Şehirler iklim dostu olacak

İklim değişikliği bir çevre krizi değil, ticaretten ulaşıma, sanayiden gıdaya, enerjiden eğitime kadar pek çok alanı ilgilendiren bir kalkınma meselesi olarak görülüyor. Bu kapsamda da “Çevreye saygılı iklim dostu şehirler” kurulacak. Bir şehirde kentsel dönüşüm yaparken orada güneş panelleri ve atık getirme merkezi olacak. Atık sularını arıtan, kendi elektriğini üreten, atık yağını toplayan, yeşil etiket sahibi yapılar olacak.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Arşiv

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye’yi yeşil dönüşüme maruz kalan değil, etki eden, yöneten, liderlik eden bir ülke konumuna getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bakanlık, küresel dönüşümün getireceği külfetleri asgari düzeyde tutmayı amaçlarken, fırsatları azami derecede elde etmek için planlamalarını yapıyor. İlk defa tüm tarafların katılımıyla İklim Şurası gerçekleştirildi. Buradan elde edilen çıktılar, Türkiye’nin yol haritası olacak.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SUNULACAK

  • İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu yapılandırıldı. Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadelesinde onarıcı, önleyici ve sorunu ortadan kaldırıcı çözüm önerileri sunacak. İklim Değişikliği Başkanlığı kuruldu. Planlamaya uygun, ihtiyaç duyulan yasa ve mevzuatlar geliştiriyor. Meclis, İklim Kanunu kapsamında çalışmalarını yapıyor. Bu yıl İklim Kanunu Meclis’ten geçecek.

TİCARET SİSTEMİ KURULACAK

Paris Anlaşması kapsamında Ulusal Katkı Beyanı güncellendi. Avrupa Birliği’nin uygulayacağı sınırda karbon vergisi yerine Kendi Emisyon Ticaret Sistemi kurulacak. Elde edilecek gelirle yine tarımdan sanayiye, enerjiden şehirciliğe kadar tüm temiz üretim teknolojilerini ve iklim dostu yatırımları desteklenecek.

TÜM SEKTÖRLERE EYLEM PLANI

  • 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi, yol haritası niteliğinde olacak, tüm sektörleri kapsayan “Uzun Dönemli İklim Değişikliği Stratejisi ve Ulusal İklim Değişikliği Eylem Planı” hazırlanacak. Dünyanın, tüm üretim ve tüketim kalıplarını dönüştürecek olan yeşil ekonomiye geçiş sürecini, Türkiye için ekonomik ve endüstriyel bir fırsata çevirecek adımlar atılacak.

ATIK SULARINI ARITACAKLAR

Bakanlık, “Çevreye saygılı iklim dostu şehirler” hedefiyle sınıflandıracak, değerlendirecek ve uygulamalara yeni bir boyut kazandıracak. Yeni bir sanayi alanını yaparken, bir şehirde kentsel dönüşüm yaparken, sosyal konut üretirken orada güneş panelleri yer alacak, atık getirme merkezi olacak. Atık sularını arıtan, kendi elektriğini üreten, atık yağını toplayan, yeşil etiket sahibi yapılar olacak.

EKONOMİ
İklim dostu tarım modeli

EKONOMİ
İklim dostu sanayi sitesi