En düşük sigorta primi ne kadar?

Sigorta primi genel olarak en düşükten asgari ücret üzerinden ödense de her ay düzenli olarak devlete belirli bir prim ödenmesi söz konusudur. Bu primi işçiler için her ay düzenli olarak işveren ödeyebildiği gibi kendisi emekli olmak isteyenler de devlete her ay ödeyebilir. Peki 30 günlük sigorta primi ne kadar? Sigorta primi nasıl hesaplanır? 2022 sigorta primleri ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sigorta primi ne kadar?

2022 en düşük sigorta primi, brüt asgari ücrete göre belirlenir. 2022 en düşük yüksek sigorta primi, brüt asgari ücretin 7,5 katı baz alınarak belirlenir. SGK primi hesaplanırken brüt asgari ücretin 7,5 katının üzerindeki bir tutar ile hesaplanamaz.

1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni Asgari Ücreti açıkladı. Buna göre, asgari ücret aylık brüt 6 bin 471 lira, net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanacak. Asgari ücretin SGK primi (işçi payı yüzde 14) 905 lira 94 kuruş, işsizlik sigortası primi (işçi payı yüzde 1) 64 lira 71 kuruş, SGK primi (işveren payı yüzde 15,5) 1003 lira 1 kuruş, işsizlik sigortası primi (işveren payı yüzde 2) 129 lira 42 kuruş olarak hesaplandı. Asgari ücretle çalışan bir işçinin işverene maliyeti ise 5 puan prim teşvikiyle 7 bin 603 lira 43 kuruş oldu.

İsteğe bağlı sigorta primi ne kadar?

İsteğe bağlı sigortalılıkta ödenecek prim tutarını kişi kendi belirlese de primin üst ve alt sınırı var. En az brüt asgari ücretin yüzde 32’si, en çok da brüt asgari ücretin 7,5 katının yüzde 32’si kadar prim ödenebiliyor.

Asgari ücret ara zammıyla birlikte isteğe bağlı sigorta primi en düşük 2081 lira iken en yüksek 15.611 lira oldu.

Prime esas kazanç hesaplama 2022

1/7/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında uygulanmak üzere sigortalılar için sigorta primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırlarında, yurt dışında geçen süreler ile hizmet borçlanmalarında, isteğe bağlı sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri primlerde dikkate alınacak tutarlar ile idari para cezalarında, geçici iş göremezlik, cenaze ve emzirme ödeneklerinde dikkate alınacak tutarlar aşağıda açıklanmıştır.

1- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları

1.1- Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalılar için;

a) Özel sektörde:

1/7/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında sigorta primine esas;

 • Günlük kazanç alt sınırı : 215,70 TL
 • Aylık kazanç alt sınırı : 6.471,00 TL
 • Günlük kazanç üst sınırı : 1.617,75 TL
 • Aylık kazanç üst sınırı : 48.532,50 TL

b) Kamu sektöründe:

 • 15/6/2022 – 14/7/2022 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;
 • 2022 yılı Haziran ayının ikinci yarısı için: 166,80 TL x 16 gün =2.668,80 TL
 • 2022 yılı Temmuz ayının ilk yarısı için: 215,70 TL x14 gün = 3.019,80 TL
 • 15/6/2022 – 14/7/2022 devresi için:2.668,80 TL + 3.019,80 TL =5.688,60 TL
 • 15/6/2022 – 14/7/2022 döneminde sigorta primine esas kazanç üst sınırı;
 • 2022 yılı Haziran ayının ikinci yarısı için: 1.251,00TL x16 gün = 20.016,00 TL
 • 2022 yılı Temmuz ayının ilk yarısı için: 1.617,75 TL x14 gün = 22.648,50 TL
 • 15/6/2022 – 14/7/2022 devresi için: 20.016,00 TL + 22.648,50 TL = 42.664,50 TL
 • 15/7/ 2022 ila 14/12/2022 tarihleri arasında sigorta primine esas;
 • Aylık kazanç alt sınırı : 6.471,00 TL
 • Aylık kazanç üst sınırı : 48.532,50 TL

1.2- Çırak ve öğrenciler için;

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; aday çırak, çıraklar, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında okumakta iken staja, tamamlayıcı eğitime veya alan eğitimine tabi tutulan öğrencilerin sigorta primleri, asgari ücretin yüzde ellisi üzerinden hesaplanmaktadır.

