Basit usulde vergilendirme nedir? Basit usulde vergilendirme avantajları ve şartları nelerdir?

Basit usule tabi mükelleflerin dikkatine

Gelir vergisine tabi olan her ticaret ve sanat erbabı, elde etmiş olduğu kazancın tespiti usulüne göre ya basit usulde ya da gerçek usulde vergi verir. Peki basit usul vergilendirme nedir? Basit usul vergilendirmenin şartları ve avantajları nelerdir? Tüm detaylar haberimizde...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Basit usulde vergilendirme kapsamında bulunan mükelleflere, gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerden farklı bir takım kolaylıklar sağlanıyor.

Bir kısım ticari ve mesleki kazanç sahipleri her yıl Şubat ayı içerisinde kazançlarını basit usul esasına göre vergilendiriyor. Basit usulde vergilendirilen mükellefler kazançlarını her yıl Şubat ayı içerisinde beyanname ile vergi dairesine beyan etmek durumunda bulunuyor.

Basit usulde ticari kazanç; bir hesap dönemi içerinde elde edilen hasılat ile giderler ve satılan malların alış bedelleri arasındaki fark olarak dikkat çekiyor.

Basit usulde vergilendirme kapsamında bulunan mükelleflere, gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerden farklı bir takım kolaylıklar sağlanıyor.

BASİT USULDE VERGİLENDİRMENİN SAĞLADIĞI KOLAYLIKLAR

• Defter tutulmaz.• Vergi tevkifatı yapılmaz ve muhtasar beyanname verilmez.• Geçici vergi ödenmez, buna ilişkin beyanname verilmez ve bildirimde bulunulmaz.• Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden istisnadır.• Ticari kazancın tespitinde amortismana tabi iktisadi kıymet alışları ve satışları dikkate alınmaz.• Alınan ve verilen belgelerin kayıtları mükelleflerin bağlı oldukları meslek odalarındaki bürolarda tutulmaktadır. Ancak, isteyen mükellefler kayıtlarını hiçbir yerden izin almadan kendileri tutabilecekleri gibi meslek mensuplarına da tutturabilirler.• Ticari kazançlarına yıllık 8.000 TL indirim yapılmaktadır.• Engellilik indiriminden faydalanabilirler.BASİT USULE TABİ OLMANIN ŞARTLARIKendi işinde devamlı olarak çalışmak veya bulunmak. Mükellefin hastalık, seyahat, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk gibi hallerde geçici olarak işinin başında bulunmaması bu şartı bozmaz.Ayrıca iş yeri kirasının belirli bir sınırı aşmaması gerekir. Bu sınır, büyükşehir belediyeler için 6.300 TL, diğer yerler için 4.200 TL’dir. 01/01/2017 tarihinden itibaren büyükşehir belediyeler için 6500 TL, diğer yerler için ise 4300 TL. Yani verilecek olan kira miktarı önemlidir. Basit usul olma şartlarında metrerekarenin bir önemi yoktur. Metrekaresi büyük olan bir iş yerinin kirası basit usul kapsamında değerlendirilebilir.ÖZEL ŞARTLARIBasit usul mükelleflerin, satın aldıkları malları olduğu gibi veya işleyerek satmaları halinde yıllık alım tutarları 88.000 TL’yi geçmemelidir. Bunları satmaları halinde ise yıllık satış tutarı 126.000 TL’geçmemelidir.Malları olduğu gibi veya işleyerek satan mükelleflerin dışında kalan işlerle uğraşan mükellefler için yıllık gayri safi iş hasılatının 42.000 TL’yi geçmemesi gerekir.'Emlak vergisi beyannamelerinde eksik bilgiye dikkat'Minibüse otobüs vergisi sona eriyorAvrasya Tüneli'nde indirim yürürlüğe girdi