YEP ile geleceğe hazırlan

Yenilikçi Eğitim Programı ile geleceği bugünden okumayı öğrenen öğrenciler, eğitim müfredatı içerisinde yer alan sınava hazırlık programı ve kademe bazlı etüt programları ile geleceğe hazırlanıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni dönemin anahtarı kodlama eğitimi olacak

Kodlama, Küresel Farkındalık, Finansal Okuryazarlık, Elektronik Tasarım, M-Lead ve E-STEM gibi derslerin yer aldığı Yenilikçi Eğitim Programı ile geleceği bugünden okumayı öğrenen öğrenciler, eğitim müfredatı içerisinde yer alan sınava hazırlık programı ve kademe bazlı etüt programları ile geleceğe hazırlanıyor. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, Anadolu lisesi, Anadolu fen lisesi ve Anadolu sağlık meslek liseleriyle çağdaş ve modern eğitim ortamlarında hizmet veren Mektebim, Endüstri 4.0 ile 21. yüzyıl becerilerinin geliştirilmesi için hazırlanan Yenilikçi Eğitim Programını hayata geçirdi. Çağın ihtiyaçlarına uygun şekilde teknolojik unsurları da eğitim sistemine dâhil eden ve okul öncesinden liseye kadar uygulayan Mektebim, İnovasyon, Kodlama, Elektronik Tasarım (E-STEM), M+ Station, Küresel Farkındalık, Finansal Okuryazarlık, M-LEAD gibi derslerden oluşan Yenilikçi Eğitim Programı(YEP) ile çocukların eleştirel, yaratıcı, analitik, bilimsel düşünce becerisini geliştirmelerini ve yeni dünyanın ihtiyaçlarına uygun şekilde yetişmelerini hedefliyor.

YENİ DÖNEMİN ANAHTARI KODLAMA EĞİTİMİ

Mektebim, Kodlama ve E-Stem dersleriyle çocukların erken yaşta kodlama mantığını öğrenebilmelerini, tasarım odaklı düşünme, sistematik düşünme, olaylar arasındaki ilişkileri görebilme, eleştirel düşünme, problemleri öngörerek çözümler üretebilmelerini sağlıyor. Algoritmik düşünme becerisini yaşamın her alanında kullanabilen öğrenciler, makine ve elektronik süreçlerin çalışma mantığını anlama, üretme ve girişimcilik becerilerini kazanıyor.