Bu kitap Karakoç’un vasiyetiydi: Diriliş dergisinde kaleme aldığı hatıralar

Sezai Karakoç’un 1988-1992 yılları arasında Diriliş dergisinde kaleme aldığı hatıralar ilk kez kitap olarak okurla buluştu. Karakoç’un geçtiğimiz yıl yaptığı bir konuşmada hatıralarını kitap olarak çıkarmak istediğini ancak ömrü yetmezse kendinden sonra basılmasını istediğini dile getirmişti.

Ayşe Olgun Yeni Şafak
​Bu kitap Karakoç’un vasiyetiydi.

Türk edebiyatının ve düşünce hayatımızın önemli isimlerinden olan ve geçtiğimiz yıl 16 Kasım’da 88 yaşında aramızdan ayrılan Sezai Karakoç’un 1988 ve 1992 yılları arasında Diriliş dergisinde yayınladığı Hatıralar’ı Diriliş Yayınları arasında ilk kez kitap olarak okurla buluştu. İki cilt olarak basılan kitabın ilk cildinde ailesi , çocukluk yılları ve okul hayatı yer alıyor, ikinci ciltte ise üniversite sonrası dönem yer alıyor ve hatıralar 1974 yılına kadar devam ediyor.

Ayrıca Karakoç’un ilk baskısı 1965 yılında yapılan ve M.Cemil müstearıyla Bedir Yayınları tarafından basılan Genç Müslümana Öğütler isimli çevirisi de Diriliş Yayınları’nca Sezai Karakoç imzasıyla ilk kez basılmış ve okurla buluşmuş oldu.Genç Müslümana Öğütler kitabı Muhyiddin İbn Arabî’nin “Mâ lâbüdde minhuli’l-mürîd” adlı eserinin Osmanlıca nüshasından (Âdabü’l-Mürîd) sadeleştirerek hazırladığı kitaptır. Bu kitabın, günümüz gençlerince, Karakoç’un özellikle Diriliş Neslinin Amentüsü kitabıyla birlikte okunması tavsiye ediliyor.

HATIRALAR KÖŞESİ

Diriliş dergisinin yedinci ve son döneminde neşredilen “Hâtıralar” başlığını taşıyan köşe, 25 Temmuz 1988 tarihinden itibaren haftalık olarak çıkan derginin her sayısında düzenli olarak okurla buluşmuş ve son hâtıra, 5 Şubat 1992 tarihli dergide yer almıştı. Ailesinden, çocukluğundan okul yıllarından ve çalışma hayatından bahseden, çıkardığı dergileri, dostlukları ve yazı hayatını, dönemin edebi, siyasi ortamını anlattığı hatıralar 1974 yılında son buluyor. “Geriye dönmek belki kimileri için çok zevkli bir uğraştır. Ama benim için hiç de öyle değil. Baştan beri bir daha yaşamak demek olan hâtıraları gözden geçirmek, ateşten bir azab demek benim için. Ama öyle de olsa tecrübelerimizden yararlanacak birkaç kişi çıkacaksa, bu azaba katlanmaya değer…” ifadelerini kullanan Karakoç bu hatıraları yazma sebebini ise şu cümlelerle açıklıyor:” Kader başlattı. Her hafta dergi yakama yapışıyor ve istesem de istemesem de ‘bir parça’ hâtıra koparıyor. Haftalık gıdası gibi. Bunda hâlâ bir tereddüdüm var. Bu Hâtıralar’ı yazmalı mıydım, yazmamalı mıydım? Ama madem ki yazmaya başladım, hakikatleri yazmalıyım. Bunları gizlersem okura ve camiaya, gençlere karşı görevimi yapmamış olurum…”

HAZIRLIK YAPILMIŞTI

Hatıraların basılması için Karakoç sağlığında da bir takım hazırlıklar yapmıştı. İstanbul Üniversitesi tarafından geçtiğimiz yıl verilen fahri doktoranın yayınevinde takdiminden sonra yapılan sohbette, Karakoç hatıraları için “Eğer biz sağlığımızda basabilirsek basacağız yoksa sizler basarsınız” demişti .Diriliş Yayınlarını aileyi temsilen sürdüren ve Üstad Sezai Karakoç’un yeğeni olan Abdulaziz Karakoç ‘’Amcam Hatıralar’ın yayımlanmasını arzu ediyordu, bizler bu konuşmasındaki sözlerini bir nevi vasiyet olarak değerlendirdik ve dergide yayımlanan metni kitap halinde okurla buluşturduk.Yaşadığı dönemin toplumsal, kültürel ve siyasi hayatına ışık tutacak olan bu eserin, aydınlar ve gençler tarafından dikkatlice okunacığına ve yakın tarihin daha sağlıklı değerlendirileceğine inanıyoruz’’ dedi.

Karakoç adına vakıf kuruluyor

  • Üstad Sezai Karakoç, bir vakıf kurmayı da istiyor ve bunu muhtelif sohbetlerinde dile getiriyordu.

    Karakoç’un vefatından sonra, bu vakfın kuruluşu için çalışmalar sürdürülüyor. Hazırlıkların devam ettiği vakıf çalışmalarının yanı sıra Karakoç’un vefatından sonra geçtiğimiz Haziran ayında Yüce Diriliş Partisi Olağanüstü Büyük Kongresi Ankara’da yapılmış partinin yeni Genel Başkanı ise Lütfi Yılmaz olmuştu.

HAYAT
Karakoç’un son gecesi

HAYAT
Sezai Karakoç'un kitap kapaklarının sırrı