|

Yunanistan uluslararası hukuku çiğniyor: Batı Trakya Türkleri Sevr'i yırtıp atma hakkına sahip!

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kararlığını sürdürmesinden sonra Yunanistan hükümeti, Batı Trakya'da provokasyonlarını hızlandırdı. Uzun yıllar iç hukukunda yaptığı düzenlemelerle Batı Trakya Türklerinin özerklik haklarını gasp eden Yunan hükümeti, uluslararası hukuku ihlal ediyor. Uzmanlara göre, bu durum Batı Trakya Türklerine Sevr anlaşmasının maddelerini geçersiz sayma hakkı veriyor. Mevcut durumun Batı Trakya bölgesini 'devletsiz' konuma geri döndürdüğünü ifade eden uzmanlar, "Türkiye nasıl Sevr antlaşmasını yırtıp attıysa, Batı Trakya Türkleri de yırtıp atmak zorundadır" değerlendirmesinde bulundu.

Hasan Hız
08:28 - 18/08/2020 Salı
Güncelleme: 14:30 - 18/08/2020 Salı
Yeni Şafak
Yunanistan Batı Trakya'da işgalci konumda.
Yunanistan Batı Trakya'da işgalci konumda.

Türkiye ile Yunanistan arasında uzun yıllardır devam eden Batı Trakya sorunu Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimle birlikte yeniden gündemde.

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan ordusuna bağlı özel kuvvetleri, bölgedeki Türk köyünde tatbikat yaparak bölgedeki Türk azınlığa gözdağı vermek istedi.

Bu gelişmenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ı sert şekilde uyararak, "Soydaşlarımızı yalnız bırakmayız" mesajını verdi.Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulunan Rumeli Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi'nden Hasan Özkan, Yunanistan'ın Müslüman Türk azınlığın özerklik haklarını Sevr antlaşmasıyla koruma altına aldığını ancak yıllardır iç hukukunda yaptığı düzenlemelerle Batı Trakya'daki Türklerin haklarını gasp ettiğini söyledi.

Yunanistan hükümetinin Batı Trakya topraklarını kendisine katması dışında anlaşmadan kaynaklı diğer bütün hakları usulen reddettiğini belirten Özkan, şu ifadelere yer verdi:

  • "Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi’nin 27. maddesine dayanarak şunu belirtmek gerekir ki, Yunanistan’ın kendi iç hukukunda yaptığı düzenlemelerle Batı Trakya Türklerinin özerklik haklarını gasp etme hakkı yoktur.
  • Yani uluslararası hukuk, Batı Trakya Türklerine, Yunanistan'ın haklarını çiğnemesinden ötürü Sevr anlaşmasının maddelerini geçersiz sayma hakkı vermektedir. Türkiye nasıl Sevr antlaşmasını yırtıp attıysa, Batı Trakya Türkleri de yırtıp atmak zorundadır. Dolayısı ile Batı Trakya yeniden Neuilly anlaşması ile devletsiz (non-state) bölge konumuna geri dönmektedir."

YUNANİSTAN İŞGALCİ KONUMUNA DÜŞÜYOR

Uluslararası hukuka göre, Yunanistan'ın Batı Trakya'da işgalci konumuna düştüğünü söyleyen Özkan, "Uluslararası hukuk, Batı Trakya Türklerine o bölge için bir hükümet kurma hakkı tanımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

AVRUPA BİRLİĞİ YUNANİSTAN'I KINAMALI

"Yunanistan Batı Trakya'ya özerklik verilmesini kabul eder mi?" sorusuna yanıt veren Özkan, şu ifadelere yer verdi:

"Yunanistan elbette ki kazandığı toprakları kaybetmek istemeyecektir. Fakat bunun için Batı Trakya Türklerinin özerklik haklarını geri vermek zorundadır. Bunu yapar mı? Bugüne kadar sistemli bir şekilde asimilasyon yapan bir ülke bu hakları geri vermez. Özellikle Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin kararlılığı ve sahadaki aktif adımları Yunanistan’ı daha da köşeye sıkıştırmışken bunu yapacağını zannetmek hayalcilik olur. Zaten bunu yapmayacağını da Türk köylerinin içine komandolarını çıkararak tatbikat yaptırarak Yunanistan apaçık belli etmiştir. Bugüne kadar böyle bir olay hiç yaşanmamıştı. Avrupa Birliği içerisinde, demokrasi ve AB değerlerini her fırsatta dile getiren Yunanistan’ın kendi vatandaşları olan Batı Trakya Türklerini korkutma ve göz dağı verme adına yaptığı bu tatbikatların, AB ve Avrupa Parlamentosu tarafından da şiddetle kınanması gereklidir."

