Gusül abdesti nasıl alınır kadın ve erkeklerde?

Gusül abdesti alınışı en çok merak edilen dini konuların başında gelmekte. Gusül, İslam'da bir kişinin tüm vücudunu suyla yıkaması anlamına gelir. Gusül, bazı durumlarda gereklidir. Gusül, bütün bedeninin yıkanmasıdır. Buna boy abdesti de denilmektedir. Gusül abdesti, bir kişinin hem fiziksel hem de ruhsal olarak temizlenmesine yardımcı olur. Cünüplükten kurtulabilmek için ve kadınların hayız ve nifaktan temizlemeleri için gusül abdesti almaları gerekmektedir. Gusül abdesti alınışı bir hayli merak edilmekte. Gusletmek isteyen erkek veya kadın banyoya girmeden Euzu besmele çeker ve sol ayağı ile banyoya girer. Peki gusül abdesti nasıl alınır, kadın ve erkekler boy abdesti nasıl alır? Gusül abdesti almanın farz veya sünnet olduğu durumlar neler? İşte gusül abdesti ile bilinmesi gerekenler.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gusül abdesti alınışı

Gusül abdesti, tüm vücudu hiç kuru yer kalmayacak şekilde yıkamak suretiyle alınan abdesttir. Gusül kelimesi su ile yıkanmak anlamına gelir. Fıkıh dilinde ise bütün vücudu hiçbir kuru yer kalmayacak şekilde yıkanmasına denir. Gusül abdesti hükmü bir temizliktir. Dolayısıyla ibadetler için bir hazırlıktır. İnsan her ne kadar üzerinde maddi olarak temizlik görmesede cünüplükten sonra veya adetlik veya lohusalıktan sonra insanların ibadete başlayabilmesi için boy abdesti almaları gerekiyor.

Bu duruma düşen her insan için gusül abdesti almak farz olan bir ameliyedir. Cünüplük, İslam dininde cinsel ilişkide bulunan veya vücudundan meni çıktığı hâlde henüz boy abdesti alarak temizlenmemiş olan kişiye denir. Cünüplük, kişinin namaz kılması, Kur'an okuması, Kabe'yi tavaf etmesi, ihrama girmesi, cenaze yıkaması gibi ibadetlerin yerine getirilmesine engel olan bir durumdur. Peki gusül boy abdesti nasıl alınır, gusül nedir, nasıl niyet edilir, gusül abdesti farz mı sünnet mi, sünnete uygun gusül abdesti alınışı nasıl yapılır? Cenabetlikten nasıl kurtulunur, temizlenir? İşte gusul abdesti nasıl alınır, adım adım erkek ve kadın boy abdesti alınışı.

Gusül hangi durumlarda gerekir?

 1. Cinsel ilişkiden sonra
 2. Regl veya lohusa kanaması bittikten sonra
 3. Cünüp olarak ölen bir kişinin cenazesini yıkamak için
 4. İslam'a yeni giren bir kişinin Müslüman olduğunu ilan ettikten sonra
 5. Hac veya Umre ibadetlerini yapmak için

Gusül abdesti ile ilgili ayetler

Gusül; cünüplük, hayız ve nifas gibi hükmî kirlilik hâllerinden kurtulmak için yapılması gereken dinî temizlik demektir.

 1. Kur’an-ı Kerim’de, “Eğer cünüp iseniz, iyice temizlenin (yıkanın)” (Nisâ, 4/43; Mâide, 5/6) buyurulmaktadır. Hz. Peygamberin (s.a.s.) sünnetinde de, ihtilam olma (rüyalanma) veya cinsel ilişki sonucu cünüplük hâlinde veya hayız ve nifas sonrasında gusletmek emredilmiştir (Buhârî, Gusül, 22, 28; Müslim, Hayız, 87, 88; Ebû Dâvûd, Taharet, 127).

Gusül abdesti nedir?

 1. Gusül abdesti alınışı: Ağza su alıp boğaza kadar çalkalamak, burna su çekmek ve bütün vücudu hiç kuru yer bırakmayacak şekilde yıkamak suretiyle yapılır.

Burada sayılan işlemler Hanefîlere göre guslün farzlarıdır. Birinin eksik bırakılması hâlinde gusül geçersiz olur. Guslün bu farzlarından başka bir de sünnetleri vardır.

Sünnetleriyle gusül abdesti nasıl alınır?

Sünnetleri de yerine getirilerek gusül şöyle yapılır:

 1. Gusletmek isteyen kimse niyet ederek besmele çeker.
 2. Ellerini yıkar, vücudunda bir necaset/maddî kirlilik var ise onu temizler, avret yerlerini yıkar.
 3. Sonra sağ eli ile üç defa ağzına su vererek iyice çalkalar, daha sonra üç defa burnuna su çekerek temizler ve namaz abdesti gibi abdestini tamamlar.
 4. Sonra da vücudunun her tarafını iyice yıkar.
 5. Guslettiği yerde su birikiyorsa, son olarak ayaklarını yıkayıp guslünü tamamlar.

