AUZEF ders geçme notu hesaplaması

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri bütünleme (telafi) sınavına 4-5 Şubat'ta katılmıştı. 2022-2023 AUZEF bütünleme sınavı sonuçları açıklandı. Sonuç sorgulama ile öğrenciler sınavdan aldıkları puanları öğrenebilmekte. Peki AUZEF ders geçme notu kaç? AUZEF ders ortalaması kaç olmalı?

Haber Merkezi Yeni Şafak
AUZEF ders geçme notu

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2022-2023 akademik takvimine göre kayıt yenileme, vize, bitirme ve telafi sınav takvimi açıklandı. 2022-2023 yılı AUZEF sınav merkezi tercih işlemleri 23 Eylül – 04 Ekim 2022 tarihleri arasında AUZEF ara (vize) sınavları 12 Kasım - 13 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi. AUZEF Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 24 Aralık - 25 Aralık 2022 tarihlerinde, Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 04 Şubat - 05 Şubat 2023 tarihinde tamamlandı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınav sonuçları da öğrencilerin erişimine açıldı.

AUZEF ders puanı nasıl hesaplanır?

AUZEF ders geçme notu uzaktan öğretim programlarında;

Ders puanı = (15 x 5) = 75 olacaktır. Uzaktan öğretim programlarında bir öğrencinin bağıl değerlendirmeye katılabilmesi için bitirme/bütünleme sınavlarında en az 50 puan alması gerekir.

Bütünleme Sınavlarının uygulaması ve değerlendirmeye etki oranı ilgili ayrıntılı bilgi AUZEF Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde yer almaktadır.

Öğrencinin dersteki toplam soru üzerinden kaç soruya doğru cevap; kaç soruya yanlış cevap verdiği belirlenir ve sonra net sayısı hesaplanır. 20 soruluk bir test için her doğru cevap 5 puan değerindedir. Net sayısı 5 ile çarpılarak sınav puanı elde edilir.

Net Sayısı x 5 Puan = Sınav Puanı

Örnek hesaplama aşağıdaki gibidir;

Açık öğretim programlarında 20 soruluk çoktan seçmeli bir teste 15-Doğru, 3-Yanlış, 2-Boş olarak cevap veren öğrencinin ders puanı;

 1. Net Sayısı (15 - 0,75) x 5 = 14,25 olacaktır.
 2. Ders Puanı 14,25 x 5 = 71,25 olacaktır.

Uzaktan öğretim programlarında;

Öğrencilerin ders puanları hesaplanır iken Öğrencinin dersteki toplam soru üzerinden kaç soruya doğru cevap verdiği belirlenir ve 20 soruluk bir test için her doğru cevap 5 puan ile çarpılarak toplam sınav puanı elde edilir; yanlış cevaplar dikkate alınmaz.

Ders Puanı = (Doğru sayısı x 5) olarak hesaplanır.

Uzaktan öğretim programlarında 20 soruluk çoktan seçmeli bir testte 15-Doğru, 3-Yanlış, 2-Boş olarak cevap veren öğrencinin ders puanı;

Ders puanı = (15 x 5) = 75 olacaktır.

Uzaktan öğretim programlarında bir öğrencinin bağıl değerlendirmeye katılabilmesi için bitirme/bütünleme sınavlarında en az 40 puan alması gerekir.

CC, DC ve DD notları geçer mi?

Harf notu hesaplaması ise puan karşılıklarına göre yapılır. Bu sisteme göre;

 1. Bütünleme sınavları koşulları yerine getirmesine rağmen bitirme sınavına giremeyen veya girdiği halde başarısız (FF) ya da koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu alan öğrenciler için bitirme sınavından sonra yapılır.
 2. Bütünleme sınavları merkezi sistemle gözetimli olarak yüz yüze ve bütün sınav merkezlerinde eş zamanlı yapılır.
 3. Öğrenciler “Sınav Merkezi Tercihi” dönemindeki tercihlerine göre sınav yerlerine yerleştirilmektedir. Öğrenciler sınavlarına Sınav Giriş Belgesinde belirtilen bina ve salonda, kendi sınav sırasında girmek zorundadır.
 4. Sınavlar cumartesi sabah ve öğle, pazar sabah ve öğle olmak üzere toplamda 3 veya 4 oturumda gerçekleştirilir. Sınav oturumu başlangıç saatleri sınav giriş belgesinde yer almaktadır.
 5. Hangi dersin hangi oturumda olacağı, ilgili bölümün dönem dersleri dikkate alınarak belirlenir. Öğrencilerin hangi oturumlarda sınava gireceği Sınav Giriş Belgesi’nde ilan edilir.
 6. Öğrenciler sınav binası ve salonuna Sınav Giriş Belgesi ve Sınav Giriş Belgesinde belirtilen resmi kimlik belgeleriyle alınmaktadır. Sınav binalarına Sınav Giriş Belgesinde belirtilen kimlikler dışında herhangi bir belge ile girilemez.
 7. Sınav salonlarına CEP TELEFONU ile kesinlikle girilemez.
 8. Sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Sınav süresi her oturum için (ders sayısı X 30 dk.) olarak belirlenir ve Sınav Giriş Belgesinde belirtilir.
 9. Bütünleme sınavlarında öğrenciler bir dersin tüm ders içeriklerinden sorumludur.
 10. Koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu alan öğrenciler bu derslerden Bütünleme sınavına girer ve sınavda başarısız olur (FF) ise ders harf notu son girdiği sınava göre belirlenir ve FF olarak kalır.
 11. Bütünleme sınav oturumlarında koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu olan derslerden yeni harf notunun oluşması istenmiyorsa sınav cevap optiklerinde ilgili derse ait sütun işaretlememelidir.
 12. Mezuniyete hak kazanmış öğrenciler, bitirme sınavından sonra koşullu başarılı oldukları (DD) ve (DC) harf notları için Bütünleme sınavına giremez.
 13. Bütünleme Sınavlarının uygulaması ve değerlendirmeye etki oranı ilgili ayrıntılı bilgi AUZEF Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde yer almaktadır.


Binaların hasar durum tespiti belirli kriterlere göre yapılıyor