İsmi azam duası okunuşu: İsmi Azam nedir, ne anlama gelir?

İsmi Azam duası özellikle de cuma günleri, mübarek gecelerde vatandaşlar tarafından bir hayli okunmakta. Rabbimiz buyuruyor ki: “Bana dua edin, duanızı kabul edeyim.” Aciz olan kul, acziyetini dua sayesinde Yüce Yaradanına iletir. Mümin duasında kimi zaman Efendimizin yüzü suyu hürmetine, kimi zaman ise Esmaül Hüsna ve ismi azam duasıyla niyazda bulunur. Allah’ın isimleriyle dua etmek şüphesiz çok sevaplıdır. Özellikle, bu iki duanın, ism-i a'zam hakikatine dair bir muhtevaya sahip olması, duanın makbuliyetini kat kat arttırır. Peki İsmi Azam ne demek? İsmi Azam nedir, ne anlama gelir? İsmi azam duası hangisi, nasıl okunur?

Haber Merkezi Yeni Şafak
İsmi azam duası

İsmi Azam duasında, Allah’ın değişik isimleri şefaatçi kılınarak cehennem ateşinden Rahman’a sığınmak vardır. Bu duanın sabah ve ikindi namazlarından sonra okunması ayrı bir tevafuk özelliğine sahiptir. Çünkü, Kur’an’da yer alan, “Allah, o adamı ötekilerin kurdukları tuzakların kötülüklerinden korudu. Firavun ailesini de azabın en beteri kuşattı. Sabah-akşam, ateşe arz olunurlar. Kıyamet koptuğu gün de şöyle denir: 'Firavun ailesini azabın en şiddetlisine sokun!' " (Mümin, 40/45-46)

İsmi azam ne demek?

 1. İsmi Azam, sözlükte “en büyük isim” anlamına gelmektedir. Terim olarak Allah’ın en güzel isimleri içerisinde yer alan bazı isimler için kullanılmıştır. İslam âlimlerinin bir kısmı, Allah’ın isimlerinin tamamının, fazilet ve üstünlük bakımından eşit derecede olduğunu kabul etmiş, diğer bir kısmı ise, hadisleri göz önünde bulundurarak, bazı isimlerin diğerlerinden daha büyük ve faziletli olduğu görüşünü benimsemişlerdir.

İsmi Azam duası ile yapılan dua geri çevrilmez mi?

 1. İsmi Adam, Hz. Peygamberin bazı hadislerinde bahsedilmekte, bu isimle dua edildiği zaman duanın mutlaka kabul edileceği bildirilmektedir (bk. Ebû Dâvûd, Vitr, 23; Tirmizî, Da‘avât, 64, 65, 100; Nesâî, Sehv, 58; İbn Mâce, Duâ, 9, 10).

İsmi azam hangisi?

 1. Fakat Allah’ın en büyük isminin hangisi olduğunu kesin olarak belirlemek mümkün değildir. Çünkü bu hadislerin bir kısmında “Allah” ismi, bir kısmında ise “Rahmân, Rahîm”(esirgeyen, bağışlayan), “Hayy Kayyûm” (diri ve her şeyi ayakta tutan), “Zü’l-celâli ve’l-ikrâm”(ululuk ve ikram sahibi) isimleri Allah’ın en büyük ismi olarak belirtilmektedir.

İsmi azam duası nasıl edilir?

İsmi azam duası ile ilgili hadis var mıdır, İsmi azam duası hadisi nasıldır? Konuyla ilgili bir hadis şöyledir:

 1. “Resulullah (s.a.s.), bir kişinin şöyle dua ettiğini işitti: ‘Allah’ım, şehadet ettiğim şu hususlar sebebiyle senden talep ediyorum: Sen, kendisinden başka ilah olmayan Allah’sın, birsin, Samedsin (hiçbir şeye ihtiyacın yoktur, her şey sana muhtaçtır), senden çocuk olmadı (kimsenin babası olmadın), doğmadın (kimsenin çocuğu olmadın), bir eşin ve benzerin yoktur.”

Bunun üzerine Efendimiz (s.a.s.) buyurdular:

 1. “Nefsimi kudret elinde tutan Zat’a yemin olsun, bu kimse, Allah’tan İsm-i A’zâm’ı adına talepte bulundu. Şunu bilin ki, kim İsm-i A’zâmla dua ederse Allah ona icabet eder, kim onunla talepte bulunursa (Allah ona dilediğini mutlaka) verir.” (Tirmizî, Da’avât, 65)

İsmi azam ile nasıl dua edilir?

