|

Zenginlik duası: Rızık kapılarını sonuna kadar açan ve fakirlikten koruyan sırlı dua!

Zengin olmak için okunacak dualar vatandaşlar tarafından merak konusu. Zenginlik için okunacak sureler, işlerin rast gitmesini, hayırlı kapıların açılmasını arzu ederek Allah'a (C.C) ellerini açarak niyazda bulunmak isteyenler tarafından sorgulanıyor. Peki bolluğa, berekete, zenginliğe kavuşmak için okunacak dua nedir? İhtiyaç (hacet) anında okunacak dua hangisi? İşte zengin olmak için okunacak güçlü, sırlı okunan bereket duası.

17:20 - 30/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 17:20 - 30/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Zengin olmak için okunacak dua!
Zengin olmak için okunacak dua!
Zenginlik duası
, Allah'tan maddi bolluk ve refah dilemek için okunur. Zenginlik duası, Allah'ın sonsuz zenginliğine ve cömertliğine sığınarak istenilen duadır. Bu dua, kişinin Allah'a güvenini ve teslimiyetini gösterir.
Bereket kapılarını açın dua
, aynı zamanda kişinin Allah'tan yardım ve destek istemesidir.

Zengin olmak için okunacak

"Ey Allah'ım, sen sonsuz zenginliğin kaynağısın. Sen cömertsin ve her şeye güç yetirensin. Bana maddi bolluk ve refah ver. Bana rızık kapılarını aç. Beni fakirlikten koru. Beni muhtaçlıktan kurtar. Bana geçimimi kolaylaştır. Beni bolluk ve refah içinde yaşat. Amin."

Rızkın Artması ve Borçtan Kurtulmak İçin Okunacak Duâlar

Ayet-i kerimede buyruldu:

“…Eğer şükrederseniz, size olan nîmetlerimi artırırım…” (İbrâhîm, 7)

Allâh Resûlü şöyle buyurdu:

“Sizden biri, mal ve yaratılışça kendisinden üstün olana bakınca, nazarını bir de kendisinden aşağıda olana çevirsin! Böyle yapmak, Allâh’ın, üzerinizdeki nîmetini küçük görmemeniz için gereklidir.” (Buhârî, Rikâk 30; Müslim, Zühd, 8; Tirmizî, Kıyâmet, 59)

İstiğfarı Çoğaltmak Rızkı Artırır

Câfer-i Sâdık Hazretleri şöyle dedi:

“Kimin rızkı daraldıysa, hemen istiğfârı çoğaltsın!..”

Vakıa Sûresi’ni Okumak Rızkı Artır

“Her gece Vâkıâ sûresini tilâvet eden kimsseye ebediyyen fakirlik ve sıkıntı isâbet etmez; yani darlık görmez.” (Beyhakî, Şuab, II, 492)

Vakıa Suresi Arapça okunuşu

Akrabaya İyilik Rızkı Artırır

Peygamber Efenendimi buyurdu:

“Rızkının çoğalmasını ve ömrünün uzamasını isteyen kimse, akrabasını kollayıp gözetsin!” (Buhârî, Edeb 12, Büyûʻ 13; Müslim, Birr 20, 21)

Allah’a Yönelmek Rızkı Artır

Resûlullah Efendimiz bir hadîs-i şerîflerinde şöyle buyurdu:

“Allah Teâlâ, Âdemoğlunun rızıkları ile vazîfeli olan meleklere şöyle buyurur:

Herhangi bir kulu, bütün tasa ve düşüncesini tek bir şeye (yani Rabbine) teksîf etmiş bir hâlde bulursanız, ona göklerin ve yerin rızkını garanti edin! Herhangi bir kulu da adâletle (istikâmetten ayrılmayarak) rızık ararken bulursanız, ona iyi davranın ve (yolunu) kolaylaştırın!..” (75 Kudsî Hadîs’in Tercüme ve Şerhi, Ebû Hüreyre)

Tevekkül ve Teslimiyet Rızkı Artırır

Hadis-i şerifte buyruldu:

“Eğer siz Allâh’a gereği gibi güvenseydiniz, (Allah), kuşları doyurduğu gibi sizi de rızıklandırırdı. Kuşlar sabahları kursakları boş olarak çıktıkları hâlde akşam doymuş olarak dönerler.” (Tirmizî, Zühd, 33)

Borçtan kurtulmak için okunacak dualar

Borçtan kurtulmak dua okunuşu: "Allâhümme fâlikal- ısbâhı ve câ ılelleyli sekenen veş-şemse vel-kamera husbânen ıkdı anniddeyne ve ağninî minel-fakri ve emtiğnî bi-sem î ve besarî ve kuvvetî fî sebîlik."

