Zekat damada ve geline verilir mi? Zekat verilecek kişiler

Zekat, nisap miktarı mala sahip olan zengin Müslümanların, her yıl mallarının 40’da 1’ini (%2.5) fakir Müslümanlara dağıtmak üzere vermeleri demektir. “Onların mallarından sadaka (zekât) al ki, bununla onları (günahlardan) temizleyesin, onların (sevaplarını) artırıp yüceltesin.” (Tevbe 9/103) Fakir olan damada zekât verilebilir. Peki Kayınvalide ve kayınpedere zekat verilebilir mi? Zekat kimlere verilir kimlere verilmez? Zekat nasıl hesaplanır? İşte zekata ilişkin tüm detaylar.

Damada ve geline zekat düşer mi? Zekat kime verilir kime verilmez?

. İnsan için büyük imtihanlardan olan zekât verme ibadeti önemli bir kulluk borcudur.

Hakiki manada var olan her şey Allah Teâlâ’nın mülküdür. Bu nedenle zekât vermek güzel bir inancın eseridir. Peygamber Efendimiz (S.A.V) de sallallahu aleyhi vesellem zekâtla alakalı olarak şöyle buyurmuştur: “İslam beş temel esas üzere kurulmuştur: Bunlar, Allah’tan başka ilah olmadığına ve Hz. Muhammed’in (S.A.V) onun elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekât vermek, hacca gitmek ve ramazan orucunu tutmaktır.” (Buhari, İman, 1) Peki Zekat kimlere verilir kimlere verilmez? Zekat damada ve geline verilir mi? İşte detaylar.

Zekat Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu?

Zekatın kimlere verileceği Kur'an'da nasıl anlatılır?

Zekât ve fitrenin kimlere verilebileceği Kur'an-ı Kerim'de belirlenmiştir. (Tevbe Sûresi, 60) Bunlar; fakirler, düşkünler, esaretten kurtulacaklar, borçlu düşenler, Allah yolunda cihada koyulanlar (mukaddesatı korumak için mücadele verenler, ilim tahsil edenler), yolda kalmış olanlar, zekât toplamakla görevlendirilen memurlar ve müellefe-i kulûb adı verilen, kalpleri İslam'a ısındırılmak istenen kimselerdir.

Damada zekat geçer mi?

Damat ve geline zekât verilebilir mi?

Kayınvalide ve kayınpedere zekât verilebilir mi?

Kayınvalide ve kayınpeder, kişinin bakmakla yükümlü olduğu kimselerden olmadığı için, fakir iseler kendilerine zekât verilebilir.

Sivil toplum kuruluşlarına zekât verilebilir mi?

Zekâtın verileceği yerler, Tevbe suresinin 60. ayetinde belirlenmiştir. Buna göre zekât, ilke olarak fakirlerin ve ihtiyaç sahibi bireylerin hakkıdır. Bu itibarla, belirli şartları taşıyan Müslümanların yükümlü oldukları zekat ve fıtır sadakasının, Kur'an-ı Kerim'de belirlenen yerler dışında herhangi bir yere verilmesi veya cami, köprü, yol, okul, su gibi hayır işlerine sarf edilmesi, Hanefîlerce caiz görülmemiştir. Bu esas gözetilmeksizin zekât niyeti ile yapılan ödemeler zekât yerine geçmez. Zekât bu kimselere doğrudan teslim edilebileceği gibi, aracı vasıtası ile de ulaştırılabilir.

Bu aracının birey olması ile kurum olması arasında fark yoktur. Buna göre bir sivil toplum kuruluşu, toplayacağı zekâtları Kur'an'da belirlenen yerlere/fakir ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyorsa aracı konumunda olan bu kuruluşlara zekat emanet edilebilir.

Zekâtı hak sahiplerine ulaştırmayıp genel hizmetleri içinde değerlendirecek olan sivil toplum kuruluşlarına ise zekât verilmez. Halka hizmet veren bu gibi kurumların varlıklarını sürdürmeleri için desteklenmeleri gereklidir. Ancak bu zekât dışında gönüllü yardımlar yolu ile yapılmalıdır.

Zekat verecek kişiler

Kimlerin Zekât Vermesi Gerekir?

Zekâtın farz olabilmesi için hem mükelleflerle hem de mallarla ilgili şartlar vardır:

Nisap Miktarı Nedir, Ne Kadardır?

Sözlükte “sınır, işaret” anlamlarına gelen nisap kelimesi fıkıh terimi olarak zekâtın farz olması için gereken ölçü ve miktarı ifade eder. Asgari zenginlik ölçüsü diyebileceğimiz nisap miktarı, zekâta tabi her mal için, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından belirlenmiştir.

Hadislerde nisap miktarı şu şekilde gösterilmiştir: Gümüşte nisap miktarı 200 dirhem (595 gr), altında 20 miskal (80.18 gr), hayvanlarda ise 5 deve, 30 sığır, 40 koyundur.

Hangi mallar için zekat verilir?

şunlardır;

Zekatı verilmeyecek mallar hangileri?

Zekâta tabi olmayan mallar şunlardır:

Zekatın hesaplanışı

Zekât Nasıl Hesaplanır?

Kişi nisap miktarı mala ulaştığında bu günü başlangıç tutarak 1 hicri yıl (355 gün) bekler. Bu dönem içerisinde kişinin parası artıp azalabilir. 1 kameri yıl tamamlandığında eğer kişinin malı hala nisap miktarından fazla ise kişinin zekât verme vakti gelmiştir ve zekât hesaplaması yapması gerekir.

;

Sonuçta çıkan hesap nisap miktarından fazla ise bu miktarın 40’da 1’ini (%2.5) zekât olarak verir. Nisap miktarından az ise o kişiye zekât vermek farz değildir.

Zekât Kimlere Verilir?

Zekâtın verilebileceği sınıflar Kur’an-ı Kerim’de, Tevbe suresinin 60. ayetinde belirtilmiştir. Ayet-i kerimeye göre zekât verilebilecek sınıflar:

ÖZGÜN
Oruca niyet etmeyi unutursak oruç kabul olur mu?

ÖZGÜN
Kasten oruç bozmanın hükmü nedir? Diyanet yanıtladı

ÖZGÜN
Banyo yapmak orucu bozar mı?

ÖZGÜN
Kulağa ilaç koymak orucu bozar mi?