|

Ailede zengin olan karı-kocadan her birinin ayrı ayrı kurban kesmesi gerekir mi?

"Ailede zengin olan karı-kocadan her birinin ayrı ayrı kurban kesmesi gerekir mi? Evde aile reisinin kurban kesmesi ile zengin olan öteki aile fertlerinden kurban vecibesi düşer mi?" sorusunun cevabı Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

16:55 - 25/06/2021 Cuma
Güncelleme: 17:00 - 25/06/2021 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv
"
Ailede zengin olan karı-kocadan her birinin ayrı ayrı kurban kesmesi gerekir mi? Evde aile reisinin kurban kesmesi ile zengin olan öteki aile fertlerinden kurban vecibesi düşer mi?
" sorusuna Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan şu yanıt verildi:
 • "İbadetlerde sorumluluk ve bu sorumluluğun bir neticesi olan ceza ve mükâfat da bireyseldir. İslam dininde aile fertleri arasında mal ayrılığı esası vardır.
  Bir aile içinde karı, koca ve çocuklardan her birinin malı ayrı ayrı belirlenmişse kendilerine aittir.
 • Bu itibarla aile fertlerinden karı, koca ve yetişkin çocuklardan kimin borcu ve temel ihtiyaçları dışında 80.18 gr. (20 miskal altını veya bu miktar altın değerinde parası veya nâmî (artıcı) olmasa bile nisaba ulaşan fazla malı ve eşyası varsa, o kimse zengin sayılır.
  Bu şartlara göre aile fertlerinden dinen zengin sayılan her biri, fıtır sadakası vermekle mükellef oldukları gibi, kurban bayramında da Hanefîlere göre kurban kesmekle yükümlüdürler
  (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452-454).
 • Şâfiî mezhebine göre ise aile için bir kurban kesmek sünnet-i kifâyedir.
  Dolayısıyla aileden birisinin kurban kesmesi ile hepsi için sünnet yerine gelmiş olur
  (Nevevî, el-Mecmû‘, VIII, 384; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, IV, 377). Bu görüş asgarî derecede nisâba sahip olan aileler için daha uygundur."


Kurban Bayramı ne zaman?

 • Kurban Bayramı Arifesi: 19 Temmuz Pazartesi
 • Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı
 • Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba
 • Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe
 • Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma
#Kurban Bayramı
#Diyanet
3 yıl önce
default-profile-img