Anlamı
: “Sabahın aydınlığını var eden, geceyi dinlenme vakti yapan, güneşi ve ayı hesap vasıtası yapan Allah’ım! Bana borçlarımı ödemeyi ihsan eyle, benden fakirliği gider, kulağımı, gözümü ve kuvvetimi Senin yolunda kullanmayı nasip eyle.” (Malik, Dua, No: 495)

Geçim darlığından kurtulmak için okunacak dua

“Maîşet tedâriki zorluğuna düşen bir kimseyi evinden çıkdığı zaman şöyle demekten men edecek hiç bir şey yoktur:

  1. Okunuşu: "Bismillâhi alâ nefsi ve mâlî ve dînî. Allahümme raddınî bi-kadâike ve bârik lî fîmâ kuddire lî, hattâ lâ uhibbe ta'cîle mâ ühhiret vela te'hira mâ ûccilet."
  2. Anlamı: “Canıma, malıma ve dînime bismillah. Ey Rabbim! Beni kazana razı kıl. Bana takdîr olunanı benim için bereketlendir, o hâle geleyim ki te’hir olunanın ta’cilini, ta’cil olunanın da te’hirini istemeyeyim.” (Ali el-Müttâkî, no: 9323)

İhtiyaç Duası

Her ihtiyaç anında okunacak dua: Peygamber Efendimiz’in (s.a.s.) öğrettiği, ihtiyaç (hacet) anında okunacak dua.

İhtiyaç duasının Arapçası, Türkçe okunuşu ve anlamı.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efen­di­miz:

«–Di­ler­sen sab­ret, bu se­nin için da­ha ha­yır­lı­dır.» bu­yur­dular. Âmâ ise:

«–Yâ Resû­lâllah! Be­ni elim­den tu­tup gö­tü­re­cek kim­sem yok. Bu hâl ba­na çok me­şak­kat ve­ri­yor. Lüt­fen göz­le­ri­min açıl­ma­sı için duâ edi­niz!» de­yin­ce Pey­gam­ber sallallahu aleyhi ve sellem Efen­di­miz:

«–Su kabını getir ve ab­dest al! Son­ra iki rekât na­maz kıl! Ar­dın­dan da:

İhtiyaç Duası Arapça:

İhtiyaç Duası Türkçe Okunuşu:

"Allahümme innî es'elüke ve eteveccehü ileyke bi-Nebiyyike Muhammedin Nebiyyirrahme, yâ Muhammed innî teveccehtü bike ilâ Rabbî fî hâcetî-hâzihî, li tûkde liye Allahümme fe şeffi'hü fiyye"

İhtiyaç Duası Anlamı:

  • “Allâh’ım! Rah­met pey­gam­be­ri olan Ne­biyy-i Ekrem’in Mu­ham­med (s.a.s) ile (O’nun hür­me­ti­ne) Sen’in zâ­tın­dan di­li­yor ve Sa­na yö­ne­li­yo­rum... Yâ Mu­ham­med! İh­ti­ya­cı­mın karşılanması için Se­n’i vesîle edinerek Rab­bi­me yö­ne­li­yo­rum!.. Allâh’ım! O’nu ba­na, şefâat­çi kıl!..” diye duâ et!» buyurdular. Vallâhi biz henüz ayrılmamıştık, aramızdaki konuşma uzamıştı. Derken o âmâ zât, Efendimiz’in yanına geldi. Sanki onda daha önce hiçbir rahatsızlık yokmuş gibiydi, tamamen iyileşmişti.”

