Yapay zekada yol haritası

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 4 yıllık yapay zeka stratejisi belirledi. Yetkin kişiler sektöre kazandırılacak. Eğitim ve sertifika programları düzenlenecek, istihdam sağlanacak.

Canberk Doğan Yeni Şafak
Yapay zeka alanında yetenekli olan yabancı uyruklu kişiler ve göçmenler de iş gücüne kazandırılacak.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğinde, hazırlanan “Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Hamlesi”nde, 4 yıllık harita çizildi. Sistemin devamlılığı için 8 ilke hazırlandı. Bu ilkelerle, Türkiye’nin dünyada söz sahibi ülkeler arasına girmesi hedefleniyor.

DESTEKLER ARTIRILACAK

  • Atılacak adımlar kapsamında ilk olarak yapay zeka teknolojisinin kullanıldığı alanlarda iş gücü için yetkinlik alanları ve sayılarına yönelik mevcut durum tespiti ve ihtiyaç alanları belirlenerek, programda istihdam sağlanması hedefleniyor. Yapay zeka uzmanlığının artırılmasına yönelik sektörel beceri haritaları oluşturularak, alanında yetkin ve deneyimli kişiler sektöre kazandırılacak. Yapay zeka programının desteklenmesi ve yaygınlaşması için kamu kurumlarına destekler de artırılacak.

MESLEKİ EĞİTİMLER VERİLECEK

Program, yapay zeka ve teknolojiye ilgisi olan ama çalışmayan kişilerin istihdam edilmesi sağlanarak, teknolojide devamlılığın sağlanması isteniyor. Aynı zamanda yeteneği olan bireylerin istihdama katılımını artırmak üzere mesleki tanım ve beceri setlerine uygun şekilde eğitim ve sertifika programları düzenlenecektir.

8 ilke belirlendi:

1) Ölçülülük: Yapay zeka sistemlerinin insan, çevre ya da biyolojik ekosisteme olumsuz etki bırakmadan çalışılması sağlanacak.

2) Emniyet ve Güvenlik: İnsan ve çevrenin güvenliğini sağlamak için zararlardan ve saldırı zafiyetinden kaçınılacak.

3) Tarafsızlık: Hukukun üstünlüğüne, temel hak ve özgürlüklere bağlı kalarak eşit hizmet sunulacak.

4) Mahremiyet: Yapay zeka sistemleri kişisel verilerin gizliliğine ve korunmasına halel getirmeyecek bir şekilde geliştirilecek ve çalışılacak.

5) Şeffaflık ve Açıklanabilirlik: Yapılan her iş, kurum ve kişiler tarafından açıklanabilir ve şeffaf olacak.

6) Sorumluluk ve Hesap Verebilirlik: Yapay zeka alanında çalışan kişiler, yapılan işlerin bilincinde olmalı ve sorumluluk alınmalı.

7) Veri Egemenliği: Kişiler ve kurumlar arası veri paylaşımı, alınan tedbirler ve yasal çerçeveye uygun olarak sağlanacak, değer ve ilkeler ön planda tutulacak.

8) Çok Paydaşlı Yönetişim: Kamu kurumları, STK’ler gibi birçok paydaş arasındaki iş birliğini kolaylaştırılacak.

GÜNDEM
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden e-Devlet Kapısı veri sızıntısı iddialarına ilişkin açıklama geldi

TEKNOLOJİ
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi açıkladı: NFT'nin Türkçe karşılığı belli oldu