Buna göre, bu kapsamda yer alan çırak ve öğrencilerin prime esas kazançları;

a) Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 1’i ila 30’u arasında düzenleyenler için;

1/7/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında;

 • Günlük kazanç tutarı : 107,85 TL
 • Aylık kazanç tutarı : 3.235,50 TL

b) Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 15’i ila takip eden ayın 14’ü arasında düzenleyenler için;

15/6/2022- 14/7/2022 dönemi için;

 • 2022 yılı Haziran ayı günlük kazanç tutarı:166,80 TL x %50 =83,40 TL
 • 2022 yılı Temmuz ayı günlük kazanç tutarı: 215,70 TL x %50 = 107,85 TL
 • 2022 yılı Haziran ayının ikinci yarısı için: 83,40 TL x 16 gün = 1.334,40 TL
 • 2022 yılı Temmuz ayının ilk yarısı için : 107,85 TL x 14 gün = 1.509,90 TL
 • 15/6/2022-14/7/2022 devresi için :1.334,40 TL+ 1.509,90 TL = 2.844,30 TL
 • 15/7/2022 ila 14/12/2022 tarihleri arasında sigorta primine esas;
 • Günlük kazanç tutarı : 107,85 TL
 • Aylık kazanç tutarı : 3.235,50 TL

1.3- Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler ile bursiyer ve kursiyerler için;

Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler ve 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmayanlar ile Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerlerin sigorta primleri, prime esas günlük kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanmaktadır.

Buna göre, bu kapsamda yer alan öğrenci, bursiyer ve kursiyerlerin prime esas kazançları;

a) Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 1’i ila 30’u arasında düzenleyenler için;

1/7/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında;

 • Günlük kazanç tutarı : 215,70 TL
 • Aylık kazanç tutarı : 6.471,00 TL

b) Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 15’i ila takip eden ayın 14’ü arasında düzenleyenler için;

 • 15/6/2022 – 14/7/2022 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;
 • 2022 yılı Haziran ayının ikinci yarısı için :166,80 TL x 16 gün = 2.668,80 TL
 • 2022 yılı Temmuz ayının ilk yarısı için : 215,70 TL x 14 gün = 3.019,80 TL
 • 15/6/2022-14/7/2022 devresi için : 2.668,80 TL + 3.019,80 TL = 5.688,60 TL
 • 15/7/2022 ila 14/12/2022 tarihleri arasında sigorta primine esas;
 • Günlük kazanç tutarı : 215,70 TL
 • Aylık kazanç tutarı : 6.471,00 TL

1.4- Prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı ve aile zammı (yardımı) tutarları;

5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların;

– Yemek parası:

 • 1/7/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında; 215,70 TL x %6 = 12,94 TL (Günlük)
 • – Çocuk zammı:
 • 1/7/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında; 6.471,00 TL x %2 =129,42 TL (Aylık)

Aile zammı (yardımı):

 • 1/7/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında; 6.471,00 TL x %10 = 647,10 TL (Aylık) tutarındaki kazançları, prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

1.5- Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Olmayan Ülkelerde İş Üstlenen İşverenlerce Yurt Dışındaki İşyerlerinde Çalıştırılmak Üzere Götürülen Sigortalılar İçin;

5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince sigorta primine esas kazanç üst sınırı sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçiler için 3 katı olup söz konusu hüküm gereğince sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen sigortalıların;

1/7/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında;

 • Günlük kazanç alt sınırı : 215,70 TL
 • Aylık kazanç alt sınırı : 6.471,00 TL
 • Günlük kazanç üst sınırı : 647,10 TL
 • Aylık kazanç üst sınırı : 19.413,00 TL olarak uygulanacaktır.

