Ramazan'ın 17. gecesi önemi nedir: Ramazan'ın 17. gecesi okunacak dua ve zikirler

Ramazan'ın 17 gününü geride bıraktık. Ramazan Ayı'nda okunacak dualar ve zikirler büyük önem taşıyor. Bu mübarek ayı hakkıyla eda etmek bereketinden yararlanmak isteyenler Ramazan'ın 17. gecesi okunacaj duaları da sorguluyor. Ramazan'ın 17. gecesi okunacak dua ve tesbihleri sizler için derledik.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ramazan'ın 17. gecesi

Ramazan'ın 17. gecesinin önemi ve fazileti! 11 ayın sultanı Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başladı. 16 günü geride bıraktığımı Ramazan ayının bugün itibarıyla 17. gününü idrak ediyoruz. Ramazan ayının 17. gecesi ile ilgili çeşitli rivayetler bulunuyor. Bu özel gecede ibadet etmek isteyen kişiler Ramazan'ın 17. gecesi kılınacak namaz kılınışını merak ediyor. Ramazan'ın 17. gecesi kılınacak namaz hangisidir?

RAMAZAN'IN 17.GECESİNİN ÖNEMİ NEDİR?

 • Ramazan ayının 17. gecesi ile ilgili bazı rivayetler bulunuyor. Ramazan ayının en faziletli gecelerinden olduğu söylenen 17. gecesi için Kadir Gecesi'nin tevafuk edebileceği bile söyleniyor.
 • İbnü Receb el-Hanbelî (Rahimehullâh) Letâifü'l-Me'ârif nâm eserinde bu konuyla ilgili rivâyetleri toplamış ve Kadir Gecesi'nin, Ramazân-ı Şerîfin 14 veya 17. gecesine tevâfuk edebileceğine dair rivâyetleri de kaydetmiştir.
 • İki ordunun buluşup da hakla bâtılın birbirinden ayrıldığı, Furkan niteliğini hâiz olan Bedir Gazvesi de Ramazân-ı Şerîf ayının on yedinci gününde gerçekleşmiştir. Abdullah ibnü Mes'ûd, Ali ibnü Ebî Tâlib, Hasen ibnü Ali, Urve ibnü Zübeyr, Ebû Bekir ibni Abdirrahmân, Âmir ibnü Rabî'a, Zeyd ibnü Erkam, Zeyd ibnü Sâbit ve Amr ibnü Hureys (Radıyallâhu Anhüm) gibi pek çok sahâbî, Bedir Gazvesinin, Ramazân-ı Şerîf ayının on yedinci gününde, Cuma günü vuku bulduğunu belirtmişlerdir.
 • İmâm-ı Ahmed (Rahimehullâh) Kadir Gecesinin on yedinci gecede aranmasına yönelik görüşünü Medîne ehlinden nakletmiştir.

RAMAZAN'IN 17. GECESİ KILINACAK NAMAZ

Ramazan'ın 17. gecesinde yatsı namazı ve vitr namazlarının kılınmasının ardından, her rekâtta Fâtiha-i Şerîfe'en sonra 3 kere Kadir, 3 kere İhlâs, 2 kere de Felâk ve Nâs Sûrelerini okumak suretiyle 10 rekât namaz kılınabilir.

ASHAB-I BEDİR DUASI NEDİR, NASIL OKUNUR?

Bedir savaşına katılan sahabelere Ashabı Bedir ismi verilmiştir. Sahih kaynaklara göre sayıları 313'tür. 14 kişi savaş esnasında şehit düşmüşlerdir. Bunlardan 6 tanesi muhacir (Mekke'den Medine'ye göç edenler), 8'i de ensardır. (Medine halkına verilen isim)

Peygamber Efendimizin savaş dehası, yönetimi ile Ashabı Bedir'in gözü pek savaşmaları onlara zafer getirmiştir. Kendilerinden kat ve kat fazla düşman ordusu karşısında geri çekilmeyerek, büyük bir cesaret örneği vermişlerdir.

Bu nedenle Bedir Savaşı'na katılanların rütbeleri yükseltilmiştir. Savaş sırasında Ashabı Bedir'e yardım için meleklerin geldiği de rivayet ediliyor. Bedir Savaşı'na katılanların cennetlik oldukları Hz. Muhammed (sav) tarafından bizzat müjdelenmiştir.

Sahabeden Cafer B. Abdullah'tan rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz "Bedir ashabının adı zikr edilince duâ kabul olunur. Bu mübarek isimleri zikreden kulu, ilâhi rahmet; bereket gufran ve rızâ-ı İlâhî kuşatır. Bu isimleri okuyarak hacette bulunanın dileği mutlaka yerine getirilir' buyurmuşlardır.

"O, Bedir'de bulunmuştur. Nereden bileceksin ki, Allah Teâlâ Bedir ehlinin hâllerine muttalî oldu ki onlar hakkında: Dilediğinizi yapın, muhakkak ki sizi affettim buyurdu"

Peygamber efendimizin bizzat bu savaşçılara söylediği hadis bu şekildedir. Bu savaşçılar sadece peygamber efendimiz tarafından değil tüm halk tarafından da çok sevilmiştir. Bu yüzden de yerel halk da onlara dua etmiştir. Bu dua da dilden dile dolaşarak Ashab-ı Bedir duası olarak kalmıştır. Savaşa katılan savaşçılardan bazıları da önemli isimler olarak anılmaktadır.

ASHAB-I BEDİR İSİMLERİ

 • Ve biseyyidina Ebû Bekir Sıddık el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Osman bin Affan el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ömer bin Hattab el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Talha bin Ubeydullah el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Ali bin Ebi Talib el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Abdurrahman bin Avf el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Zübeyr bin Avvam el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Sid bin Zeyd el-Muhaciri (R.A.)
 • Ve biseyyidina Sa'd bin Ebi Vakkas el-Muhaciri (R.A.)

ÖZGÜN
SAHUR DUASI: Sahur'da yapılacak dualar, Diyanet Türkçe ve Arapça İmsak duası