Yapı denetimine ‘parmak izi': Meclis Depremleri Araştırma Komisyonu raporunu paylaştı

Meclis Depremleri Araştırma Komisyonu, hazırladığı raporda depremlere ilişkin bir dizi öneride bulundu. Raporda; yapı denetim sisteminin içerisindeki denetim elemanlarının, yerinde denetim yapıp yapmadıklarının tespitinin parmak iziyle çalışan konum belirleme, mobil yazılımlar, aplikasyonlar ile gerçekleştirilmesi istendi.

Uğur Duyan Yeni Şafak
Yeni dönem başlıyor


Meclis Depremleri Araştırma Komisyonu'nun, hazırladığı raporda, olası depremlerde oluşturulacak lokasyon bazlı 'SMS iletişimi' sistemiyle göçük altında kalan vatandaş sayısının tahmin edileceği uygulamalarının hayata geçirilmesi önerildi. Raporda, 'SMS iletişimiyle ‘Evet hayattayım, göçükte değilim, ‘Evet hayattayım, göçükteyim’ cevaplarıyla bina içinde kalan insan sayısı tahminlemesinin yapılmasının yanı sıra, haberleşme kriz masası kurularak mobil haberleşme araçlarının tek noktadan yönetilmesi tavsiye edildi. Deprem sonrasında iletişim hatlarının kesintisiz işlemesi için aydınlatma direkleri üzerinden hizmet verecek açık bir Wi-Fi şebekelerinin geliştirilmesi de istendi.

AFAD binaları AKOM kadar dayanıklı olmalı


Afetlerde Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı binalarının zarar görebildiğinin anımsatıldığı taslak raporda, daha önce İstanbul Kağıthane'de inşa edilmiş AKOM'a benzer, dayanıklı yönetim merkezlerinin belirlenen bölgelerde yapılması önerisinde bulunuldu.


Yapılara kimlik kartı

Raporda ayrıca tüm yapılara deprem güvenlik sertifikası/yapı kimlik kartı çıkarılması önerildi. Sertifikaların belediyelerce düzenlenmesinin tavsiye edildiği raporda, söz konusu sertifikaların yapı üzerinde ve dijital ortamda açık veri olarak sunulması da önerildi. İstanbul başta olmak üzere afet riski olan tüm kentlerde orta ve büyük ölçekli yatırım ve yapılaşmalar için Kentsel Afet ve Risk Etki Değerlendirmesinin yapılması ve buna ilişkin bir yönetmelik düzenlenmesi de önerildi.

Mobil şarj istasyonu

Raporda öne çıkan diğer öneriler şöyle:

- 1999 yılından önce yapılan ve hâlâ yürürlükte olan imar planları, güncel jeolojik jeoteknik etütlere göre revize edilmeli.

- Mobil şarj istasyonlarının şehrin kritik lokasyonlarına dağıtılmalı.

Üst kurul önerisi

- Güçlü koordinasyon için illerde vali başkanlığında belediyelerin ve STK'larında içinde olduğu bir "üst kurul" oluşturulmalı.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı

- Kentsel dönüşümü, sırf bu işle uğraşan tüzel kişiliğe sahip özel bütçeli, özerk birim tarafından yapılmalı. Bu amaçla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü, "Kentsel Dönüşüm Başkanlığı"na dönüştürülmeli.


Kilitli kapılara kanun zoru

- Bina tamamlama sigortasının kapsamı, şartları ve uygulama esasları belirlenmeli.

- Riskli yapı tespiti işlemlerinde kilitli kapılar kanun zoruyla açtırılması için düzenleme yapılmalı.

- Örgün öğretim sistemi içinde "jeoloji dersi" verilmeli.