Gusül abdesti almak için, aşağıdaki adımları takip edin

 1. Niyet edin. "Niyet ettim Allah rızası için gusül abdesti almaya."
 2. Ellerinizi bilekleriniz kadar yıkayın.
 3. Ağzınızı ve burnunuzu üç kez yıkayın.
 4. Başınızı yıkayın.
 5. Sağ omzunuza üç kez, sol omzunuza üç kez su dökün.
 6. Vücudunuzun geri kalanını yıkayın.
 7. Gusül abdesti alırken, vücudunuzun her yerini suyla ıslattığınızdan emin olun. Vücudunuzun herhangi bir yerinde suyun ulaşmadığı bir yer kalmamalıdır.

Gusülden sonra tekrar abdest almak gerekir mi?

 1. Gusül abdesti de içerdiğinden ayrıca abdest almaya gerek yoktur. Zira, Hz. Âişe, Resûl-i Ekrem’in (s.a.s.) guslettikten sonra ayrıca namaz abdesti almadığını rivayet etmiştir (Tirmizî, Tahâret, 79). Abdullah b. Ömer de “Hangi abdest gusülden daha umumidir ki!” diyerek gusülden sonra abdeste ihtiyaç olmadığını belirtmiştir (Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebir, XII, 371).

Cünüplüyken uyunur mu, yemek yenir mi?

Cünüp olan bir kimse, namaz kılmak ve Kur’an okumak gibi ibadetleri yerine getiremez. Dolayısıyla, ibadetlerini yapmaya engel olan bu durumdan ilk fırsatta guslederek kurtulmaya çalışmalıdır.

 1. Ancak gusletmesi gereken bir kimse ihtiyaç hâlinde, herhangi bir namazın geçmesine sebebiyet vermemek kaydıyla, avret mahallinin temizliğini yaptıktan sonra abdest alarak ya da sadece el ve ağzını yıkayarak uyuyabilir, yiyip içebilir ve başka işlerle meşgul olabilir (Buhârî, Gusül, 27; Müslim, Hayız, 21, 22, 24). Çünkü cünüplük, gusül ve abdest gibi özel bir temizliği gerektirmeyen işlerin yapılmasına engel değildir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), cünüp olmakla müminin necis (maddeten pis) olmayacağını ifade etmiştir (Buhârî, Gusül, 23).

Fakat cünüp birinin namazını kaçıracak şekilde yıkanmayı geciktirmesi haram, elini ağzını yıkamadan yiyip içmesi ise mekruh görülmüştür. Bu itibarla zorunlu bir durum olmadıkça insan hemen boy abdesti almalı ve bir an önce yıkanıp temizlenmelidir.

Gusül (Boy) abdesti nasıl alınır?

Gusül abdesti ağza su alıp boğaza kadar çalkalamak, burna su çekmek ve bütün vücudu hiç kuru yer bırakmayacak şekilde yıkamak suretiyle yapılır. Burada sayılan işlemler Hanefîlere göre guslün farzlarıdır. Birinin eksik bırakılması hâlinde gusül geçersiz olur. Guslün bu farzlarından başka bir de sünnetleri vardır.

 1. Gusletmek isteyen kimse niyet ederek besmele çeker.
 2. Ellerini yıkar, vücudunda bir necaset/maddî kirlilik var ise onu temizler, avret yerlerini yıkar.
 3. Sonra sağ eli ile üç defa ağzına su vererek iyice çalkalar, daha sonra üç defa burnuna su çekerek temizler ve namaz abdesti gibi abdestini tamamlar.
 4. Sonra da vücudunun her tarafını iyice yıkar. Guslettiği yerde su birikiyorsa, son olarak ayaklarını yıkayıp guslünü tamamlar.

Gusül abdestinin Farzları ve Sünnetleri

Gusül (Boy) abdestinin farzları:

 1. Ağza su alıp boğaza kadar çalkalamak.
 2. Burana su çekip yıkamak.
 3. Bütün vücudu kuru yer kalmayacak şekilde yıkamak.

Gusül abdesti nasıl hangi durumlarda bozulur?

Gusül abdesti, vücudun tümünün yıkanması ile alınan bir abdesttir. Gusül abdesti, aşağıdaki durumlarda bozulur:

Meni ve mezinin çıkması: Meni, cinsel ilişki veya cinsel haz ile dışarı çıkan sıvıdır. Mezi ise cinsel temas veya şehvet uyandıran şeyler sonucunda dışarı çıkan beyaz ve yapışkan bir sıvıdır.

Kadınların hayız veya nifas hali: Hayız, kadının âdet gördüğü dönemdir. Nifas ise kadının doğumdan sonra gördüğü dönemdir.

Büyük bir pisliğin çıkması: Büyük bir pislik, idrar, dışkı, kan ve benzeri pisliklerdir.

Gusül abdesti alırken hangi adımlar izlenir?

Gusül abdesti alırken, sıraya uymak gerekir. Ancak, sıraya uymama durumunda gusül abdesti sahih olur.

