Yeni Şafak Kitap Eki Haberleri

Yüzyıllardır bedene ve ruha şifa olan zeytinin hikayesi : Zeytin Yaprakları

Ketebe Yayınları’ndan çıkan "Zeytin Yaprakları / Yunanî Tıbbı, Doğal Tedavi ve Hücresel Beslenme" kitabı bütüncül tıbbın önemli kaynaklarından birisi. Dr. Athanasia İfianassa Karabatsou’nun yazdığı eser, Antik Yunan’dan günümüze uzanan zeytinin hikâyesini merkeze alarak şifa veren bu ağacın önemini ve kullanım alanlarını anlatıyor.

Her okur kendi yolunu bulmakla mesul

Söğüt Dergisi’nde editörlük yapan, Ayarsız, Hece, Kayıp Kayıt, Söğüt ve Türk Dili dergilerinde öyküleri ve yazıları yayımlanan Merve Sevde Selvi’nin ilk hikâye kitabı, Düğümlere Bitişik 2021 yılında Ötüken Neşriyat tarafından yayımlandı.

Çölde bir kum tanesi..

Mevlâna: İnsan toplayan insan. Çocukların ‘çocuk’ dostu. Neyden yükselen içli ses. Çölünü bünyesinde taşıyan kum tanesi. “Kendisi olarak şair.” İnsan yani...

Fikir ve hareket cephesiyle Mücadeleciler

Emrin Çebi’nin yazdığı “Mücadeleciler ve Yeniden Milli Mücadele Dergisi” adlı kitap İLEM Yayınları tarafından okurla buluşturuldu. 60’lı yılların sonuna doğru kurulan Mücadele Birliği hareketi ve onun fikir dergisi Yeniden Milli Mücadele’yi konu edinen Çebi, bu hareketin fikri altyapısına ve hareket disiplinine odaklanıyor.

Çok zamanlı bir şiir ve sırtımızdaki “çerçi”

Gün Ayhan Utkan’ın ikinci şiir kitabı “Kırmızı Çerçi” raflardaki yerini aldı. Utkan okuruna, günümüz insanının yaşamındaki kalabalığı, fazla olan her şeyi ve daha geniş anlamıyla sırtımızdaki sepete doldurduğumuz; kendimize yük olarak taşıdığımız her şeyi hatırlatıyor.

Şiirin ezber bozan “sesi”

Ketebe Yayınları’ndan çıkan “Şiirin Sesi/Sesin Şiiri” kitabı raflardaki yerini aldı. Kitabı hazırlayan Marjorie Perloff ve Craig Dworkin şiirde ses konusunu çağdaş bir bakış açısıyla yeniden ele alıyor. Şiirde sesin yarattığı özel anlamları, şairle okur arasında kurduğu ilişkiyi, müzikle şiir arasındaki ilişkiyi geleneksel araştırmalarının ötesinde ezber bozan bir perspektifle yorumluyor.

Makul yönetici ol(mak)!

Mustafa Özel “Makul Yönetici 2: Tarihten Alınan Dersler”de iyi bir yöneticinin sahip olması gereken özellikleri bir araya getirmiş. Düzenli ve planlı olmak, sağlığına önem vermek, doğru insanı bulmak ve ona tam yetki verebilmek, esneklik, çeşitlilik, liderlik, bilgi-eylem dengesi, liyakat, akıl, erdem, adalet, tedbir, teenni gibi pek çok kavram üzerine onlarca güncel ve tarihi kaynaktan ortak bir reçete hazırlamış.

Ruhumuzu doyuran şehirler

Halil Hamdi Dağıstânî’nin “Mekke-i Mükerreme’nin Faziletleri”, Erkam Yayınları etiketiyle okurla buluştu. Eser, mübarek beldeye gideceklere adeta bir rehber niteliği taşıyor.

Hisar’ın çuvaldaki sevgili kelimeleri

Türk edebiyatının ustalarından Abdülhak Şinasi Hisar’ın kitaplarının yeni baskısı uzun bir süredir yapılmıyordu. Telif problemi sonunda çözüldü. Bütün eserleri çok yakında Everest Yayınları’ndan basılacak olan Hisar’ın odağında miras, varisler ve yazarlık üzerine bir deneme…

Bir his ve anlam olarak acı

Byung-Chul Han’ın yeni kitabı Metis Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı. “Palyatif Toplum” isimli kitabında Chul Han, kapitalizm ve neoliberalizmden geçerek transhümanizme doğru giden günümüz insanını acıyı gittikçe hayatından çıkaran, çıkarmak isteyen, bu şekilde yönlendirilen bireyler olarak tanımlıyor.

