Çevreyi korumaya 66,3 milyar lira harcandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021'e ilişkin çevre koruma harcama istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de, çevre koruma harcamaları 2021'de yıllık bazda yüzde 59,2 artarak 66,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv

Buna göre, çevre koruma harcamaları, bir önceki yıla göre yüzde 59,2 artış göstererek geçen yıl toplam 66,3 milyar lira olarak hesaplandı.

Çevre koruma harcamalarının yüzde 64,3'ü mali ve mali olmayan şirketler, yüzde 28,3'ü genel devlet ve hane halkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşlar ve yüzde 7,3'ü de hane halkları tarafından yapıldı.

Bu harcamaların yüzde 58,5'i atık yönetimi hizmetlerinden, yüzde 27'si atık su yönetimi hizmetlerinden, yüzde 4,2'si biyolojik çeşitliliğin ve peyzajın korunmasından, yüzde 3,5'i dış ortam havasını ve iklimi korumadan, yüzde 3'ü toprak, yer altı, yüzey sularının korunması, kalitesinin iyileştirilmesinden ve yüzde 3,8'i de diğer çevre koruma konularından oluştu.

Çevre koruma yatırım harcamaları 13,6 milyar lira oldu

Bir önceki yıla göre yüzde 75 artarak toplam 13,6 milyar lira olarak gerçekleşen çevre koruma yatırım harcamalarının yüzde 84,4'ü mali ve mali olmayan şirketler, yüzde 15,6'sı genel devlet ve hane halkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından yapıldı.

Çevre koruma harcamalarının gayri safi yurt içi hasıla içindeki oranı 2020'de yüzde 0,8 iken 2021'de yüzde 0,9 olarak belirlendi.

EKONOMİ
Enerji krizi Deutsche Bank'ı vurmadı: 1,2 milyar avro kar açıkladı