Cemevleri yasa teklifinin 23 maddesi nedir?

AK Parti’nin cemevlerine yönelik kanun teklifi TBMM’ye sunuldu. AK Parti, cemevlerinin elektrik ve su gibi giderlerinin karşılanmasını da içeren teklifi TBMM Başkanlığına sundu. 23 maddeden oluşan yeni torba yasa teklifini tamamladı. Cemevleri yasa teklifi nedir, cemevleri yasa teklifi maddeleri neler, içeriği nedir? Cemevlerinin elektrik ve su giderlerinin karşılanmasını da içeren düzenlemenin detayları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cemevleri yasa teklifi

AK Parti, 23 maddeden oluşan yeni torba yasa teklifini tamamladı. Torba yasa teklifi, cemevlerinin elektrik ve su giderlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından karşılanmasını öngörüyor.

CEMEVLERİ YASA TEKLİFİ NEDİR?

AK Parti, Meclis Başkanlığı'na 23 maddeden oluşan yeni bir torba kanun teklifi sundu.

Teklifle, belediyeler Cemevlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarını indirimli veya ücretsiz olarak karşılayabilecek. Cemevlerinin yapım, bakım ve onarım işlerini yapabilecekler.

CEMEVLERİ YASA TEKLİFİNİN MADDELERİ

Teklife göre, İmar Kanunu’na eklenen maddeyle, imar planlarının hazırlanmasında, belde ve bölgenin şartları ile ihtiyaçları göz önünde tutularak cemevi yerleri ayrılacak. İl ve ilçelerde mülki idare amirinin izni ve imar mevzuatına uygun olmak şartıyla cemevleri yapılabilecek. Cemevi yeri, başka amaçla tahsis edilemeyecek. Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve Belediye Kanunu uyarınca, sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri ve mabetlere yönelik yapım, bakım ve onarımlarının belediyeler tarafından yapılabilmesine yönelik hüküm genişletiliyor. Buna göre, il özel idareleri tarafından il sınırları içinde mabetler, kültür ve tabiat varlıkları, tarihî doku ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânlar ile cemevlerinin yapım, bakım ve onarımları yapılabilecek. Alevi-Bektaşi kültürü ve erkan hizmetlerinin yürütüldüğü cemevlerinin yapım, bakım ve onarımlarının belediyelerce yapılmasına imkan sağlanan teklife göre, belediyeler tarafından eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere, indirimli ya da ücretsiz su verilmesi düzenlemesine cemevleri de dahil edilecek. Cemevlerinin aydınlatma giderleri Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca karşılanacak.

GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı' kuruluyor