Başka bir eğitim mümkün

Millî Eğitim Bakanı olarak görevini sürdüren Prof. Dr. Mahmut Özer’in “Türkiye’de Eğitimi Yeniden Düşünmek” başlıklı kitabı Vakıfbank Kültür Yayınları’ndan çıktı. Kitapta Türkiye’de son 20 yılda eğitimde yapılan değişikliklere ve sonuçlarına değinilirken, “başka bir eğitimin mümkün” olduğuna dikkat çekiliyor.

Aslı Gül Yeni Şafak
Arşiv

Türkiye’de eğitim sistemiyle ilgili tartışmalar güncel bir konu olarak karşımızda duruyor. Bu soruna Covid-19 salgını döneminde yaşananlar gibi yakın zamanlı konular da, 1999 yılında yürürlüğe giren “kat sayı uygulaması”nın uzun vadeli sonuçları da dahil edilebilir. Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer, Türkiye’de Eğitimi Yeniden Düşünmek kitabında bu sorunlara bütüncül biçimde bakarak geleceğin hedeflerini belirliyor. Özellikle son 20 yılda yapılanların sorunun temeline ne ölçüde indiğini anlatarak, buradaki hasarı nasıl iyileştirdiğine vurgu yapıyor. Atılan adımların daha iyi anlaşılmasını hedefleyen kitap, eğitim sistemindeki bütüncül ilerlemeyi de gözler önüne seriyor.

SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER

“Güzel ülkemin fedakâr öğretmenlerine” ithafıyla açılan eserde Prof. Dr. Özer, kitabın sayfaları boyunca uzun zamandır konuşulan pek çok soruna ve konuya değiniyor. Bunların arasında Türkiye’de eğitimin demokratikleşmesi, kız çocuklarının okula ulaşma imkânları, sınav baskısı, okullar arasında başarı farkı, reformlara veya iyileştirmeler… Kitabın ilk bölümünde eğitim sistemimizin sorunlarına derinlemesine bakış söz konusuyken, ikinci bölümde bu sorunlarla ilgili atılan adımlara ve iyileştirmelere dikkat çekiliyor.

Özer, Türkiye’deki eğitim sisteminin uluslararası araştırmalarda öne çıkan başarılarına da dikkat çekerken özellikle 1999 yılında başlayan “kat sayı uygulamasının” eğitimde eşitsizliğe ön açarken, meslek eğitimi adeta travmaya sokarak, doğrudan iş gücü piyasasını nasıl etkilediğine de vurgu yapıyor. Bu noktada da yaşanan sorunların dört nokta üzerinden ilerlenerek iyileştirildiğine ve iyileştirileceğine değiniyor. Bu dört noktayı kısaca şöyle anlatabiliriz: Eğitim sisteminin kalitesini belirleyen öğretmenlerdir ve onlar için geliştirilecek her türlü dönüşüm ve iyileştirme eğitim sistemini doğrudan olumlu etkileyecektir. İkinci olarak okul öncesi yaş grubunun okullaşması, üçüncü adım okullar arasındaki imkân farkını azaltmak, dördüncüsü ise mesleki eğitimi güçlendirmek. Kitap, eğitimin daha kaliteli hale gelmesine ve bu konu etrafındaki meselelere bütüncül bakabilmeye katkı sağlıyor.