Gusül abdesti bozulduğunda, yeniden gusül almak gerekir. Gusül abdesti alırken, aşağıdaki adımlar izlenir:

Niyet etmek: Gusül abdesti alırken, niyet etmek gerekir. Niyet ederken, "Niyet ettim Allah rızası için gusül abdesti almaya" denilir.

Besmele çekmek: Gusül abdesti alırken, besmele çekmek sünnettir.

Elleri yıkamak: Elleri, parmak araları da dahil olmak üzere üç defa yıkamak gerekir.

Avret yerlerini yıkamak: Avret yerlerini, idrar ve dışkı kalıntılarından temizlemek gerekir.

Başı yıkamak: Başa üç defa su dökmek gerekir.

Sağ omuzu yıkamak: Sağ omuza üç defa su dökmek gerekir.

Sol omuzu yıkamak: Sol omuza üç defa su dökmek gerekir.

Vücudu yıkamak: Vücudun tümünü, koltuk altları, kasık arkası ve ayak parmak araları da dahil olmak üzere yıkamak gerekir.

Şafii Mezhebine göre gusül abdestinin farzları nelerdir?

Gusül abdestinin farzları 2’dir.

Niyet (Niyet ettim gusül abdestini almaya gibi)

Vücudun her tarafını su ile yıkamak, vücudun tamamının üzerinden (iğne ucu kadar dahi kalmayacak şekilde) su akıtmak.

Gusül abdestinin sünnetleri nelerdir?

 1. Gusüle niyet etmek.
 2. Besmele ile başlamak.
 3. Bedenin bir tarafında pislik varsa onu önceden güzelce temizlemek.
 4. Avret yerini yıkamak.
 5. Gusülden evvel abdest almak.
 6. Bedenine üç defa su dökmek ve suyu bedenin her tarafına ulaştırmak.
 7. Su dökünmeye baştan başlamak, sonra sağ omzuna, sonra sol omzuna dökmek ilk defa döktüğü zaman bedeni ovmak ve suyu bedenin her tarafına ulaştırmak.
 8. Ayağının olduğu yere su birikirse, abdest aldığı zaman ayak yıkamasını sonraya bırakmak.

Sezaryen yöntemi ile doğum yapmak guslü gerektirir mi?

 1. Sezaryen yöntemi ile çocuk dünyaya getirmek lohusalık açısından normal doğum hükmündedir. Sezaryenden sonra rahimden kan gelmezse kadın ilk fırsatta guslederek lohusalık (nifas) hâlinden temizlenir. Rahimden kan gelirse, kanın kesilmesinden sonra gusletmesi gerekir (Serahsî, el-Mebsût, III, 210; Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 60, 108).

İhtilam olmak (rüyalanmak) guslü gerektirir mi?

 1. Bir kişi ihtilam olsa ancak uykudan uyandığında üzerinde veya çamaşırında ıslaklık görmese gusletmesi gerekmez (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, I, 302). Buna karşılık, rüya gördüğünü hatırlamamakla birlikte, uyandığında üzerinde veya çamaşırında ıslaklık görürse gusletmesi gerekir (Ebû Dâvûd, Tahâret, 96; Tirmizî, Tahâret, 82).

Hz. Âişe (r.a.) şöyle anlatır: “Resûlullah’a, ‘Bir kimse uykudan uyandıktan sonra çamaşırında ıslaklık bulsa, ancak ihtilam olduğunu hatırlamasa (yıkanması gerekir mi?)’ diye soruldu. O da ‘Evet, yıkanmalıdır!’ diye cevap verdi.

Sonra, ihtilam olduğunu hatırlayıp da ıslaklık farketmeyen kimsenin durumu soruldu: ‘Ona gusül gerekmez’ dedi. Ümmü Süleym (r.a.) sordu: ‘Bunu kadın görecek olursa, kadına gusül gerekir mi?’. Buna da: ‘Evet! Kadınlar, erkekler gibidir’ cevabını verdi.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 96; Tirmizî, Tahâret 82).

 1. Yine Âişe (r.a.) anlatıyor: “Ümmü Süleym (r.a.), Resûlullah’a (s.a.s.), ‘Rüyasında, erkeğin gördüğünü gören kadına, guslün gerekip gerekmeyeceğini sordu. Resûlullah, ‘Evet! Islaklığı fark ederse.’ cevabını verdi” (Müslim, Hayız, 33; Ebû Dâvûd, Tahâret, 97; Nesâî, Tahâret, 135). Dolayısıyla kadınların da erkekler gibi ihtilam olmalarından sonra çamaşırlarında ıslaklık görmeleri halinde gusletmeleri gerekir.

Guslederken suyun küpe deliklerine ulaşması şart mıdır?

 1. Yıkanmasında güçlük ve zahmet olan göz, kapanmış küpe deliği gibi yerleri yıkamak farz değildir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, I, 285-286). Gusül esnasında, küpelerin ve dar olan yüzüğün oynatılması gerekir. Bu konuda vesveseye kapılarak aşırıya gitmeye gerek yoktur, küpe deliklerinin ovuşturulması guslün geçerli olması için yeterlidir. (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, I, 288-289).

