Muharrem Ayı'nda sevdiklerinizi, yakınlarınızı tebrik edeceğiniz mesajlar, anlamlı sözler

Muharrem ayı mesajları 2022 yılında da paylaşmanın ve bereketin önemine dikkat çekmek isteyen kişiler tarafından farklı sosyal mecralardan paylaşılacak. En güzel, farklı, yeni ve resimli Muharrem ayı mesajları, Muharrem ayı sözleri ile birleşecek. İşte Muharrem ayı ve Aşure Günü mesajları, sözleri 2022..

Haber Merkezi Yeni Şafak
Muharrem ayı mesajları, sözleri

Müslümanlar için çok özel bir zaman dilimi olan Muharrem ayının bugün idrak edilmesiyle birlikte bu özel günle ilgili sevdiklerine iyi dileklerde bulunmak isteyenler mesaj araştırmalarına başladı. İşte en güzel, dualı hicri Muharrem ayı mesajları ve sözleri…

MUHARREM AYI MESAJLARI, SÖZLERİ 2022

Muharrem ayı, ilahi bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır. Böylesine güzel bir aya girmenin sevinci ve mutluluğu ile Hicri yılbaşınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim.

Rabbim hicri yeni yılı tüm İslam alemi için en güzel şekilde değerlendirmeyi ve her gününü razı olacağı amellerle yaşamamızı nasip etsin. Amin.

Allah’ım yeni yılda, İslamiyet’i gerçek manası ile anlamayı ve layıkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin amin. Nice Güzel Yıllara…

Yeni yılda tüm güzellikler seninle olsun. Mutlu yarınlar…

Yarabbi bizleri sana layık kul, efendimize layık ümmet eyle. Her anımızı layıki ile yaşamayı nasip et. Amin Mutlu Yıllar…

Bu yıl, İslamiyet’i anlamayı ve hakkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin; kâinatı nuruyla aydınlandırsın. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun her şey gönlünüzce olsun.

ÖZGÜN
Aşure günü oruç tutmanın faziletleri nelerdir?

AŞURE GÜNÜ İLE İLGİLİ HADİSLER

" Aşure günü oruç tutmak sünnettir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: (Aşure günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur." (Müslim, Tirmizî, İ. Ahmed, Taberani)

"Aşurenin faziletinden faydalanın! Bu mübarek günde oruç tutan, melekler, peygamberler, şehitler ve salihlerin ibadetleri kadar sevaba kavuşur." (Şir'a)

Aşure günü eğer mümkünse Sıla-i rahim yapmalı. Yani salih akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşitli yardım ile gönüllerini almalı. Hadis-i şerifte, "Sıla-i rahmi terk eden, Aşure günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa'nın sevabı kadar ecre kavuşur." buyuruldu. (Şir'a)

Aşure günü Sadaka vermek sünnettir, ibadettir.

Aşure günü sadaka vermekle ilgili Hadis-i şerifte, "Aşure günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud Dağı kadar sevaba kavuşur" buyuruldu. (Şir'a)

Aşure günü Çok selam vermeli. Hadis-i şerifte, "Aşure günü on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur." buyuruldu. (Şir'a)

Aşure günü Çoluk çocuğu sevindirmeli! Hadis-i şerifte, "Aşure günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur." buyuruldu. (Beyheki)

Aşure günü Gusletmeli. Hadis-i şerifte, "Aşure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir" buyuruldu. (Şir'a)

İlim öğrenmeli! Hadis-i şerifte, "Aşure günü, ilim öğrenilen veya Allahü teâlâyı zikredilen bir yerde, biraz oturan, Cennete girer" buyuruldu.

Aşure Günü ile ilgili Hadis-i Şeriflerde Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor:

"Kim Aşure günü (nafaka hususunda) âilesine geniş davranırsa Allah Teâlâ da bütün sene boyunca onun (o kişinin) rızkına bolluk ihsân eder." (Taberânî, Evsat, IX, 121, Kebîr, X, 77; Beyhakî, Şuab, III, 366)

Câbir (r.a.) bu rivâyetle alâkalı olarak, "Biz bunu denedik ve öyle (büyük bir bereket) bulduk." buyuruyor.

Yine İbn-i Uyeyne de: "Biz bunu elli sene, altmış sene tecrübe ettik." (Münâvî, Feyzu'l-Kadîr, VI, 306) buyuruyor.

KURAN-I KERİM'DE MUHARREM AYI

Kur’ân-ı Kerîm’de muharrem kelimesi ay ismi olarak geçmemekle birlikte saldırıya uğrama durumu hariç savaşın haram olduğu aylardan söz edilerek bu aylara saygı gösterilmesi emredilmiştir (el-Bakara 2/191, 194, 217; el-Mâide 5/2, 97; et-Tevbe 9/5, 36).

Resûl-i Ekrem haram ayları zilkade, zilhicce, muharrem ve receb olarak açıklamıştır (Buhârî)

İbn Abbas’tan, Fecr sûresinde üzerine yemin edilen “fecr”den (89/1) maksadın muharrem ayı olduğu şeklinde bir yorum rivayet edilmiştir. Aynı sûrede yine üzerine yemin edilen on gecenin (89/2) muharrem ayının ilk on gecesi kabul edildiği de belirtilmiştir (Taberî).

MUHARREM AYI'NDA ORUÇ TUTMANIN FAZİLETLERİ

Resûlullah bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Ramazan’dan sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı olan Muharrem’de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır.” (Müslim)

Muharrem’in onuncu günü Aşure günüdür. Bu gün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir. Zira Resûlullah, Aşure gününde oruç tutmuş ve bunu Müslümanlara tavsiye etmiştir. (Buhârî, Savm, 69)

Hz. Peygamberin bu günde oruç tutulmasını teşvik eden başka hadisleri de vardır. Bir hadiste, “Aşure günü orucunun önceki yılın günahlarına keffâret olacağını zannederim.” (Tirmizî, Savm, 48) buyurmuştur.

Hz. Peygamber Medine’ye gelince, Yahudilerin Aşure gününde oruç tuttuklarını görmüş ve “Bu gün niçin oruç tutuyorsunuz?” diye sormuştu. “Bu, hayırlı bir gündür. Allah, o günde Benî İsrâil’i düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Hz. Mûsâ o gün oruç tuttu.” dediklerinde Resûlullah da “Ben Mûsâ’ya sizden daha layığım (yakınım).” buyurup o gün oruç tuttu ve Müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti. (Buhârî)

ÖZGÜN
Aşure günü ve Muharrem ayında meydana gelen önemli olaylar