Yargıda yeni adım: 'Hakim ve savcı yardımcılığı'nın detayları belli oldu

Yargı sistemine kazandırılacak ve Türkiye'de ilk kez uygulanacak yeni sistemle hakim ve savcı yardımcıları, "usta-çırak" ilişkisinde eğitici hakim ve savcılar yanında görev alacak, 3 yıllık yardımcılık sürecinin sonunda başarılı olanlar hakim ve savcı olarak atanacak.

Haber Merkezi AA
Hakim ve savcı yardımcılığında görev süresi 3 yıl olacak.

Adalet Bakanlığının hakim ve savcı yardımcılığına ilişkin teknik çalışmasında sona gelindi.

  • AK Parti milletvekillerinin de üzerinde çalıştığı kanun teklifinin TBMM'de yasalaşmasıyla, hakim ve savcı adaylığı kaldırılacak. Süresi 2 yıl olan adaylık süreci yerine 3 yıl süreli hakim ve savcı yardımcılığı getirilecek.

Yardımcılığa girişte mezunlar için adaylıkta olduğu gibi 35 yaş sınırı korunacak, avukatlıktan hakim ve savcılığa alınacaklar için yaş üst sınırı 45'ten 40'a düşürülecek. Hakim ve savcı yardımcılığı süreci, temel eğitim, görev ve son eğitim olmak üzere üç kısma ayrılacak.

Temel eğitim ve son eğitim, Türkiye Adalet Akademisinde yapılacak. Ayrıca hakim ve savcı yardımcıları, görev dönemini atandıkları yargı mercilerinde, eğitici hakim ve savcıların nezaretinde fiilen görev yaparak tamamlayacak. Bunun yanı sıra hakim ve savcı yardımcıları, görev dönemi içinde Türkiye Adalet Akademisi'nde 2'şer aylık ara eğitime alınacak.

Görev döneminde hakim yardımcıları, asliye derecesinde bir hukuk ve ceza mahkemesinde ayrı ayrı en az 6 ay, savcı yardımcıları ise Cumhuriyet savcısının yanında en az 10 ay, idari yargı hakim yardımcıları idare ve vergi mahkemesinde ayrı ayrı en az 6 ay görev yapacak.

Hakim yardımcıları ile savcı yardımcıları ilgisine göre Yargıtay ve Danıştay ile bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde de bu dönem içinde görev alacak.

Hakim yardımcıları ve savcı yardımcıları görev döneminde, sadece eğitici hakim ve savcıların bulunduğu adliyelere atanacak.

Her eğitici hakim ve savcıya en fazla 2 hakim yardımcısı ve savcı yardımcısı verilecek, böylece hakim ve savcı yardımcılarının usta-çırak ilişkisiyle iyi yetişmeleri sağlanacak.

GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Hakim ve savcı yardımcılığı geliyor

HAKİM YARDIMCISININ GÖREVLERİ NELERDİR?

Hakim yardımcıları, "tevdi edilen dosya veya evrakı inceleyerek hakime sunmak, duruşma ve keşif işlemlerinde hakime yardımcı olmak, yazı işleri müdürlüğünce hazırlanan evrakı hakime sunulmadan önce kontrol etmek, tensip ve gerekçeli karar taslaklarını hazırlamak, ara kararların icrasına dair iş ve işlemleri yapmak, hakimin istediği konular hakkında hukuki araştırma yapmak, mevzuatta belirtilen diğer görevler ile hakim tarafından verilen benzeri görevleri yerine getirmek" görevlerini yerine getirecek.

SAVCI YARDIMCISININ GÖREVLERİ NELERDİR?

Savcı yardımcılarının görevleri arasında ise "savcı tarafından tevdi edilen dosya veya evrakı inceleyerek savcıya sunmak, soruşturma işlemleri ile kovuşturma aşamasında savcının görev alanına giren işlerde savcıya yardımcı olmak, yazı işleri müdürlüğünce hazırlanan evrakı savcıya sunulmadan önce kontrol etmek, soruşturma evrakına ilişkin karar taslakları ile soruşturma ve kovuşturma aşamasında kanun yollarına başvuru taslaklarını hazırlamak, her türlü yazışma taslağını hazırlamak, savcının istediği konular hakkında hukuki araştırma yapmak, mevzuatta belirtilen görevler ile savcı tarafından verilen benzeri görevleri yerine getirmek" yer alacak.

HAKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞI SINAVI

  • Görev döneminin sonunda hakim yardımcıları ve savcı yardımcıları Türkiye Adalet Akademisinde 3 aylık son eğitime tabi tutulacak. Bu eğitimin sonunda yazılı ve sözlü sınav yapılacak.

Hakim ve savcı yardımcılığı sonunda başarılı olanlar Bakanlık tarafından mesleğe kabul işlemleri yapılmak üzere Hakimler ve Savcılar Kuruluna teklif edilecek. Kurul tarafından mesleğe kabul edilenler ad çekmek suretiyle görev yerlerine atanacak.

"HAKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞINI GETİRMEKTE KARARLIYIZ"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, katıldığı programlarda hakim ve savcı yardımcılığını hayata geçirme konusunda kararlı olduklarını vurgulamıştı.

Bozdağ, yasa teklifinin mayıs ayında Meclis'e sunulabileceğini, yeni uygulamanın da 1 Ocak 2023'ten itibaren yürürlüğe girmesinin planlandığını belirtmişti.

GÜNDEM
Hakim ve savcıya yardımcı geliyor