Biz bu duâyı okuyacağımız zaman, “Yâ Muhammed” hitâbı yerine “Yâ Resûlâllah!” dememiz, Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’e hürmette kusur etmemiş olmak için daha münâsiptir. Efendimiz’in sallallahu aleyhi ve sellem, bu rivâyette ism-i şerîflerini açıkça ifâde etmeleri, o sahâbîye tanıdıkları istisnâî bir cevazdır.

Hasan Basri Hazretlerinin Zenginlik Duası

Hasan-ı Basrî (k.s.) Allâh Teâlâ’ya şöyle niyâz ederdi:

اَللّٰهُمَّ أَغْنِنِي بِالْفَقْرِ اِلَيْكَ وَلاَ تُفْقِرْنِي بِالْاِسْتِغْنَاءِ عَنْكَ

“Allâhım! Beni zâtına muhtaç kılmak sûretiyle zenginleştir, Sen’den müstağnî bırakarak beni fakirleştirme!”

Peygamber Efendimiz, asıl zenginliğin mal çokluğu ile değil, gönül tokluğu ile olduğunu belirtmiştir. Buna göre herkes, kanaat ve istiğnâsı kadar zengindir. Kanaat ise hadîs-i şerîfte bildirildiği gibi, bitmez-tükenmez bir hazinedir. Gerçek mü’minler de, bu zenginlik nîmetine sâhip olup infakta bulunan kimselerdir.

Hz. Süleyman’ın (a.s.) Zenginlik Duası

Hz. Süleyman’ın (a.s) Kur’an’da geçen duası Arapçası, Türkçe okunuşu ve anlamı.

1. Arapçası:

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ

Türkçe Okunuşu:

"...Rabbi evzı’nî en eşkure ni’metekelletî en’amte aleyye ve alâ vâlideyye ve en a’mele salihan terdâhu ve edhılnî bi rahmetike fî ibâdikes sâlihîn(sâlihîne)."

Anlamı:

“...Ey Rabbim! Beni; bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat!”

2. Arapçası:

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ

Türkçe Okunuşu:

"...Rabbigfir lî veheb lî mulken lâ yenbagî li ehadin min ba’dî, inneke entel vehhâb(vehhâbu)."

Anlamı:

“...Ey Rabbim! Beni bağışla. Bana, benden sonra kimseye lâyık olmayacak bir mülk (hükümranlık) bahşet! Şüphesiz sen çok bahşedicisin!” dedi.

Hangi dua ile zengin olunur?

Ya Latifu Ya Kerim”
esması, “
Bismillahi Latif
” olarak her gün 9 defa okunduğu takdirde, rızık bollaşır ve bereketli kazançlar elde edilir. “
Ya Ğaniyyu Ya Muğni
” esması namazın ardından 1000 kere okunursa, fakirlik o eve uğramaz. “
Ya Atufu Ya Vehhab
” esmaları da zengin olmak için okunabilir

Zenginlik duası günde kaç defa okunmalı?

İmam Gazali Zenginlik Duası:

Yerlerin ve göğün yaratıcısı olan Allah her şeye gücü yeten kudrete sahiptir. Ve çok fazla borç altında olunsa da, çok büyük fakirlik yaşansa da Allah sonsuz kudreti ile borcu ödetecek, zenginliği verecek olandır. Bu duayı mümkünse günde 70 defa okumanın makbul olacağı dile getirilmektedir.

Bol rızık için hangi sure okunur?

İslam alimleri tarafından rızık için okunacak dualar rivayet edilmiştir. Dünyevi işlerin hayırlı olması, maddi zorluklar çekenler helal para kazanmak amacıyla ve borçlarından kurtulmak için Allah'a yönelerek dua ederler. Bol rızık ve bereket için Peygamber Efendimiz
Vakıa Suresi
nin okunmasını buyurmuştur.

Hangi dua rızkı artırır?

Allâhümmekfinî bi helâlike an harâmike, veğninî bi fadlike ammen sivâke. Allah'ım! Bana helal rızık nasip et beni haramdan koru! Lütfunla beni kendinden başkasına muhtaç etme.

#zenginlik duası
#dua
#ihtiyaç duası
#bereket duası
3 ay önce
default-profile-img