|

30. cüzde hangi sureler var? Son cüz kaçıncı sayfada, 30. cüz kaç sayfa?

Kur'an'da 30. cüz var. Peki 30. cüzde hangi sureler var, Amme cüzü kaçıncı sayfadan başlıyor. Son cüz hangi sayfadan başlıyor ve hangi sayfada sona eriyor. 30. cüzdeki sureler ve anlamlarını haberimizde bulabilirsiniz.

17:40 - 23/09/2021 Perşembe
Güncelleme: 17:25 - 5/10/2021 Salı
Yeni Şafak
Kur'an-ı Kerim
Kur'an-ı Kerim

Kur'an'da 30. cüz var. Peki 30. cüzde hangi sureler var, Amme cüzü kaçıncı sayfadan başlıyor. Son cüz hangi sayfadan başlıyor ve hangi sayfada sona eriyor. 30 cüzdeki sureler ve anlamları haberimizde.

30. cüzde kaç sure ve hangi sureler var?

30. cüzde 37 adet sure vardır. 581. sayfadan başlıyor 604. sayfaya kadar devam ediyor.

1. Nebe Suresi

Nebe Suresi (Amme), Mekke döneminde inmiştir ve 40 ayettir. Sûre, adını ikinci ayette geçen “enNebe’”kelimesinden almıştır. Nebe’, haber demektir. Sûrede, ölüm ötesi hayatınvarlığını ispat çerçevesinde, kıyamet, öldükten sonra dirilme ve hesap için toplanma konularına yer verilmektedir.

2. Naziat Suresi


Naziat Suresi, Mekke döneminde inmiştir ve 46 ayettir. Sure, adını birinci ayetteki “en-Nâzi’ât” kelimesinden almıştır. Nâzi’ât burada, “ruhları çekip alan melekler” demektir. Surede başlıca, tevhit, peygamberlik, öldükten sonra dirilme ve hesap konu edilmektedir.

3. Abese Suresi

Abese Suresi, Mekke döneminde inmiştir. 42 ayettir. Sure, adını birinci ayetteki “abese” fiilinden almıştır. “Abese”, “yüzünü ekşitti” demektir. Surede başlıca, itikat, peygamberlik, Allah’ın kudreti ve kıyamet hâlleri konu edilmektedir.

4. Tekvir Suresi

Tekvir Suresi, Mekke döneminde inmiştir ve 29 ayettir. Sure, adını birinci ayette geçen “küvviret” fiilinin mastarından almıştır. Tekvîr, dürmek demektir. Sûrede başlıca, kıyamet, vahiy ve peygamberlik konuları ele alınmaktadır.

5. İnfitar Suresi


İnfitar Suresi, Mekke döneminde inmiştir ve 19 ayettir. Sure, adını birinci ayetteki “infetarat” fiilinin mastarından almıştır. İnfitâr, yarılmak demektir.

6. Mutaffifin Suresi

Mutaffifin Suresi, Mekke döneminde inmiştir ve 36 ayettir. Sure, adını ilk ayette geçen “elMutaffifîn” kelimesinden almıştır. Mutaffifîn, ölçüde ve tartıda hile yapanlar demektir.

7. İnşikak Suresi


İnşikak Suresi, Mekke döneminde inmiştir ve 25 ayettir. Sure, adını birinci ayette geçen “inşakka” fiilinin mastarı olan “İnşikâk” kelimesinden almıştır. İnşikâk, yarılmak demektir.

8. Buruc Suresi

Buruc Suresi, Mekke döneminde inmiştir. 22 ayettir. Sure, adını birinci ayetteki “el-Bürûc” kelimesinden almıştır. Bürûc, burçlar demektir.

9. Tarık Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 17 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “et-Târık”kelimesinden almıştır. Târık, şiddetle çarpan, vuran, gece gelen şey demektir.

10. A'la Suresi


Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını birinci âyette yer alan ve AllahTeâlâ’yı niteleyen “el-A’lâ” kelimesinden almıştır. A’lâ, en yüce demektir.

11. Ğaşiye Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını birinci âyette yer alan ve AllahTeâlâ’yı niteleyen “el-A’lâ” kelimesinden almıştır. A’lâ, en yüce demektir.

12. Fecr Suresi

Fecr Suresi, Mekke döneminde inmiştir. 30 ayettir. Sure, adını birinci ayetteki “el-Fecr” kelimesinden almıştır. Fecr, tan yerinin ağarması vakti demektir.

13. Beled Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 20 âyettir. Sûre, adını ilk ayetteki “el-Beled” kelimesindenalmıştır. Beled, şehir, belde demektir.