Abdest veya gusül alırken konuşmanın sakıncası var mıdır?

 1. Abdest alırken veya guslederken konuşmak abdeste veya gusle zarar vermez. Ancak bir ihtiyaç olmadıkça konuşmak uygun değildir. Abdest veya gusül almaya başlayan kişi, yaptığı ibadete odaklanmalı, dünyevi meşguliyet, duygu ve düşüncelerden mümkün olduğunca uzaklaşmalıdır (Şürünbülâlî, Merâkı’l-felâh, I, s. 44).

Her ilişkiden sonra gusül abdesti alınır mı?

 1. Gusül abdesti, boy abdesti olarak bilinen ve tüm vücudun yıkanması ile alınan abdesttir. Özellikle cinsel ilişki ve meni gelmesi durumlarında gusül abdesti almak gerekmektedir.

Besmele ve niyet unutulduğunda gusül veya abdest sahih olur mu?

 1. Abdeste ve gusle başlarken niyet etmek ve besmele çekmek sünnettir (Merğînânî, el-Hidâye, I, 98,103). Bu bakımdan niyet etmeden ve besmele çekmeden alınan abdest ve gusül geçerlidir. Ancak abdest ve gusülden önce besmele ve niyetin unutulması sünnet sevabından mahrum olunmasına neden olur.

Şâfiî mezhebine göre, abdest ve gusülde niyet farz iken, gusle başlarken besmele çekmek ise sünnettir (Şirbînî, Muğnî’l-muhtâc, I, 85-86, 125; Erdebilî, el-Envâr, I, 31-39).

Oruçlu bir kimsenin guslederken ağza ve burna su vermesinin ölçüsü nedir?

Guslederken ağza ve burna su vermek farzdır. Ağza verilen suyu boğaza kadar ulaştırıp çalkalamak ve burna verilen suyu da iyice çekmek sünnettir. Bu hüküm oruçlu olmayan kimseler içindir. Oruçlu olanların, boğaza veya genze su kaçma ihtimali olduğu için böyle yapmaları uygun olmaz. Onlar gusülde ağza ve burna su verirken mübalağa etmeyip abdestte yaptıkları gibi yaparlar (İbn Âbidîn, Reddü’l-Muhtâr, I, 237, 291).

Gusül abdesti olmadan yapılması haram olan şeyler

 1. 1- Namaz kılmak.
 2. 2- Kur'an okumak: Ezberden veya Mushaf'a bakarak bir âyet dahi olsa Kur'an okumak (tilâvet) haramdır. Ancak Kur'an'daki dua ve sena âyetlerini tilâvet kasdı olmaksızın dua ve sena niyyetiyle ezberden okumak câiz görülmüştür. Kelime-i şehadet getirmek, tesbih ve tekbir kelimelerini söylemek de câizdir.
 3. 3- Kur'an-ı Kerîm'e el sürmek: Kur'an okumak caiz olmadığı gibi el sürmek de caiz değildir.sterse el sürülen bir âyet olsun, isterse yarım âyet bu hüküm değişmez.
 4. 4- Kâbe-i Muazzama'yı tavâf etmek.
 5. 5- Zaruret olmaksızın câmi-i şerîfin içine girmek veya camiin içinden geçmek.
 6. 6- Üzerinde âyet-i kerime yazılı herhangi altın ve gümüş parayı ve kolyeyi veyahut levhayı elle tutmak da haramdır.
 7. Cünüp olan kimse, oruç tutmakla beraber, hayız ve nifas hâlindeki kadın, oruç da tutamaz.

Gusül abdestini almanın sünnet olduğu durumlar

 1. Cuma ve bayram namazları öncesinde,
 2. Hac veya umre niyetiyle ihrama girerken
 3. Arafat'ta vakfden önce.

Cünup olanın hemen yıkanması gerekir mi?

Cünüp olduktan sonra ne zaman yıkanmalı Gusül abdesti almanın süresi Cünüpken ne yapılmaz? Farz bir ibadetin vaktinin tehlikeye girme durumu yoksa hemen gusül alınması farz değildir. Elini ve ağzını yıkaması halinde de yer içer. Fakat en güzeli bir an evvel gusül etmesidir.

Cünüplüyken yapılması haram olan şeyler neler?

 1. Cünüp olan erkeğin ve kadının, gusül abdesti almadan evvel, abdestsiz yapılması caiz olmayan, amellerden birini yapması, dört mezhepte de haramdır. Mesela, cünüp iken, farz veya nafile namaz kılması helal değildir. Su bulamaz ise veya hastalık gibi bir sebep ile, suyu kullanamazsa, teyemmüm etmesi lazım olur. Cünüp iken, farz veya nafile oruç tutması sahih olur. Kur’ân-ı kerimi tutması ve okuması haramdır. Kur’ân-ı kerimi abdestsiz tutmak da helal değildir. Mescide girmesi de haramdır. Düşmandan korunmak için veya bir hüküm çıkarmak için, bir iki kısa ayet okuması, mescidden kova, ip, su almak için veya başka yol bulamadığı için, girip hemen çıkması caiz olur. Dua niyeti ile bir kısa ayet, mesela Besmele okuyabilir. Mescide girmeden teyemmüm eder.”

