Bursluluk sınav sonuç sorgulama ekranı (meb.gov.tr 2022 İOKBS sonuç sayfası)

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen, İOKBS adıyla gerçekleştirilen bursluluk sınavının sonuçları heyecanla bekleniyor. 2022 İOKBS ile ilgili müjdeli haber geldi. 852 bin 461 öğrencinin başvurduğu sınav, 770 yurt içi ve 1 yurt dışı sınav merkezinde 2 bin 926 okul ve 45 bin 479 salonda yapıldı. 4 Eylül’de yapılan bursluluk sınav sonuçlarına ilişkin açıklama Milli Eğitim Bakanlığından geldi. MEB, yurt genelinde binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren konuya ilişkin resmi açıklamayı yaptı. Peki bu yıl Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İOKBS sonuçları nasıl öğrenilir? Bursluluk sınavı sonuçları 2022... İşte, meb.gov.tr İOKBS sonuç ekranı...

Haber Merkezi Yeni Şafak
meb gov tr bursluluk sonuçları 2022 İOKBS sonuç sorgulama ekranı:

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından başvuruları 21 Nisan-13 Mayıs tarihleri aralığında alınan 2022 bursluluk sınavı 4 Eylül'de binlerce öğrencinin katılımıyla tamamlandı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 4 Eylül 2022 tarihinde saat 10.00’da başladı ve sınav saat 12.00’da sona erdi. MEB bursluluk sınav süresi 120 dakika. Toplam soru sayısı ise 100 olan bursluluk sınavı İlköğretim ve Ortaöğretim seviyesinde uygulandı. İOKBS bursluluk sınavı süreci, sonuçların açıklanması ile tamamlanacak. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflar için gerçekleşen söz konusu sınavın ardından bursluluk sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 MEB İOKBS sonuç tarihi).

2022 İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB takviminde yer alan bilgiye göre 2022 bursluluk sınavı sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinde öğrencilerin erişimine açılacak. Sonuçlar http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

 • MEB 2022 İOKBS sonuç sorgulama ekranı için tıklayın

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

İOKBS burs parası ne kadar 2022?

Aylık olarak verilecek burs miktarı ise 468,54 TL dir.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sıkça sorulan sorular

İOKBS başvuru şartları nelerdir?

Başvuru Şartları;

 • -Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • -Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,
 • -Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,
 • -İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak,
 • -Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2021 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2022 Mali Yılı için tespit edilen 18.160 (onsekizbinyüzaltmış) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2021 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

İOKBS kontenjan dağılımları neye göre belirlenir?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı kontenjan dağılımları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliğinin 10.Maddesi doğrultusunda;

 • (a) %10’u “Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler”e,
 • (b) %5’i Bakanlığa bağlı resmî okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan, emekli olan veya vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına,
 • (c) %5’i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imam-hatip ortaokulu bulunmayan öğrencilere,
 • (ç) %80’i (a), (b) ve (c) bentleri dışında kalan öğrencilere ayrılır.

İOKBS'ye başvuru yaparken gelir beyanı esasları nelerdir?

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nde yer alan “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösteren Beyanname” de öngörülen ve bu beyana esas olan gelirin tespitinde;

 • -EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname ile beyana esas olan velinin ve eşi çalışıyor ise aynı zamanda eşinin, bütün yıllık gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak 2021 yılına ait 12 aylık toplam gelirlerini (çalıştığı ve çalışmadığı aylar ile birlikte) gösteren belge,
 • -Velinin ve eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardımı beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği,
 • -Velinin ve varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu aile üyelerinin T.C. kimlik numaraları ile doğum tarihlerinin yazılı beyanı esastır.

Serbest meslek çalışanlarının gelir beyannamesi nasıl hesaplanacaktır?

 • -Serbest meslek sahibi ise vergi dairesinin adı, adresi ve hesap numarası belirtilen, basit veya gerçek usulde vergiye bağlı olan mükelleflerin bir önceki yıla ait gelir vergisi matrahını gösteren belge,
 • -Ücretli veya maaşlı çalışıyor ise muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak aylar itibarıyla bir önceki yıla ait on iki aylık toplam gelirini gösteren belge dikkate alınarak gelirin on iki ayı bulmaması hâlinde son aylık geliri esas alınarak on iki ay üzerinden yıllık hesaplanacaktır.

İOKBS'de boş kalan kontenjanlar nasıl değerlendirilir?

4. soruda yer alan (a) ve (c) bentlerinde belirtilen kontenjanların;(a) %10’u “Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler ile (c) %5’i Bakanlığa bağlı resmî okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan, emekli olan veya vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına ayrılan kontenjanlar) dolmaması hâlinde kalan kontenjan diğer öğrencilere ayrılan %80’lik kontenjana ilave edilir.

 • (b) %5’lik kontenjanın dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan, öğretmen dışındaki Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı kadrolarında çalışan diğer eğitim personelinin çocukları için kullanılır, dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan, %80’lik kontenjana ilave edilir.

Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler sınava başvurabilir mi?

 • Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı T.C. vatandaşı olan öğrenciler sistem üzerinden, KKTC vatandaşı olan öğrenciler ise KKTC kimlik numarası ile eğitim ataşeliği/müşavirliği üzerinden başvuru yapabileceklerdir.

Yurt dışında e-Okul Sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler sınava başvuru yapabilirler mi?