14. Şems Suresi

Şems Suresi, Mekke döneminde inmiştir. 15 ayettir. Sure, adını birinci ayetteki “eş-Şems” kelimesinden almıştır. Şems, güneş demektir.

15. Leyl Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 21 âyettir. Leyl, gece demektir.

16. Duha Suresi

Duha Suresi, Mekke döneminde inmiştir ve 11 ayettir. Duha, kuşluk vakti demektir.

17. İnşirah Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 8 âyettir. İnşirah, açılmak, genişlemek demektir.


18. Tin Suresi

Tin Suresi, Mekke döneminde inmiştir. 8 âyettir. Tîn, incir demektir.

19. Alak Suresi

Alak Suresi, Mekke döneminde inmiştir. 19 ayettir. Sure, adını ikinci ayette geçen “alak” kelimesinden almıştır.


20. Kadir Suresi

Kadir Suresi, Mekke döneminde inmiştir ve 5 ayettir. Sure, Kadir gecesini anlattığı için bu adı almıştır. Kadr, azamet ve şeref demektir.

21. Beyyine Suresi

Medine döneminde inmiştir. 8 âyettir. Beyyine, apaçık delil demektir.


22. Zilzal Suresi

Zilzal Suresi, Medine döneminde inmiştir ve 8 ayettir. Zilzal, sarsıntı, deprem demektir.

23. Adiyat Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 11 âyettir. Âdiyât, hızlı koşan atlar demektir.

24. Karia Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 11 âyettir. “Kâri’a”, vuran, çarpan, kapıyı çalan,yürekleri hoplatan şey demektir. Burada, kıyamet gününü ifade etmektedir.

25. Tekasür Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 8 ayettir. Tekâsür, mal, mülk ve çoluk çocuğun çokluğuyla övünmek demektir.


26. Asr Suresi

Asr Suresi, Mekke döneminde inmiştir. 3 ayettir. Asr, çağ, ikindi vakti, uzun zaman demektir.

27. Hümeze Suresi

Hümeze Suresi, Mekke döneminde inmiştir ve 9 ayettir. Hümeze, insanları arkadan çekiştiren, ayıplayan kimse demektir.

28. Fil Suresi

Fil Suresi, Mekke döneminde inmiştir. 5 ayettir. Sure, fillerle donanmış ordusuyla Kabe’yi yıkmaya gelen Ebrehe’nin helak edilişinden bahsettiği için bu adı almıştır.

29. Kureyş Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 4 ayettir. Kureyş, Hz. Peygamberin mensup olduğu kabilenin adıdır.


30. Maun Suresi

Maûn Suresi, Mekke döneminde inmiştir. 7 ayettir. Mâ’ûn, yardım ve zekat demektir.


31. Kevser Suresi

Kevser Suresi, Mekke döneminde inmiştir. Medine döneminde indiği de rivayet edilmiştir ve 3 ayettir.


32. Kafirun Suresi

Kafirun Suresi, Mekke döneminde inmiştir ve 6 ayettir. “Kâfirûn”, inkârcılar demektir.


33. Nasr Suresi

Nasr Suresi, Medine döneminde inmiştir. 3 ayettir. Nasr, yardım demektir.


34. Tebbet Suresi

Tebbet Suresi, Mekke döneminde inmiştir ve 5 ayettir. “Tebbet”, kurusun, kahrolsun demektir.


35. İhlas Suresi

İhlas Suresi, Mekke döneminde inmiştir. 4 ayettir. Hz. Peygamber İhlas Suresinin önemi ve fazileti hakkında, 'Varlığım elinde olan Allah’a yemin ederim ki bu sûre Kur’an’ın üçte birine denktir' buyurmuştur. Yine Hz. Peygamber, sevdiği için bu sûreyi her namazda okuyan bir sahabiye, 'Onu sevmen seni cennete götürür' müjdesini vermiştir.

İhlas, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak demektir. Allah’a bu surede anlatıldığı şekilde inanan, tevhit inancını tam anlamıyla benimsemiş ihlaslı bir mü'min olacağı için sure bu adla anılmaktadır.


36. Felak Suresi

Felak Suresi Medine döneminde inmiştir. 5 ayettir. Felak, sabah aydınlığı demektir. Resûlullah, Felak ve Nas surelerinin en güzel sığınma duaları olduğunu açıklamış ve çok okunmasını tavsiye etmiştir.


37. Nas Suresi

Nas Suresi, Medine döneminde inmiştir, 6 ayettir. Nas, insanlar demektir. Resûlullah, Felak ve Nâs sûrelerinin en güzel sığınma duaları olduğunu açıklamış ve çok okunmasını tavsiye etmiştir.


#Kuran
#Diyanet
#30. cüz
2 yıl önce
default-profile-img