyi Ramazan’ın ilk günlerinde vermek de caizdir (Nevevî, el-Mecmû’, VI, 128).

Fitrenin hedefi, bir fakirin içinde yaşadığı toplumun hayat standardına göre bir günlük yiyeceğinin karşılanması, böylece bayram sevincine iştirak etmesine katkıda bulunmaktır.

Günümüzde fıtır sadakası miktarının belirlenmesinde, kişinin bir günlük (iki öğün) normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü alınması daha uygundur. Kişi dinen zengin sayılanlara, usûlüne (anne, baba, dedeler ve nineler), fürûuna (çocuk ve torunlar) ve eşine fıtır sadakası veremez. Fitreler bir fakire verilebileceği gibi, birkaç fakire de dağıtılabilir. (Merğînânî, el-Hidâye, II, 224). Ancak bir kişiye verilen miktar bir fitreden az olmamalıdır.

Fitre kimlere verilebilir, kimlere verilemez?

Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl ve fürûuna veremez. (Usûl, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri; fürûu ise; çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır.) Ayrıca eşler de birbirlerine zekât, fitre ve fidye veremez.

  • Hanefilere göre aşağıda sayılanlara fitre verilmez:
  • a) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,
  • b) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,
  • c) Eşine,
  • d) Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,
  • e) Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa (Merğinânî, el-Hidâye, II, 223-228).
  • Şâfiîlere ve Ebu Yusuf’a göre fitre, Müslüman olmayana da verilemez (Mâverdî, el-Hâvî, III, 387; X, 519; Merğinânî, el-Hidâye, II, 223).
  • Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir (Zeylaî, Tebyîn, I, 301).

Rahmet ve bereket ayı Ramazan-ı Şerif ile birlikte gündeme gelen 2018 Fitre miktarı ne kadar? Soruna açıklık getiren Diyanet’in bu yıl için belirlediği miktarın 19,00 TL olduğunu tekrar hatırlatalım


#fitre miktarı
#ne kadar
#ramazan
6 yıl önce