Cemevleri teklifi komisyonda

Cemevleri ile ilgili düzenlemeleri de içeren yeni torba yasa teklifi Meclis’te ele alınıyor. Düzenlemeyle cemevlerinin giderleri bedelsiz veya indirimli olarak karşılanacak.

Uğur Duyan Yeni Şafak
​Cemevleri teklifi komisyonda.

Cemevleri ile ilgili düzenlemeleri de içeren yeni torba yasa teklifi Meclis’te ele alınıyor. Düzenlemeyle cemevlerinin giderleri bedelsiz veya indirimli olarak karşılanacak. Meclis’e sevk edilen ve 23 maddeden oluşan torba kanun teklifi bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na geliyor. Düzenleme Vergi Usul Kanunu’nun yanı sıra sosyal hayatın tamamını ilgilendirilen konuları da kapsama bakımından öne çıkıyor. Kamuoyunda cemevleri teklifi olarak da bilinen torba kanun teklifle, cemevlerinin hukuki statülerinde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın; elektrik ve su tüketimlerinin bedelsiz veya indirimli olarak yapılması ve cemevlerine imar planında yer verilmesi amaçlanıyor.

SOSYAL DENGE AFFI

Teklifle ayrıca Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na geçici bir madde ekleniyor. Böylece, sosyal denge tazminatlarının ödenmesi için af uygulaması da torbaya girmiş oldu. Düzenlemede, belediyelerin ve il özel idarelerinin mevzuat hükümlerine aykırı ödedikleri sosyal denge tazminatlarından konusu suç teşkil etmeyen ve henüz kesinleşmiş bir yargı kararına bağlanmayan konularla ilgili yetkili ve görevliler hakkında adli işlem yapılmaması, başlayanların ise kapatılması öngörülüyor.

GÜNDEM
Alevilere kurumsal yapı beklentimizin çok ilerisinde