1.6- 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin ödeyecekleri aylık kazançların alt ve üst sınırları ile 10 günden az sigortalı çalıştıranların ödeyeceği iş kazası ve meslek hastalığı primleri ve sigortalılarca yapılacak ödemeler

a) 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenler

a.1- Ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıran işverenin sigortalı ve işveren hissesi ile işsizlik sigortası primi dahil (5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi ile ikinci fıkrası, 4447 sayılı Kanunun 50 nci ve geçici 10 uncu maddeleri teşviklerinden yararlananlar için yapılan indirimler hesaplamaya dahil edilmemiştir.),

1/7/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar

 • Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 215,70 TL x 10 x %37,5 = 808,88 TL
 • Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 215,70 TL x 30 x %37,5 = 2.426,63 TL

1/7/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında günlük kazanç üst sınırına göre ödeyecekleri tutar

 • Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 1.617,75 TL x 10 x %37,5 =6.066,56 TL
 • Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 1.617,75 TL x 30 x %37,5 = 18.199,69 TL
 • a.2- Ev hizmetlerinde sosyal güvenlik destek primine tabi sigortalı çalıştıran işverenin sigortalı ve işveren hissesi dahil

1/7/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar

 • Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 215,70 TL x 10 x %32 = 690,24 TL
 • Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 215,70 TL x 30 x %32 = 2.070,72 TL

1/7/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında günlük kazanç üst sınırına göre ödeyecekleri tutar

 • Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 1.617,75 TL x 10 x %32 = 5.176,80 TL
 • Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 1.617,75 TL x 30 x %32 = 15.530,40 TL

b) 10 günden az sigortalı çalıştıranlar ile sigortalılar yönünden yapılacak ödemeler

b.1- Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranların ödeyecekleri iş kazası ve meslek hastalığı primi,

1/7/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar

 • Ayda 1 gün sigortalı çalıştıranlar için 215,70 TL x %2 =4,31 TL
 • Ayda 9 gün sigortalı çalıştıranlar için 4,31 TL x 9 = 38,79 TL

b.2- Ev hizmetlerinde aynı işveren yanında ayda 10 günden az sigortalı çalışanların ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası ile genel sağlık sigortası primi,

1/7/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar

 • 215,70 TL x 30 x %32,5 = 2.103,08 TL

2- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında primlerini kendileri ödeyen sigortalıların prime esas aylık kazançlarının alt ve üst sınırları ile ödenecek prim tutarları

2.1- 5510 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesine tabi sigortalılar;

5510 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesine tabi olarak tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar,

1/7/2022-31/12/2022 tarihleri arasında;

 • Günlük kazanç alt sınırına göre : 215,70 TL x 29 x %34,5 = 2.158,08 TL
 • Günlük kazanç üst sınırına göre : 1.617,75 TL x 29 x %34,5 = 16.185,59 TL ödeyeceklerdir.

2.2- 5510 sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesine tabi sigortalılar;

5510 sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesine tabi olarak ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlar ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılanlar,

1/7/2022-31/12/2022 tarihleri arasında işsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler;

 • Günlük kazanç alt sınırına göre : 215,70 TL x 29 x %32,5 = 2.032,97 TL
 • Günlük kazanç üst sınırına göre : 1.617,75 TL x 29 x %32,5 = 15.247,29 TL

1/7/2022-31/12/2022 tarihleri arasında işsizlik sigortası primi dahil ödemek isteyenler;

 • Günlük kazanç alt sınırına göre : 215,70 TL x 29 x %35,5 = 2.220,63 TL
 • Günlük kazanç üst sınırına göre : 1.617,75 TL x 29 x %35,5 = 16.654,74 TL ödeyeceklerdir.