 1. -Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği dikkate alınarak denklikleri yapıldıktan sonra başvurularını Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik ya da Başkonsoloslukları üzerinden yapabileceklerdir.
 2. -Kılavuzda yer alan “EK-2 Yurt Dışında e-Okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin İOKBS Başvuru Formu” nu eksiksiz ve doğru bilgilerle dolduracak ve yurt dışında bulunan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik ya da Başkonsolosluk yetkililerine onaylatacaklardır.
 3. -Yurt dışında öğrenim görüp e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrencilere ait belgeler Büyükelçilik ya da Başkonsolosluklarca odsgm_odydb@meb.gov.tr e-posta adresine başvuru süresinde gönderilecektir. Ayrıca e-posta yolu ile gönderilen belgelerin asılları da Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi, Milas Sokak, No:8 Teknikokullar/Yenimahalle 06560/ANKARA adresine gönderilmelidir.

Yurt dışında e-Okul Sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrencilerden istenecek belgeler nelerdir?

 • -Bir adet vesikalık fotoğraf.
 • -Geçerli kimlik belgesi fotokopisi.
 • -Onaylı denklik belgesi.
 • -“EK 1– Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösteren Beyanname” ve eklerinin eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulmuş bir nüshası.
 • -"EK 2–Yurt Dışında e-Okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin İOKBS Başvuru Formu”nun eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulmuş bir nüshası.

KKTC ve yurt dışından başvuru yapan öğrenciler sınavı kazanmaları durumunda bursluluktan nasıl faydalanır?

 • 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılından itibaren MEB’e bağlı yurt içindeki resmî örgün okul/kurumlarda (ortaokul, imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumları) öğrenimlerine devam etmeleri hâlinde bursluluktan yararlanabileceklerdir. Yurt dışındaki okullarda öğrenimine devam eden veya bu okullara kayıt yaptıran öğrencilerin burslulukları iptal edilecektir.

Başvurunun geçersiz sayılacağı durumlar nelerdir?

Öğrencinin;

 • -Elektronik ortamdaki bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki varsa,
 • -Okul müdürlüğü, elektronik ortamda başvurusunu onaylamamışsa,
 • -Başvurusu için gerekli bilgi ve belgeler eksiksiz olarak okul müdürlüğüne teslim edilmemişse,
 • -Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gördüğü hâlde, denkliği usulüne uygun düzenlenmemişse, başvurusu geçersiz sayılır.

İOKBS sınav başvurusu nasıl yapılır?

Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecektir.

 • -Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecektir. Öğrenci velisi, “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösteren Beyanname” ve eklerini, okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacaktır.
 • Başvuru işlemi yapılırken öğrenciyle ilgili elektronik ortamdan alınan bilgiler velisi tarafından kontrol edilerek (adı/soyadı, ana adı, baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi, sınavda tedbir hizmeti alınmasını gerektirecek özel eğitim ihtiyacı/ yetersizlik durumu, alanı/dalı, sınıfı)varsa yanlışlıklar başvurudan önce düzeltilmelidir.
 • -Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Başvurunun yapıldığına dair okul müdürlüğü tarafından onaylanan ve veli tarafından imzalanan başvuru belgesi sınav bitimine kadar saklanacaktır.
 • Başvuru onaylandıktan sonra elektronik ortamda yapılacak değişiklikler başvuru bilgilerini değiştirmeyecektir. Bu nedenle onaylama işleminden önce bilgilerin doğruluğu veli ve okul yöneticilerince titizlikle incelenmelidir. Bundan sonra yapılan başvurular ve talepler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

İOKBS sınav giriş yeri ve belgesi ne zaman yayımlanacaktır?

 • -Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 (yedi) gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.
 • -Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.

İOKBS sınav giriş yeri değişebilir mi?

 • Doğal afet, yangın, karantina ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi üzerine Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir.

Merkezî Sınavda oturumlarda hangi dersler yer almaktadır, soru dağılımı nasıl olacak?

Merkezî Sınav, birinci oturum sözel alanda; Türkçe, T.C, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil; ikinci oturum sayısal alanda Matematik ve Fen Bilimleri dersleri yer alacaktır.

Soru dağılımı ise;

 • Birinci Oturum Sözel Alan; Türkçe 20 soru, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10 soru, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10 soru, Yabancı Dil 10 soru olmak üzere toplam 50 soru,
 • İkinci Oturum Sayısal Alan; Matematik 20 soru, Fen Bilimleri 20 soru olmak üzere toplam 40 soru şeklinde olacaktır.
 • 2022 yılı Merkezi Sınavda soru sorulacak derslere ait konu, kazanım ve açıklamalara nereden ulaşabilirim?
 • 2022 yılı Merkezi Sınavda soru sorulacak derslere ait konu, kazanım ve açıklamalara http://ttkb.meb.gov.tr/ sitesinden ulaşabilirsiniz.

Sınav sonuçları nereden ilan edilecektir?

 • Merkezî Sınav sonuçları açıklanan tarihte https://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.
 • Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.

Sınav sorularına, cevap anahtarına ve sınav sonuçlarına nereden ve nasıl itiraz edilecektir?

Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının ve sonuçların https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde ÖDSGM resmî internet sayfasında (https://odsgm.meb.gov.tr) yer alan e-itiraz bölümünden elektronik olarak yapılabilecektir. Elektronik ortamda yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” veya bankamatik, internet bankacılığı aracılığıyla ya da şubeden, ayrıca; https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartları aracılığıyla 30 TL (KDV dâhil) itiraz ücreti yatırılması gerekmektedir.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM fişi eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

Faksla ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

ÖZGÜN
KPSS 2022 DHBT sınavı ne zaman? ÖSYM duyurdu: 2022 KPSS DHBT tarihi açıklandı