Vites yükselten eylem planı

Hükümetin uzun süredir üzerinde çalıştığı reform eylem planı tamamlandı. Özel sektörle istişare edilerek hazırlanan 57 maddelik eylem planında cari açığı azaltan, mal ve hizmet ihracatını kolaylaştıran, finansman ihtiyacına cevap veren, istihdam imkanlarını ve işgücünün niteliklerini artıran öneriler var.

Arşiv.

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK), "2024 Yılı Eylem Planı" ile yapısal reformların hayata geçirilmeye başlandığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığını yaptığı YOİKK'ten yapılan açıklamada, Eylem Planı'nın "https://www.yoikk.gov.tr" adresinde yayınlandığı belirtildi. Açıklamada, “Ekonomimizin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat yoluyla büyümesi ve yatırımlarla ilgili sahadan gelen ihtiyaç ve taleplere yönelik çözüm üretecek adımlar, kamu ve iş dünyası sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri birlikte çalışılarak belirlenmiştir” denildi.

ÖZEL SEKTÖRLE BİRLİKTE HAZIRLANDI

Yapısal reformları hayata geçirmek için YOİKK’in özel sektör ile yakın diyalog ve yönetişim anlayışıyla üstlendiği işlevi güçlendirerek sürdürmeye kararlı olduğu ifade edilen açıklamada, şöyle denildi: “Bu doğrultuda, Türkiye Yüzyılı vizyonu, 12. Kalkınma Planı (2024-2028) ve Orta Vadeli Program (2024-2026) kapsamındaki öncelikli reform alanlarıyla örtüşen ve tüm paydaşların üzerinde geniş bir uzlaşı sağladığı 57 eylemden oluşan bir eylem planı hazırlanmıştır. Eylem planında doğrudan dış yatırımlar başta olmak üzere yatırımcılar açısından etkisinin olumlu olacağı değerlendirilen, cari açığı azaltan, mal ve hizmet ihracatını kolaylaştıran, finansman ihtiyacına cevap veren, istihdam imkanlarını ve işgücünün niteliklerini artıran önerilere odaklanılmıştır.”

YATIRIM ORTAMI İÇİN SADE MEVZUAT

Açıklamada; eylem planında yatırım ortamıyla ilgili mevzuatın, idari ve yargısal süreçlerinin kolaylaştırılması ve sadeleştirilmesi, sanayi için öncelikli olmak üzere yatırım yeri imkanlarının geliştirilmesi, hedef odaklı ve seçici yatırım finansmanı sağlanması, girişimcilik ekosisteminin desteklenmesi gibi hususların yer aldığı belirtildi. Ayrıca, iletişim ve lojistik bağlantılarının genişletilmesi, sanayide dijital ve yeşil dönüşümün hızlandırılması, emisyon ticaret sistemi ve karbon düzenlemesi gibi uygulamaların hayata geçirilmesi, mesleki eğitim ve iş gücü piyasalarındaki ihtiyaçların giderilmesi, iş gücü ihtiyacını karşılayacak şekilde eğitim sisteminin ve diğer kamu politikalarının örtüştürülmesi gibi hususların da eylem planında olduğu kaydedildi.

YIL SONUNA KADAR TAMAMLANACAK

"Planda belirlenen yasal ve idari düzenleme çalışmaları ile teknik çalışmaların büyük bölümünün 2024 sonuna kadar tamamlanması ve böylece kısa vadede yatırım ortamında somut ve kalıcı etkiler yaratılması hedeflenmektedir" ifadesine yer verilen açıklamada, halihazırda yapısal reformların bir kısmının uygulamaya konulmaya başlandığı bildirildi. Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) programı çerçevesinde katma değeri yüksek, teknoloji odaklı yatırımların hızlandırılmasına yönelik stratejik önceliklendirme yapılmasına ilişkin tebliğin yayımlandığı, yatırımcıların başvurularının Aralık 2023'ten itibaren alınmaya başlandığı da ifade edildi” ifadesi kullanıldı.

Özel sektörle birlikte hazırladık

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yatırımlarla ilgili özel sektörden gelen ihtiyaç ve taleplere yönelik olarak "Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Eylem Planı"nı tamamladıklarını bildirdi. Yılmaz, yaptığı açıklamada, "YOİKK çalışmalarımız kapsamında yatırımlarla ilgili özel sektörden gelen ihtiyaç ve taleplere yönelik olarak özel sektör çatı sivil toplum kuruluşları (STK) ve kamu kurumlarından oluşan paydaşlarla kapsamlı toplantılar yaparak hazırladığımız 57 maddelik YOİKK Eylem Planı'nı tamamladık” bilgisini verdi. Eylem planının, yatırım ortamıyla ilgili mevzuatın, idari ve yargısal süreçlerin kolaylaştırılması ve sadeleştirilmesi, sanayi için öncelikli olmak üzere yatırım yeri imkanlarının geliştirilmesi, hedef odaklı ve seçici yatırım finansmanı sağlanması, sanayide dijital ve yeşil dönüşümün hızlandırılması, mesleki eğitim ve iş gücü piyasalarındaki ihtiyaçların giderilmesi gibi önemli eylemler içerdiğini belirten Yılmaz, bu eylemlerin en hızlı ve etkili şekilde hayata geçirilmesi için düzenli aralıklarla işleyişini de takip edeceklerini kaydetti.

EKONOMİ
Bakan Bolat 'Konya Hemşehri Buluşmaları' programında konuştu: Yarın müjdeler açıklayacağız

EKONOMİ
THY'den Avustralya'nın Melbourne kentine ilk uçuş: Altıncı kıtaya da ayak basıldı

EKONOMİ
Bakan Bolat: Tarihimizde ilk defa 1 trilyon doları aşan milli gelire sahibiz