Cünüp iken tutulan oruç geçerli midir?

 1. Cünüplük oruç tutmaya engel değildir. İster cünüp olmayı gerektiren hâl, oruca başlanmadan gerçekleşmiş olsun, ister ihtilam olma gibi orucu bozmayan bir sebeple oruçlu iken gerçekleşmiş olsun fark etmez. Ancak cünüp olan kişi, bir an önce yıkanıp temizlenmelidir. Cünüp iken üzerinden bir namaz vakti geçmemelidir. Guslün bir namaz vaktinden daha fazla süreyle ertelenmesi günahtır. Çünkü geciktirilirse namaz terk edilmiş olur (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 372).

Kadınlardan gelen beyaz ve kokusuz akıntı abdesti bozar mı?

 1. Kadınlardan gelen; âdet, lohusalık ve özür kanı dışındaki akıntıların abdesti bozup bozmadığına dair Hz. Peygamber’den (s.a.s.) nakledilen bir bilgi bulunmamaktadır. Fıkıh kaynaklarında ise, erkek kadın ayırımı yapılmaksızın iki yoldan (önden ve arkadan) gelen her şeyin abdesti bozduğu ifade edilmektedir (Merğînânî, el-Hidâye, I,106; İbn Kudâme, el-Muğnî, I, 230; Nevevî, Ravda, II, 102; Kâsânî, Bedâî’, I,24; İbn Cüzey, el-Kavânîn, 89).
 2. Günümüzdeki tıbbî verilere göre sağlıklı her kadından beyaz ve kokusuz bir akıntı (rutûbetü’l-ferc) salgılanması normal bir durum olarak kabul edilmektedir. Bu akıntı rahimden değil, daha aşağıdan gelmekte, herhangi bir necis madde ile de karışmamaktadır. Bu nedenle temiz kabul edilen akıntı abdesti bozmadığı gibi çamaşıra bulaşması da namaza engel değildir (Kâsânî, Bedâî’, I, 24; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, I, 305).

Özür hâli ne demektir ve özür sahibi kimse ne zaman abdest alır?

Fıkıhta özür kavramının en çok kullanıldığı konuların başında, sürekli devam eden abdest bozucu hâller gelir. Sürekli burun kanaması, idrarını tutamama, sürekli kusma, yellenme, yaranın sürekli kanaması ve akması, kadınların istihaze durumları gibi abdesti bozan ve süreklilik taşıyan bedenî rahatsızlıklara özür, böyle kimselere de özür sahibi denir (Kâsânî, Bedâî’, I, 28, 29; Merğînânî, el-Hidâye, I, 217-219; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, I, 504).

 1. Bir kimsenin ibadet konusunda özür sahibi sayılabilmesi için özrünün, bir namaz vakti içinde abdest alıp namaz kılacak kadar bile kesilmemesi ve her namaz vaktinde en az bir defa tekrarlaması gerekir. Özür hâli, sebebin tam bir namaz vakti süresince kesilmesiyle ortadan kalkar (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, I, 504-505).
 2. Özür sahibi kimse Hanefî mezhebine göre her namaz vakti için abdest alır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.) özür sahibi bir kadına böyle yapmasını bildirmiştir (Buhârî, Vudû’, 63). Özür sahibi, özür hâlinin abdesti bozmadığını varsayarak o vakit içinde aldığı abdestle, onu bozan yeni bir durum meydana gelmedikçe, dilediği kadar farz, vacip, sünnet, kaza namazı, cuma ve bayram namazı kılabilir, Kâbe’yi tavaf edebilir, Mushaf’ı tutabilir (Merğînânî, el-Hidâye, I, 219-220). Ancak özür sahibinin abdesti namaz vaktinin çıkmasıyla bozulur. Dolayısıyla yeni namaz vaktinde tekrar abdest alması gerekir.
 3. Özür sahibi kimsenin abdesti özür hâli dışında abdesti bozan diğer şeylerle bozulur (Kâsânî, Bedâî’, I, 28). Mesela idrarını tutamayan ve bu sebeple özür sahibi sayılan kimsenin, burnunun kanamasıyla veya yellenmesiyle abdesti bozulur.
 4. İmam Şâfiî’ye göre özür sahibi kimsenin bir namaz vakti içinde kılacağı her farz namaz için ayrı ayrı abdest alması gerekir. Zira onun abdesti kıldığı namaz bitince son bulmuş olur. Bu abdest ile dilediği kadar nafile namaz kılabilir (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 175).

https://www.youtube.com/embed/U7gqrA2uU7k

Mâlikî mezhebine göre özür sahibinin abdesti, vaktin girmesi veya çıkması ile değil, özrün dışında abdesti bozan bir şeyin meydana gelmesi ile bozulur (İbn Rüşd, Bidâye, I, 35; Desûkî, Hâşiye, I, 114-118).