"YUNANİSTAN BATI TRAKYA MESELESİNDEN KAÇAMAZ"

Yunanistan'ın elinde sonunda Batı Trakya'nın statüsüne ilişkin müzakere masasına oturmak zorunda kalacağını belirten Özkan, "Batı Trakya Türkleri bugün Yunanistan’da varlığını sürdürebiliyorsa hiç kuşkusuz Anavatanımız Türkiye sayesindedir. Türkiye, Batı Trakya Türklerinin mücadelesine her dönemde destek olmuştur ve olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan en son açıklamalarında gereken her şeyi yapabileceklerini ifade etmiştir. Bu mesaj Yunanistan’a çok açık bir uyarıdır çünkü Batı Trakya Türklerinin geldiği durum artık bir çıkmaz sokaktır." ifadelerini kullandı.


Yunanistan'ın Batı Trakya'da uzun yıllar süren asimilasyon politikaların sebebiyle bölgedeki Türk nüfusunun azaldığına dikkat çeken Özkan şu ifadelere yer verdi:

  • "Yunanistan’ın asimilasyon politikaları olmasaydı bugün Türkiye’deki nüfus artışına göre yaklaşık 700.000 Batı Trakya Türkünden bahsediyor olacaktık. Bu rakamlar akademik çalışmalarla belirlenmiştir. Bugün 150.000 kişiden ve bir kısmının da Avrupa’nın çeşitli ülkelerine çalışmak için geçici olarak da gittiğini var sayarsak, durumun ne kadar vahim olduğunu daha iyi kavramış oluruz. Batı Trakya Türklerinin haklarını alabileceği bir mekanizma maalesef Yunanistan’da yoktur. AİHM kararlarını uygulamayan Yunanistan’da Türkler hakları için dava açsalar ne olacak? Türklerin hak aramak için açtıkları davalar bir ömür sürmektedir. Dolayısı ile Yunanistan’da hukukun üstünlüğü değil, üstünlerin hukuku geçerli olmaktadır."

"TÜRK AZINLIKLARA OKUL HAKKI YOK"

"Türk azınlık okulları Lozan’dan bu yana 330’dan 115’e düşürüldü. Bu yıl yine 8 okulumuzu çeşitli bahanelerle kapattılar. Ekonomik olarak zaten bölgede tam bir adaletsizlik hakim. Yunanistan yıllardır bölgeye bir çivi çakmadı ve yatırım konusunda hiç destekte bulunmadı. Tarım politikaları konusunda da ayrımcılıklar artık insanları yaşamdan bezdirmiş vaziyettedir. Bu hak gaspları Yunanistan’ın bölgemizi artık gözden çıkardığını gösterse de Yunanistan son bir hamle ile göz boyamak adına Trakya kalkınma komisyonu kurmuştur.

"YUNANİSTAN'IN SON HAMLELERİ GÖZ BOYAMAK İÇİN"

Yakından takip ettiğimiz üzere Yunanistan Meclisinde oluşturulan Trakya Kalkınma Komisyonu’nun ilk toplantısında iki çalışma grubu oluşturulmuştur. Birinci çalışma grubunun Trakya ile ilgili kalkınma konularını ele alacağı; ikinci çalışma grubunun ise eğitim, sosyal gruplar, demografi ve azınlık (entegrasyon, eşitlik, dinler arası uyum, v.s.) gibi konuları ele alacağı gazetelere yansımıştır.

  • Yunanistan Batı Trakya Türkleri aleyhine attığı her adımı meşru gördüğüne göre, onlara göre her şey güllük gülistanlık ise ikinci çalışma grubu neden kurulmuştur?

Hak gasplarını meşrulaştırmak üzere, Avrupa Birliği ve Avrupa Parlamentosunun gözünü boyamak, Dünya kamuoyunu adım atıyorum kandırmacasıyla oyalamak adına atılmış çözüm sağlamayacak adımlardır.

Tüm bunların karşısında Batı Trakya Türkleri toprağına sahip çıkmakta, Anavatan Türkiye’den haklarının uluslararası arenada ve Birleşmiş Milletler nezdinde dile getirilmesi konusunda yardım beklemektedir."


#Batı Trakya
#Türkiye
#Yunanistan
#İşgal
#Sevr
#Doğu Akdeniz
4 yıl önce