Sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi: Üniversite hastanelerinde çalışana ek ücret var mı?

Sağlık çalışanları ek ödeme sevinci yaşıyor. Sağlık personeline döner sermaye ek ödemesi yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. branş, kademe ve derecelere göre personellerin alacağı taban ve tavan oranları belirlendi. Karar sonrası üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personellerinin de ek ödemeden yararlanıp yararlanmayacağı merak ediliyordu. YÖK Başkanı Erol Özvar, sağlık çalışanlarına verilecek ek ödemenin kapsamını açıkladı. Peki hangi sağlık çalışanı ek ödeme alacak? Üniversite hastanelerinde çalışan personele ek ödeme yapılacak mı? İşte detaylar.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanlığı ek ödeme kimlere verilecek?

Sağlık çalışanlarının merakla beklediği ek ödeme yönetmeliğine ilişkin önemli bir adım atılmıştı. Sağlık personellerine ek ödeme yönetmeliği Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Sağlık Bakanlığı ek ödeme yönetmeliği kapsamında Sağlık çalışanlarına yapılacak ek ödemeler, temel ve teşvik ek ödemesinden oluşacak, temel ek ödeme, "sabit ödeme" ve personelin ödüllendirilerek motivasyonun artırılması amacıyla getirilen "taban ödemenin" toplamıyla belirlenecek.

Ek ödeme üniversite hastanelerinde çalışanlara verilecek mi?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 12 Ağustos 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, Ek Ödeme Yönetmeliği ile sağlık personeline döner sermayaden yapılacak ek ödemeden üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personelinin de yararlanabilmesi için çalışma başlatıldığını açıkladı.

Özvar, Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yükseköğretim Kurulumuz, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile iş birliği halinde yasal mevzuat çalışması başlatmıştır, düzenlemenin yapılmasıyla birlikte güncellenmiş haliyle döner sermaya ek ödemesi uygulamasından üniversite hastanelerinde çalışan öğretim elemanlarımız da yararlanacaktır" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı ek ödeme yönetmeliği kapsamında neler var?

Temel ek ödeme, "sabit ödeme" ve "taban ödeme" toplamıyla belirlenecek. Sabit ödeme, tabip ve diş tabipleri ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar için 209 sayılı Kanunun ek 3'üncü maddesine göre; sağlık tesislerinde görev yapan üniversite personeli ile tabip dışı personel için de aynı kanunun 5'inci maddesinin 2'nci fıkrasının 6'ncı cümlesi gereği merkezi yönetim bütçesinden yapılan ek ödeme olarak tanımlandı.

Taban ödeme ise personelin ödüllendirilerek motivasyonun artırılması amacıyla yapılan ödemeyi kapsayacak, bu ödeme yönetmeliğin "Ek-3A" sayılı tablosunda yer alan personelin kadro unvanına göre belirlenen taban katsayısının en yüksek devlet memuru aylığı ile çarpımı sonucu bulunacak.

Bu ödemenin hesaplanmasında mesai içi aktif çalışma gün katsayısı ayrıca çarpan olarak kullanılacak. Disiplin cezası alanlardan; uyarma ve kınama cezası alanlara bir ek ödeme dönemi, aylıktan kesme cezası alanlara iki ek ödeme dönemi, kademe ilerlemesi cezası alanlara üç ek ödeme dönemi süresince bu ödeme yapılmayacak.

  • Temel ek ödeme tutarı nasıl hesaplanacak?
  • Yönetmeliğe göre, temel ek ödeme tutarı; sabit ödeme ve taban ödeme tutarlarının toplamından oluşacak. Personele ait mesai içi net teşvik puanının, teşvik ek ödemesi dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu "teşvik ek ödemesi" tutarı bulunacak. Teşvik ek ödemesi tutarı ile temel ek ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek. Mesai dışı ödenecek ek ödeme tutarı ise mesai dışı net teşvik puanının, teşvik ek ödemesi dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu hesaplanacak. Bu tutar da mesai dışı tavan ek ödeme tutarını aşmayacak. Özellikli tıbbi işlemler ek ödeme tutarı, personele ait özellikli tıbbi işlemler net teşvik puanının, teşvik ek ödemesi dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak, bu tutar da ilgili tavan ek ödeme tutarından fazla olmayacak.
    ÖZGÜN
    Yeşil pasaport değiştirme süresi açıklandı: Eski pasaportlar ne zamana kadar geçerli?