Modern dünyada ölüm

Fatma Barbarosoğlu’nun haziran ayında Profil Kitap etiketiyle raflarda yerini alan kitabı “Aslında O Ölmedi: Modernliğin Ölüme Yansıyan Yüzü”, ölümün değişen rolüne mercek tutuyor. Barbarosoğlu kitapta, hayat-memat dengesinin gündelik hayatın neredeyse bütün konularını ortak paydada birleştirebileceğini fakat dengeyi sağlayan ölüm şuurunun hayatın içindeki yerini ve anlamını giderek kaybettiğini söylüyor.

Bir âlimi daha yakından tanımak: Elmalılı’nın mektuplaşmaları

Elmalılı Hamdi Yazır ilim adamlığının yanı sıra çok sayıda kitap da yazarak ruh dünyamıza katkı sağlamıştır. “Son Müfessir Elmalılı’nın Mektuplaşmaları” isimli eseri de onun yazar kimliğinin bir yansıması olarak değerlendirebiliriz.

Çocuklar kitaplarını kendileri mi seçsin?

Bir çocuk okuyacağı kitapları kendisi mi seçmeli? Sizler ilk okuduğunuz kitapları hatırlıyor musunuz? Çocuk ve yetişkin edebiyatında eserler veren, editörlük yapan isimlere bu bağlamdaki sorularımızı yönelttik.

Tebrizli Rukiye ve “İçimdeki Kız”

Tebrizli yazar Rukiye Kebiri’nin hikâye kitabı “İçimdeki Kız”, Büyüyenay Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı. Türkiye’de “Açlık Baratası” adlı kitabıyla da bilinen Kebîrî, hayatıyla iç içe geçmiş hikâyeleriyle İran’daki çağdaş Azeri edebiyatına bir ışık düşürüyor.

Huzursuz kalbin huzur çağrısı

Merve Özgenli Çelik’in “Huzursuz Kalp Sendromu” 19 hikâyeyi bir araya getiriyor. Çeşitli insan dramlarına bazen kahramanların, bazen anlatıcı yazarın, bazen markette satılan bir sukulentin, bazen bir çınar ağacının bakışlarıyla tanıklık ettiğimiz öyküler akıp gidiyor.

Başka bir eğitim mümkün

Millî Eğitim Bakanı olarak görevini sürdüren Prof. Dr. Mahmut Özer’in “Türkiye’de Eğitimi Yeniden Düşünmek” başlıklı kitabı Vakıfbank Kültür Yayınları’ndan çıktı. Kitapta Türkiye’de son 20 yılda eğitimde yapılan değişikliklere ve sonuçlarına değinilirken, “başka bir eğitimin mümkün” olduğuna dikkat çekiliyor.

Tarihçiliğe farklı bir bakış

Tarihe bakışı ile büyük ilgi çeken Macaristan doğumlu Amerikalı tarihçi John Lukacs’ın “Tarihin Geleceği” adlı kitabı Ketebe Yayınları etiketiyle okurla buluştu. Lukacs bu eserinde kanıksanmış tarih okumalarını farklı alanları da işin içine katarak eleştiriyor. O, tarihin spekülatifliği iddiasından yola çıkarak tarihin bir bilim olmadığını, bir edebiyat olduğunu öne sürüyor ve öyle olması gerektiğine de vurgu yapıyor.

Utangaçlık değil, normallik

Yazar Christopher Lane, uzun yıllar boyunca normal dışı olmanın bir parçası kabul edilen “utangaçlık” duygusunu masaya yatırıyor. “Normal bir davranış olan bu his neden ve nasıl hastalık haline geldi?” sorusunu Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’ndan çıkan eserde tartışmaya açılıyor.

Roman ve teknoloji

Koray Üstün, “Çağdaş Türk Romanında Teknolojik Gerçeklik” adlı çalışmasında bugün dünyamızı her anlamda dönüştüren teknolojinin edebî üretime nasıl yansıdığını araştırıyor. Nobel Akademi’den çıkan eserde Üstün, teknik bilginin Divan şiirinden bugüne nasıl anlamlandırıldığını masaya yatırıyor.

Eve dönülen yolculuğa övgü

Ketebe Yayınları tarafından basılan “Yolculuğa Övgü” yürümeye, yolda olmaya dair denemeleri barındırıyor. Fransız filozof Michel Onfray yolun hikâyesini en başından, Habil ile Kabil’den başlatarak anlatıyor.

Yazmak geçici bir heves olmadı

Daha önce Aydos, Şiar, Yedi İklim ve Temmuz gibi dergilerde eserleri yayınlanan Zeynep Yıldırım’ın ilk şiir kitabı Beklerken Söylenen okurla buluştu.