2.3- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında isteğe bağlı sigortalılar;

a) 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödeyenler;

1/7/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık alt sınırı,

 • 215,70 TL x 30 x %20 = 1.294,20 TL,

1/7/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık üst sınırı,

1.617,75 TL x 30 x %20 =9.706,50 TL,

b) Ay içinde 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayanlardan kalan sürelerinde isteğe bağlı sigortaya prim ödeyenler;

İşsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler;

1/7/2022-31/12/2022 tarihleri arasında,

 • Aylık kazanç alt sınırına göre: 215,70 TL x 30 x %32 =2.070,72 TL (/30 x gün sayısı),
 • Aylık kazanç üst sınırına göre: 1.617,75 TL x 30 x %32 =15.530,40 TL (/30 x gün sayısı),

İşsizlik sigortası primi dahil ödeyecekler;

1/7/2022-31/12/2022 tarihleri arasında,

 • Aylık kazanç alt sınırına göre: 215,70 TL x 30 x %35 =2.264,85 TL (/30 x gün sayısı),
 • Aylık kazanç üst sınırına göre: 1.617,75 TL x 30 x %35 =16.986,38 TL (/30 x gün sayısı), ödeyeceklerdir.

2.4- 2925 sayılı Kanuna tabi sigortaların prime esas kazanç ve ödeyecekleri prim tutarı;

2925 sayılı Kanuna tabi sigortalıların prime esas günlük kazançları, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas kazancın günlük alt sınırı, prim ödeme gün sayısı ise her ay için 15 gündür. Prim oranı %32,5 olup %12,5’i genel sağlık sigortası primi, % 20’si malullük yaşlılık ve ölüm sigortası primidir.

Buna göre, 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalıların, prime esas kazanç tutarı ve ödeyecekleri prim tutarı:

1/7/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında;

 • 215,70 TL x 15 x %32,5 =1.051,54 TL olacaktır.

3- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalıların prime esas günlük kazançlarının alt ve üst sınırlarına göre ödeyecekleri aylık prim tutarları

3.1- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin;

– (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerine tabi sigortalıların,

1/7/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında;

 • Günlük kazanç alt sınırına göre : 215,70 TL x 30 x %34,5 = 2.232,50 TL,
 • Günlük kazanç üst sınırına göre : 1.617,75 TL x 30 x %34,5 = 16.743,71 TL,

(4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalılar,

1/7/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında;

 • Günlük kazanç alt sınırına göre : 215,70 TL x 29 x %34,5 =2.158,08 TL
 • Günlük kazanç üst sınırına göre : 1.617,75 TL x 29 x %34,5 = 16.185,59 TL prim ödeyeceklerdir.

3.2- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında isteğe bağlı sigortalılardan;

a) Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası ile genel sağlık sigortası primi ödeyenler;

1/7/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık alt sınırı,

215,70 TL x 30 x %32 =2.070,72 TL

1/7/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık üst sınırı,

1.617,75 TL x 30 x %32 =15.530,40 TL

b) Kanunun geçici 16 ncı maddesine göre sigortalı olan isteğe bağlı kadın sigortalılar;

1/7/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında; 215,70 TL x 29 x %32 =2.001,70 TL prim ödeyeceklerdir.

4- 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı ve Ek 13 üncü maddesi kapsamındaki genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri prim tutarları;

4.1- 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ve Ek 13 üncü maddesi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

1/7/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı;

6.471,00 TL x %3 = 194,13 TL olacaktır.

4.2- 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

1/7/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı;

6.471,00 TL x 2 = 12.942 TL x %12 = 1.553,04 TL olacaktır.

4.3- 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin yedinci fıkrası kapsamındaki yabancı uyruklu öğrencilerin ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

1/7/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı;

6.471,00 TL / 3 = 2.157,00 TL x %12 = 258,84 TL olacaktır.

4.4- 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca avukatlık stajı yapmakta olup bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar için Türkiye Barolar Birliği tarafından ödenecek genel sağlık sigortası primi;

1/7/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı;

6.471,00 TL x %6 = 388,26 TL olacaktır.

ÖZGÜN
Devletten çalışan annelere müjde üstüne müjde!