KOBİ'ler bu üç destekle büyüyecek

2024-2026 dönemini kapsayan yeni Orta Vadeli Program (OVP) KOBİ’ler için de önemli hedefler içeriyor. Üretim, finansmana erişim ve dijitalleşme destekleri sayesinde, önümüzdeki üç yılda KOBİ’lerin katma değerli üretimle kapasitelerini geliştirmeleri hedefleniyor.

Burak Karaca Yeni Şafak
Arşiv

İstihdamdan üretime, toplum refahından konuta erişime kadar birçok başlıkta önemli düzenlemelerin yer aldığı Orta Vadeli Program’da (OVP), KOBİ’lerin kapasitesini artırarak katma değerini geliştirecek birçok farklı adım planlandı. Ekonominin 3 yıllık yol haritasında, geniş yer edinen KOBİ’ler önümüzdeki 3 yıllık süreçte atılacak adımlar sayesinde dijitalleşme sürecini önemli ölçüde tamamlayacak. Program kapsamında, önümüzdeki 3 yılda ana sanayi üreticileri ve büyük işletmelerin tedarik zincirlerine KOBİ’lerin eklemlenebilmeleri için eşleşmeleri kolaylaştırılacak. Ayrıca, KOBİ’lerin gerekli kalite, verim, kapasite artışları ile Ür-Ge faaliyetleri tedarikçi geliştirme süreçleri kapsamında desteklenecek.


FİNANSMANA ERİŞİM KOLAYLAŞACAK

Kısa süre önce finansman kaynaklarını geliştirmek için KOBİ’lerin kredi garanti limitleri artırılmıştı. OVP’de de finansman kaynaklarının gelişimine yönelik ek faaliyetlere yer verildi. Önümüzdeki 3 yılda, girişim ekosisteminin ve KOBİ’lerin krediye ulaşım şartları kolaylaştırılacak, kurumsal ve bireysel girişim sermayesi, kitle fonlaması, melek yatırımcılık gibi alternatif ve yenilikçi finansman imkânları artırılacak ve kullanımları yaygınlaştırılacak. Bu çalışmaların önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde devreye alınması planlanıyor.


SANAYİ ALANLARI GENİŞLİYOR

OVP’de KOBİ’lerin üretim kabiliyetlerini geliştirmek adına atılacak adımlar dikkat çekiyor. Üretim üslerini oluşturmak için uzun süredir atılan somut adımları gelecek üç yılda daha da hızlandırılacak. Büyük ölçekli yatırımlar, hızlı büyüyen KOBİ’ler ve entegre tesisler için başta organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgeleri olmak üzere planlı sanayi alanları genişletilecek. 2024’ün ikinci çeyreğinde çalışmaların somut örneklerine ulaşılması hedefleniyor.


KOBİ'ler dijitalleşme yarışında

Merkez Bankası reeskont kredilerinde limiti yükseltti

Bakan Şimşek'ten kredi mesajı: İhracatçılarımızın günlük limitini 10 kat artırdık