Gündelik hayatın içinden dramatik hikâyeler

Selvigül Kandoğmuş Şahin’in son hikâye kitabı “Senden Daha Güzeli Yok” okurla buluştu. Yazar, içinde yaşadığımız güncel hayatın dramatik gerçekliğini etkileyici bir dil ve anlatım özelinde şekillendirmesiyle benzerleri arasında farklılaşıyor.

Roman şehirler ve büyük yazarları

Londra, Paris, Petersburg, Dublin, Berlin, Prag, New York, Kahire ve İstanbul... Bu şehirlerle özdeşen yazarlar yazdıkları romanlarda yaşadıkları mekânları da adeta bir karakter haline getirir. Böylece bahsi geçen şehirler edebiyat dünyasında ölümsüz hale gelir.

Nâzım H. Polat Hoca için bir armağan

Tanzimat sonrası Türk edebiyatı sahasında kırk yıla yakın eserler veren, talebe yetiştiren Nâzım H. Polat’ın emekliliği hatırasına bir kitap yayımlandı. Bin sayfayı aşan hacmiyle “Prof. Dr. Nâzım H. Polat’a Armağan”, hocanın mirasını yakından tanımak isteyen genç kuşaklara bir kılavuz değerinde.

Jestlerin tohumu

Seyhan Erözçelik’in bütün şiirleri 160. Kilometre Yayınları tarafından basıldı. Külliyat, “Kitap Bir – Tüm Şiirler” (1980-1996) ve “Kitap İki – Tüm Şiirler” (1994-2011) adını taşıyor.

İki şair / İki kitap

Ümit Yıldırım’ın hazırladığı “Abdülkadir Budak Şiiri / Irmağın Bakışları” ve Ali Asker Barut’un “Kalbim, Cümle Şair Dostlar Bahçesi / Şair ve Şiir Yazıları”, Yazılı Kâğıt Yayınları’ndan son dönemde çıkan iki kitap. “Irmağın Bakışları”nda Ümit Yıldırım, şair, yazar ve eleştirmenlerin Abdülkadir Budak’ın şiiri üzerine yazılardan bir seçme yapmış. Barut’un eseri ise şairler ve şiir üzerine bilgece kaleme aldığı kısa, özlü ve özgün yazılardan oluşuyor.

Bütün insanlar gülsün

Vehip Sinan’ın çizdiği “Nasreddin Hoca” kitabı İnkılâb Basım Yayım tarafından okurla buluşturuldu. Sefa Saygılı ve Mehmet Nuri Yardım’ın yayına hazırladığı eser her yaştan okura hitap ediyor.

Garaudy’nin gözünden Batı resmine bakış

Ünlü Fransız düşünür Roger Garaudy’nin “Batı Resminin Yedi Yüzyılı/Geleceği Müjdeleyen 60 Tablo” isimli kitabı okurla buluştu. Kopernik Kitap tarafından basılan ve Cemal Aydın çevirisiyle okuduğumuz eserde Garaudy, Batı resminin geçirdiği dönüşümü, ilahî olandan insanî olana yapılan geçişi ve bugününü inceliyor.

Paul Celan’ın bitmeyen hesabı

Paul Celan’ın “Sesler, İşitin Bizi De” adlı kitabı Everest Yayınları tarafından okurla buluşturuldu. Cem Yavuz’un çevirip notlandırdığı eserin en büyük başarısı, bu önemli şaire yönelik yeni bir ilgi, dikkat ve merak oluşturmasıdır.

15 Temmuz kitaplığı büyüyor

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti. O gece yaşananlar çok sayıda kurgu ve kurgu dışı esere konu oldu. Biz de halkın topyekûn karşı durduğu bu hain darbe girişimini konu edinen yeni kitaplardan bazılarına yakından bakmak istedik.

Sultan Abdülaziz devrinden bir hatırat

Mehmed Âtıf Bey’in “Hâtıra-i Âtıf” isimli eseri Ketebe Yayınları tarafından yayımlandı. Kitabı, Mehmed Âtıf Bey’in İbnülemin’e misafir olduğunda gerçekleştirilen sohbetler oluşturuyor. Bu sohbetlerde Macar mültecileri meselesi, Paris Sergisi ve Sultan’ın Avrupa Seyahati, Kolera Salgını, Tuna vilayetinin oluşturulması gibi birbirinden farklı konular konuşulmuş.

Elişi Kenti çocukları bekliyor

Gökçe Özder’in yeni kitabı “Elişi Kenti’nden Jules Verne Adası’na” okurla buluştu. Timaş İlk Genç etiketi taşıyan kitap, okuduklarının edebî değerini yavaş yavaş fark eden veya fark edebilecek bugünün mini, geleceğin özenli okurlarına hitap ediyor.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

+