Bir kimsede bulunan özürlülük durumunun o kişiyi ileri derecede sıkıntıya sokması ve abdest almada ciddi zorluklarla karşı karşıya bırakması hâlinde Mâlikî mezhebinin bu görüşü ile amel edilebilir.

Sezaryen yöntemi ile doğum yapmak guslü gerektirir mi?

 1. Sezaryen yöntemi ile çocuk dünyaya getirmek lohusalık açısından normal doğum hükmündedir. Sezaryenden sonra rahimden kan gelmezse kadın ilk fırsatta guslederek lohusalık (nifas) hâlinden temizlenir. Rahimden kan gelirse, kanın kesilmesinden sonra gusletmesi gerekir (Serahsî, el-Mebsût, III, 210; Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 60, 108).

Akupunktur bantları abdest veya gusle engel midir?

 1. Akupunktur tedavilerinde, kullanılan iğnelerin ve üzerlerindeki bantların tedavi süresince çıkartılıp takılmaları mümkün değilse ya da çok büyük zorluk gerektiriyorsa, kullanılması gerekli olduğu müddetçe gusül ve abdeste mani olmaz. Bu durumda sargı bezi üzerine mesh hükümleri geçerli olur.

Gusül veya abdest esnasında vesveseye düşen kişi ne yapmalıdır?

 1. Vesvese, çeşitli sebeplerle insanın yaşadığı kararsızlık, şüphe ve kuruntu hâlidir. Bu, çoğu kere abdest ve guslün alınıp alınmadığı, tam olup olmadığı ya da bozulup bozulmadığı şüphesi şeklinde ortaya çıkmaktadır. Gusül veya abdest alan kişinin vesvese sebebi ile gusül ve abdestini tekrarlaması gerekmez. Hatta kişi bu tür vesveselere itibar etmemeli (İbn Mâce, Tahâret, 48), içine doğan şüphe ve tereddüt hâllerinin asılsız olduğunu kendine telkin etmeli, ihtiyaç duyulması hâlinde psikolojik tedaviye yönelmeli; ayrıca manevî destek olarak Felak ve Nâs surelerini, anlamlarını da düşünerek okuyup bu hâlden kurtulmak için Allah’a dua etmelidir.

Sezaryen yöntemi ile doğum yapmak guslü gerektirir mi?

Sezaryen yöntemi ile çocuk dünyaya getirmek lohusalık açısından normal doğum hükmündedir. Sezaryenden sonra rahimden kan gelmezse kadın ilk fırsatta guslederek lohusalık (nifas) hâlinden temizlenir. Rahimden kan gelirse, kanın kesilmesinden sonra gusletmesi gerekir (Serahsî, el-Mebsût, III, 210; Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 60, 108).

Gusül (boy abdesti) abdestinin adabı nasıl olmalıdır?

 1. Namaz için alınan abdest “küçük abdest” kabul edilerek, gusle “büyük abdest” veya “boy abdesti” adı verilmektedir. Peki gusül (boy abdesti) abdestinin adabı nasıl olmalıdır?
 2. Kapalı bir yerde tek başına, üstünde bir şey yokken yıkanmak caizdir; yani haram değildir. Bu şekilde alınan gusül abdesti de geçerlidir. Ancak edeb olarak avret yerlerini örtmek daha güzeldir.

Gusül (boy abdesti) abdesti ile ilgili ayetler

 1. "Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi yıkayın; başlarınızı meshedip, topuklara kadar ayaklarınızı da (yıkayın). Eğer cünüp oldunuz ise, boy abdesti alın. Hasta, yahut yolculuk halinde bulunursanız, yahut biriniz tuvaletten gelirse, yahut da kadınlara dokunmuşsanız (cinsî birleşme yapmışsanız) ve bu hallerde su bulamamışsanız temiz toprakla teyemmüm edin de yüzünüzü ve (dirseklere kadar) ellerinizi onunla meshedin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez; fakat sizi tertemiz kılmak ve size (ihsan ettiği) nimetini tamamlamak ister; umulur ki şükredersiniz." (Mâide sûresi 6)
 2. "Ey iman edenler! Siz sarhoş iken -ne söylediğinizi bilinceye kadar- cünüp iken de -yolcu olan müstesna- gusül edinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya bir yolculuk üzerinde bulunursanız, yahut sizden biriniz ayak yolundan gelirse, yahut kadınlara dokunup da (bu durumlarda) su bulamamışsanız o zaman temiz bir toprakla teyemmüm edin: Yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz Allah çok affedici ve bağışlayıcıdır." (Nîsa sûresi 43)

Gusül (boy abdesti) abdesti ile ilgili hadisler

Hz. Ayşe, Rasûlullah’ın gusül abdesti alışını şöyle anlatmıştır:

