Kamu idarelerinin harcama süreçleri elektronik ortamda yürütülecek

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin harcama süreçlerinin elektronik ortamda yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv

Hazine ve Maliye Bakanlığının harcamaların elektronik ortamda gerçekleştirilmesine ilişkin hükümleri içeren "Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, Bakanlık uygulamaları ile bu uygulamalar dışındaki sistemler üzerinden ödeme emri belgesi (ÖEB) ve kanıtlayıcı belgelerin hazırlanarak muhasebeye iletilmesine ilişkin hükümleri kapsıyor.

Buna göre, ÖEB ve kanıtlayıcı belgeler elektronik ortamda muhafaza edilecek. Taranarak elektronik ortama taşınan ıslak imzalı kanıtlayıcı belgelerin muhafaza sorumluluğu harcama birimlerinde olacak. ÖEB ve kanıtlayıcı belgelerin yetkili birimlere ibrazı harcama birimlerinin sorumluluğunda gerçekleştirilecek.

Elektronik ortamda harcama sürecinin yürütüldüğü uygulamalar Sayıştayın erişimine açık tutulacak. Bakanlık uygulamaları dışındaki merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin uygulamaları ile Bakanlık uygulamalarında yer alan belgeler arasında uyuşmazlık olması durumunda Bakanlık kayıtları esas alınacak.

EKONOMİ
Merkez Bankası'ndan 'liralaşma' kapsamında yeni adım: Menkul kıymet tesis oranı yüzde 5'e çıkarıldı

GÜNDEM
Sosyal medya düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

EKONOMİ
100. yıla yakışan bütçe