Yapısal reformda 7 alana öncelik

Türkiye’nin sahip olduğu siyasi istikrar, yapısal reformların hayata geçirilmesi için büyük önem taşıyor. Bu yılın ikinci çeyreğinden başlayarak yapılacak yapısal reformlarda öncelikli alanlar 7 başlıkta ortaya konuldu. Ticaretten istihdama, enflasyonun düşürülmesinden iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesine, yeşil dönüşümden afet yönetimine kadar değişik başlıklarda atılacak adımlar dikkat çekiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv.

Uluslararası doğrudan yatırım hareketliliğinin iyice azaldığı son yıllarda, siyasi istikrara sahip olan ülkeler rekabette bir adım öne çıkıyor. Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler, küresel ortalamanın üzerinde bir büyümeyi yakalamak için uluslararası doğrudan yatırımlara daha çok ihtiyaç duyuyor. Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerini geride bırakan Türkiye, yapısal reformlara yoğunlaşacak.

SİYASİ İSTİKRAR ÖNEMLİ BİR FIRSAT

2024-2026 dönemini kapsayan üç yıllık Orta Vadeli Program ile yakın gelecekteki hedeflerini ortaya koyan ekonomi yönetimi, yine geçen yıl açıkladığı 12. Kalkınma Planı sayesinde yatırımcılara daha uçun bir perspektif sunuyor. Türkiye’nin sahip olduğu siyasi istikrar, yapısal reformların hayata geçirilmesi için önemli bir fırsat sunuyor. Bu yılın ikinci çeyreğinden başlayarak yapılacak yapısal reformlarda öncelikli 7 alan belirlendi. Ticaretten istihdama, enflasyonun düşürülmesinden iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesine, yeşil dönüşümden afet yönetimine kadar değişik başlıklarda atılacak adımlar dikkat çekiyor.

BÜYÜME VE TİCARET

Sanayide yerli üretim ve ürün bazlı teknolojik dönüşüm

Lojistik altyapı ve demiryolu liman bağlantılarının güçlendirilmesi

Sanayi alanlarının genişletilmesi

Ekonomik ve ticari anlaşmalarda derinleşme

Hedef odaklı ve seçici yatırım finansmanı

Hizmet ihracatının desteklenmesi

BEŞERİ SERMAYE VE İSTİHDAM

İşgücü piyasalarının güvenceli esnekleştirilmesi

Girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi

Eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin ve kadınların eğitime ve istihdama katılımı

Yükseköğretimde ve mesleki teknik eğitimde özel sektör odaklı dönüşüm

FİYAT İSTİKRARI VE FİNANSAL İSTİKRAR

Enflasyonla mücadelede para, maliye ve gelirler politikaları eşgüdümü

Piyasa aksaklıkları

Yeni ve yerli enerji kaynakları ve arz güvenliği

Katılım finansta öncü İstanbul Finans Merkezi

Planlı tarımsal üretim

Konuta erişim

Dijital Türk Lirası

İkinci basamak emeklilik sistemi

KAMU MALİYESİ

Kamu yatırımlarında rasyonelleşme

Vergilemede adalet ve etkinlik

Kaliteli ve etkin sağlık sistemi

Sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi

Kamu cari harcamalarında rasyonelleşme

Dijitalleşme odağında kayıt dışılıkla mücadele

Sosyal yardım uygulamalarında etkinleştirme

KİT yönetişim reformu

AFET YÖNETİMİ

Afetlere duyarlı bütünleşik mekânsal planlama

Afet konutu üretimi

Kentsel dönüşüm

Zorunlu afet sigorta mekanizması

İŞ VE YATIRIM ORTAMI

Uluslararası normlara uygun, şeffaf ve öngörülebilir düzenlemeler

Bürokratik işlemlerde sadeleşme

Yatırım yeri tahsisi ve altyapı destekleri

Madencilik sektöründe sürdürülebilirlik

DİJİTAL VE YEŞİL DÖNÜŞÜM

İklim kanunu, emisyon ticaret sistemi, sınırda karbon düzenlemesi mekanizmasına uyum

Yeşil taksonomi ve sürdürülebilir finansman

Dijital devlet stratejisi

Mikro veriye erişimin geliştirilmesi

Merkezi dijital altyapı ve araçlarla KOBİ’lerin bütüncül dijital dönüşümü

Dijital finansal altyapı ve yerli

Ulusal veri stratejisi

Siber güvenlik stratejisi

TÜİK veri transfer sistemi


ANKA-3 Almanları şaşırttı: Türkiye bir insansız hava aracı gücüne dönüştü ve artık durdurulamaz

Almanya ekonomisi küçülüyor: Girdiği durgunluktan bir türlü çıkamıyor

Milyonlarca emekli bu haberi bekliyordu: AK Parti'den ek zam açıklaması