 1. “Resûlullah, cünüplükten dolayı guslederken, önce ellerini yıkamakla başlar sonra avret yerini yıkar, sonra namaz abdesti gibi abdest alır. Ondan sonra su alarak saçlarını iyice yıkar. Daha sonra başına üç defa su döker, ondan sonra da bedeninin diğer kısımlarına su dökerdi. Arkassından da ayaklarını yıkardı.” (Müslim, Hayz, 35)

Ebû Abdullah Selmân el-Fârisî’den (r.a.) rivayet edildiğine göre, Resûlullah buyurdu:

Bir kimse cuma günü gusül abdesti alır, elinden geldiği kadar temizlenir, ya kendi özel kokusundan veya evinde bulunan güzel kokudan sürünür ve evinden çıkar, iki kişinin arasına girmez, sonra üzerine farz olan namazı kılar, imam hutbe okurken susup onu dinlerse, o cuma ile öteki cuma arasındaki günahları bağışlanır.” (Buhârî, Cum’a 6)

Peygamber Efendimiz buyurdular:

Cuma günü abdest alan kimse iyi bir iş yapmıştır. Guslederse bu daha da faziletlidir.” (Buhârî Vudû’, 46)

Hadis-i Şeirfte buyrulur:

"Fahr-i Kâinât Efendimiz, gusül abdesti alması gereken durumlarda, gusledinceye kadar abdestsiz durmamak için, ellerini duvara vurup teyemmüm ederdi." (Heysemî, I, 264)

Akîl bin Ebî Tâlib (r.a.), Resûlullah Efendimiz’in,

 1. “Abdest için bir müdd, gusül için de bir sa‘ su yeterlidir.» (Bir sa‘ 4 müd’dür, yani 3,328 kgr’dır.) buyurduğunu rivâyet etmişti. Orada bulunan bir zât:
 2. “Bu kadar su bize yetmez.” dedi. Bunun üzerine Akîl (r.a.), Rasûlullah Efendimiz’i kastederek şöyle cevap verdi:
 3. “Bu kadar su, senden daha hayırlı ve saçı senden daha çok olan zâta yetiyordu.” (İbn-i Mâce, Tahâret, 1)
 4. Hadis-i Şeirfte buyrulur: “İki sünnet yeri kavuştuğu zaman boşalma olmasa bile gusül gerekir.” (Buhârî, Gasl, 28)

https://www.youtube.com/embed/tP-fxFD7xXI

Küçük abdestten sonra gelen beyaz sıvı (su) nedir?Gusül etmeyi gerektirir mi?

Hastalıktan yada başka nedenden dolayı küçük abdestten sonra gelen sıvı MEZİ dir.Lezzetsiz ve şehvetsiz gelir. Gusletmeyi gerektirmez.Ama necistir. Aktığı elbisedeki yeri yıkamak lazımdır.

İhtilam olmak ne demektir?

Düş azıtmasıdır.Yani ergenlik çağına gelmiş, büluğa ermiş bir insanın uyurken gördüğü bir rüya sonucu yada hiç rüya görmeden uyku halinde iken uykusunda meninin akmasıdır.Bu durum erkek ve kadın için aynı olup her ikisi içinde geçerlidir.

Şafii mezhebine göre gusül (boy abdesti) nedir? Kısaca tarif eder misiniz?

Niyet ile beraber bütün vücudun üzerinden su akıtmaktır. (su ile yıkamak)

Hanefi mezhebine göre gusül abdestini tarif eder misiniz?

 1. Ağız ve burun içi ile vücudun tamamını temiz su ile yıkamaktır.

Gusül Abdestini gerektiren haller nelerdir?

Gusül abdestini gerektiren haller 6’dır.Bunlardan üçü hem adın hem erkekler için müşterektir.

 1. Cinsel Birleşme
 2. Meninin Gelmesi
 3. Ölüm
 4. Hayız (Ay Başı )
 5. Nifas (Lohusalık Hali)
 6. Doğum

Şafii Mezhebine göre gusül abdestinin farzları nelerdir?

Gusül abdestinin farzları 2'dir. Niyet (Niyet ettim gusül abdestini almaya gibi), Vücudun her tarafını su ile yıkamak, vücudun tamamının üzerinden (iğne ucu kadar dahi kalmayacak şekilde) su akıtmak.

Gusül abdestine nasıl niyet edilir?

 1. Niyet ettim boy abdestini almaya, yada niyet ettim gusletmeye, yada niyet ettim cenabetimi kaldırmaya , yada niyet ettim büyük hadesi kaldırmaya gibi

Hanefi mezhebine göre boy abdestinin farzları nelerdir?

Gusül abdestinin farzları şunlardır.

 1. Ağızı bol su ile çalkalamak
 2. Buruna bol su çekmek
 3. Vücudun her tarafını, kuru yer kalmayacak şekilde yıkamak

Gusül abdesti için niyet ne zaman getirilmelidir?

Niyet vücudun ilk uzvunun yıkanacağı zaman getirilmelidir. Yani gusletmeye başlanıldığında getirilir.

