Allah'ın güzel isimlerinden "el-Mütekebbir"

Allah'ın 99 en güzel isimlerinin bir diğeri "el-Mütekebbir"dir. El-Mütekebbir, büyüklük ululuk anlamlarına gelir. Esmaül Hüsna'nın arasında bulunan el-Mütekebbir ne demek? Allah'ın el-Mütekebbir isminin anlam ve fazileti nedir? İşte, cevaplar

Haber Merkezi Yeni Şafak
El-Mütekebbir

Büyük, cüsseli, ulu anlamlarına gelen el-Mütekebbir, Arapça "kiber" kökünden geliyor. Peki, el-Mütekebbir ne demek? İşte, Allah'ın el-Mütekebbir isminin anlam ve fazileti.

EL-MÜTEKEBBİR NE DEMEK?

El-Mütekebbir esmasının isim anlamı büyüklük ve ululuk demektir, büyük anlamına gelen Arapça kebir kelimesinden türemiştir. Bu esma Allah'ın büyüklüğünü ve gücünü simgeleyen ismi şeriflerden birisidir.

El-Mütekebbir ismi şerifi yüce Allah(c.c)'ın sonsuz güç ve kudrete sahip olduğunu, yaratılmış olan diğer her varlıktan daha güçlü ve ulu olduğunu belirtir.

EL-MÜTEKEBBİR İSMİNİN FAZİLETİ

Allah'a olan imanı diri tutmak ve onu daha iyi anlayabilmek için, onun isimleri zikretmek manevi bakımdan oldukça önemlidir. El-Mütekebbir esması, bu esmayı okumayı alışkanlık haline getiren kişinin Allah'ın gücünden ve büyüklüğünden emin olmasına vesile olur.

Yüce Allah(c.c)'ın gücünü ve kudretini simgeleyen bu ismi şerif zikredildiğinde, kişiye manevi olarak güç ve kuvvet gelir o kişi sıkıntılarla ve zor işlerle çok daha kolay baş edebilecek güce sahip olur.

El-Mütekebbir isminin kalben ve samimi olarak zikredilmesi bir bakıma Allah'ın ne kadar büyük olduğunu bilip, onun kudretine ve büyüklüğüne sığınmaktır. Sıkıntılarla baş edebilmek, zor işleri kolay görmek, düşmanlara karşı Allah'a sığınmak ve bolluğu Allah'tan istemek için El-Mütekebbir ismi şerifini zikretmek oldukça faydalıdır.

Hatırlatmakta fayda var, esmaların başında olan el-,er- takıları o isimlerin Allah'a ait olduğunu belirtir, dua niyetiyle esma okunurken bu takıların yerine ''Ey'' anlamına ''Ya-'' takısı kullanılması uygundur.

EL-MÜTEKKEBBİR İSMİNİN GEÇTİĞİ AYETLER

  • Mü'min Suresi / 27.Ayet
  • Mü'min Suresi / 35.Ayet
  • Mü'min Suresi / 76.Ayet
  • Duhân Suresi / 31.Ayet
  • Haşr Suresi / 23.Ayet

ÖZGÜN
Allah'ın güzel isimlerinden "el-Kuddüs"

ÖZGÜN
Allah'ın güzel isimlerinden "es-Samed"