Başka bir hadis meali de şöyledir: Bir adam şöyle dua etmiştir:

 1. “Ey Allah’ım, hamdlerim sanadır, nimetleri veren sensin, senden başka ilah yoktur. Sen semavat ve arzın celal ve ikram sahibi yaratıcısısın, Hayy ve Kayyumsun (kâinatı ayakta tutan hayat sahibisin) Bu isimlerini şefaatçi yaparak senden istiyorum!” (Bu duayı işiten) Resulullah (s.a.s.) sordu: “Bu adam neyi vesile kılarak dua ediyor, biliyor musunuz?” “Allah ve Resulü daha iyi bilir?” diye cevap verdiler. Resulullah şöyle devam etti: “Nefsimi kudret elinde tutan Zat’a yemin ederim ki, o, Allah’a, İsm-i A’zâm’ı ile dua etti. O İsm-i A’zâm ki, onunla dua edilirse Allah icabet eder, onunla istenirse verir.” (Ebû Dâvud, Salât, 368).

İsmi azam niçin okunur, hangi vakitte okunur?

Gece yarısı ile imsak arasında bir vakitte duanızı edebilirsiniz. Duaya başlamadan önce tam bir teslimiyet içinde olmalı ve “duam kabul olur mu?” endişesi taşımamalısınız. Duanızın başında ve sonunda Allah'a hamdü senalar, peygamberimize salavat getirmeyi unutmayınız. İsmi Azam duasının birçok hikmeti bulunuyor.

İsmi azam duası nerede geçiyor?

İsmi Azam Duası, en çok okunan dualardan birisi olarak dikkat çekmektedir. Kur'an-ı Kerim'de İsmi Azam adında bir dua ya da sure bulunmamaktadır. Adını Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s) hadisleri üzerine almıştır.

İsmi Azam duasının faydaları neler?

 1. İsmi Azam duası faydaları saymakla bitmez. İnsanoğlu dünya işleriyle uğraşırken çok sayıda çetin imtihanlarla sınanmaktadır. Yüce Allah (C.C) kullarının bu imtihanlardan geçirmek için çeşitli sebepler yaratmıştır. Kul, Rabbinden yardım istemek için duaya sarılmakta. Bu duaların başında da Esmaül Hüsna ile yapılan dualar gelmekte.
 2. Düşmanlarının yanında İsmi Azam duası okuyanlar için galip gelecekleri müjdesi verilmiştir.
 3. Kılıcına İsmi Azam salavatı yazdıran kimsenin kendisi ile karşılaşacak düşmanlara korku salacağı söylenmiştir.
 4. Bir sancak üzerine nakşedilirse o sancağa bağlı askerlerin bozguna uğramayacağı aktarılmıştır.
 5. Kılınan namazlardan sonra, İsmi Azam'ı 111 defa okumak, kainatın sırlarına aşina olmaya vesile kabul edilir. Allah'u Teala o kimse için sır kapılarını açar ve ona mülk ile melekutü gösterir denmiştir. Ayrıca Allah bütün mahlukatı o kimse için müsahhar kılar diye buyrulmuştur.
 6. İsmi Azam duasını bir mekanın kapısına ya da herhangi bir yerine kişiye o mekana gelen herkesin muhabbet göstereceği rivayet edilmiştir. Ayrıca bir kişinin yiyeceği ya da içeceği üzerine İsmi Azam yazılı bir kağıt konur ve ondan sonra yemesi ya da içmesi sağlanırsa o kimsenin duayı yazan kişiye muhabbet besleyeceği de rivayetler arasındadır.
 7. Rasulullah bir hadisinde; İsmi Azam ile Allah'a dua edenlerin her isteğine Allah tarafından icabet edileceğini söylemiştir.

