Kurban ibadetinin mahiyeti ve hükmü nedir?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Müslümanlar, kurban ibadetinin mahiyeti ve hükmünü merak ediyor. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, kurban ibadetinin mahiyeti ve hükmü nedir? sorusuna cevap verdi. Peki kurban ibadetinin mahiyeti ve hükmü nedir?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kurban Bayramı 9 Temmuz Cumartesi günü başlıyor.

Kurban ibadetinin mahiyeti ve kurban kesmenin hükmü nedir? sorusu kurban bayramının yaklaşmasıyla sıkça sorulan sorular arasında. Allah'a yaklaşma vesilesi olan Kurban kesme ibadetine dair ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz.

ÖZGÜN
Kurban kesmek yerine sadaka vermekle bu ibadet yerine getirilmiş olur mu?

Kurban ibadetinin mahiyeti

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığından, "Kurban ibadetinin mahiyeti ve hükmü nedir?" sorusuna cevap verildi. Başkanlığın cevabı şöyle:

  • "Sözlükte yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dini bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.
  • Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk’a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk’a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.
  • Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır."

ÖZGÜN
Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?

ÖZGÜN
Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?

Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli?
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Müslüman coğrafyalarda kurbanlık telaşı başladı. Allah'ın rızasını kazanmak için kesilen kurbanlıklar, satış alanlarındaki yerini aldı. Peki, uygun fiyata iyi bir kurbanlık almak isteyenler, kurbanlık alırken nelere dikkat etmeli? Gelin uzmanından dinleyelim.