Gusül abdesti almadan neler yapılmaz?

Cünüplüylen yapılmaması gerekenler:

 1. Namaz Kılamaz
 2. Kuran-ı Kerim okuyamaz
 3. Kuranı-ı Kerimi taşıyamaz ve Kuran_ı Kerime elleyemez
 4. Kabe'yi Tavaf Edemez
 5. Camiye Giremez.

Gusül Abdesti alması gereken (cünüp olan) kişi zikir yapabilir mi?

Gusül abdesti alması gereken, cenabetli olan kişinin zikir yapmasında hiçbir sakınca bunları gidermek ortadan kaldırmamaktadır. Örneğin, Lailahe illallah, subhanallah, elhamdu lillah, Allahu Ekber, gibi zikirleri yapabildiği gibi Peygamberimize salatu selam getirmesinde de (Allahumme Salli Ale Seyyidine Muhammedin ve Ale eli seyyidine Muhammed) hiçbir sakınca bulunmamaktadır.

Gusül Abdesti alması gereken (cünüp olan kişi) kelime-i şehadet getirebilir mi?

Cenabetli olan kişinin Kelime-i Şehadet getirmesinde hiçbir sakınca yoktur.

Gusül abdesti alınırken vücudun üzerinde herhangi bir madde varsa sakıncası var mıdır?

Deri üzerinde deriye yapışmış suyun vücuda değmesine mani olan, suyun altına gemcesine mani olan, vücuda temasını engelleyen maddeler varsa gusül abdestine manidirler.

Gusül abdesti almadan önce bunları gidermek ve ortadan kaldırmak lazımdır.Örneğin tırnak yada vücudun her hangi bir yerinde yağlı boya bulunması gibi (vücudun üzerinde tabaka oluşturan her şey) Ancak kına gusül abdesti alınmasına mani değildir.Çünkü kabuk oluşturmaz.

Gusül alırken konuşmanın sakıncası var mıdır?

 1. Abdest veya guslederken konuşmak abdeste veya gusle zarar vermez. Ancak bir ihtiyaç olmadıkça konuşmak uygun değildir. Abdest veya gusül almaya başlayan kişi, yaptığı ibadete odaklanmalı, dünyevi meşguliyet, duygu ve düşüncelerden mümkün olduğunca uzaklaşmalıdır (Şürünbülâlî, Merâkı’l-felâh, I, s. 44).

Guslederken suyun küpe deliklerine ulaşması şart mıdır?

Yıkanmasında güçlük ve zahmet olan göz, kapanmış küpe deliği gibi yerleri yıkamak farz değildir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, I, 285-286). Gusül esnasında, küpelerin ve dar olan yüzüğün oynatılması gerekir. Bu konuda vesveseye kapılarak aşırıya gitmeye gerek yoktur, küpe deliklerinin ovuşturulması guslün geçerli olması için yeterlidir. (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, I, 288-289).

İhtilam olmak (rüyalanmak) guslü gerektirir mi?

Sezaryen ile doğum yapan gusül abdesti alır mı?

 1. Sezaryen yöntemi ile çocuk dünyaya getirmek lohusalık açısından normal doğum hükmündedir. Sezaryenden sonra rahimden kan gelmezse kadın ilk fırsatta guslederek lohusalık (nifas) hâlinden temizlenir. Rahimden kan gelirse, kanın kesilmesinden sonra gusletmesi gerekir (Serahsî, el-Mebsût, III, 210; Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 60, 108).

Cünüp olarak uyumak, yemek ve içmekte bir sakınca var mıdır?

Cünüp olan bir kimse, namaz kılmak ve Kur’an okumak gibi ibadetleri yerine getiremez. Dolayısıyla, ibadetlerini yapmaya engel olan bu durumdan ilk fırsatta guslederek kurtulmaya çalışmalıdır.

Ancak gusletmesi gereken bir kimse ihtiyaç hâlinde, herhangi bir namazın geçmesine sebebiyet vermemek kaydıyla, avret mahallinin temizliğini yaptıktan sonra abdest alarak ya da sadece el ve ağzını yıkayarak uyuyabilir, yiyip içebilir ve başka işlerle meşgul olabilir (Buhârî, Gusül, 27; Müslim, Hayız, 21, 22, 24). Çünkü cünüplük, gusül ve abdest gibi özel bir temizliği gerektirmeyen işlerin yapılmasına engel değildir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), cünüp olmakla müminin necis (maddeten pis) olmayacağını ifade etmiştir (Buhârî, Gusül, 23).

 1. Cünüp birinin namazını kaçıracak şekilde yıkanmayı geciktirmesi haram, elini ağzını yıkamadan yiyip içmesi ise mekruh görülmüştür. Bu itibarla zorunlu bir durum olmadıkça insan hemen boy abdesti almalı ve bir an önce yıkanıp temizlenmelidir.

https://www.youtube.com/embed/tP-fxFD7xXI

Kur’an’ın kalbi Yasin Suresi Türkçe oku