İsmi Azam Duası Arapça Yazılışı

İsmi Duası Anlamı ve Türkçe Meali

 1. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak, Celil ve Cebbar olan O'dur. O'ndan başka ilah yoktur. Ancak bütün kullarının hallerine vakıf olan ve kusurlarını örtbas edendir. Allah'tan başka ilah yoktur. Gece ile gündüzü halk eden O'dur. Allah'tan başka ilah yoktur.
 2. Tektir, şeriki yoktur, tektir ve birdir. Biz O'na hamdü sena ederiz. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak O vardır, tektir, ortağı yoktur. Tek bir Allah'tır. Biz O'na ibadet ederiz. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak O vardır, tektir ve ortağı yoktur. Tek bir ilahtır. Bizler O'na şükrederiz. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah tektir, ortağı yoktur, Muhammed O'nun Resuü'dür.
 3. Hay ve Kayyum O'dur. Allah'ın rahmeti mahlukatının en hayırlısı olan Muhammedin al ve ashabının ve hepsinin üzerine olsun. Şehadet ederim ki Sen hem Rabbimiz ve hem de Halikimizsin. Allah'ım, beni mağfiret eyle, ey Allah, ey Allah, ey Allah Rahmetinle beni yarlığa Zira, Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin.

İsmi Azam Duası Fazileti

İsmi Azam duasının birçok hikmeti bulunuyor. Samimi ve içten duayı etmeye devam ederseniz, mutlaka duanızın kabul edileceği belirtilmektedir. Adabına uygun, sürekli ve gösterişten uzak dua etmeye devam etmelisiniz.

11 ismi azam duası nasıl yapılır?

İsmi Rahman duası da denilen İsmi Azam duasını okumak için öncelikle abdest alınır. Daha sonra kıbleye yönelerek 3'er defa Fatiha ve İhlas suresi, bir defa da Ayetel Kürsi okunur. Ardından Esmaü'l Hüsna'dan alınan 5 isimle terkip edilen İsmi Azam duası okunur.

Kur'an'da İsmi Azam Duası Var Mı?

Esmaü'l-Hüsna içerisinde anılan Allah'ın 99 ismi, Kur'an-ı Kerim'de farklı yerlerinde geçen isimlerdir. İsmi Azam duasına dair ise Kur'an-ı Kerim'de bir ibare olduğu söylenemez. Ancak duada bulunan ifadelerin biçim ya da anlam olarak benzerlerine Kur'an-ı Kerim'de rastlamak mümkündür.

Allah'ın güzel isimleri ile ilgili ayetler

İsrâ / 110. Ayet

 1. قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَۜ اَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْاَسْمَٓاءُ الْحُسْنٰىۚ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَب۪يلًا

De ki: “İster Allah diyerek, isterse Rahmân diyerek yalvarın. Hangisiyle yalvarırsanız olur; çünkü en güzel isimler O’nundur.” Sen de namazında, niyâzında sesini fazla yükseltme, büsbütün de kısma, ikisi arasında orta bir yol tut.

 1. Tâ-Hâ / 8. Ayet
 2. اَللّٰهُ لَٓا اِلٰهَ اِلَّا هُوَۜ لَهُ الْاَسْمَٓاءُ الْحُسْنٰى
 3. Allah ki, kendisinden başka hiçbir ilâh yoktur. En güzel isimler O’na aittir.
 4. Haşr / 22. Ayet
 5. هُوَ اللّٰهُ الَّذ۪ي لَٓا اِلٰهَ اِلَّا هُوَۚ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّح۪يمُ

O Allah ki, O’ndan başka ilâh yoktur! Duyuların algı sahası dışında kalan şeyleri de, duyuların algı sahasına giren şeyleri de bilir. O, Rahmân’dır, Rahîm’dir.

 1. Haşr / 23. Ayet
 2. هُوَ اللّٰهُ الَّذ۪ي لَٓا اِلٰهَ اِلَّا هُوَۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَز۪يزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُۜ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ
 3. O Allah ki, O’ndan başka ilâh yoktur! O Melik’tir, Kuddûs’tür, Se­lâm’­dır, Mü’min’dir, Müheymin’dir, Aziz’dir, Cebbâr’dır, Mütekeb­bir’dir. Allah, müşriklerin ortak koştukları şeylerden çok uzaktır, yücedir.

Haşr / 24. Ayet

 1. هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَٓاءُ الْحُسْنٰىۜ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِۚ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ
 2. O Allah Hâlık’tır, Bârî’dir, Mûsâvvir’dir. En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nu tesbih eder. O, Azîz’dir, Hakîm’dir.

Gusül abdesti nasıl alınır kadın ve erkeklerde?

Yasin Suresi oku!

Namazı bozmayan durumlar maddeler halinde

Rabbi Yessir duası ve anlamı: Rabbi Yessir Arapça okunuşu, Türkçe manası nedir?

https://www.youtube.com/embed/Ur5xFzutNXE