Üreticinin finansmanı çeşitlendi

Tarımsal üretime yönelik desteklerini artıran bankacılık sektörü, belli bir kesime ya da alana yönelik olarak kredileri de çeşitlendiriyor. Kadın girişimciden genç çiftçiye, arıcılıktan bitki yetiştiriciliğine kadar birçok başlık altında sunulan krediler alana göre koşullarla üreticilere sunuluyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Üreticinin finansmanı çeşitlendi.

Günümüzde kapsamı hızla genişleyen tarım bankacılığı alanında bankaların çalışmaları da aynı ölçüde büyüme gösterdi. Ürüne ve bölgeye yönelik desteklerin yanı sıra artık çiftçi grupları da bankaların finansman paketleri arasında gruplara ayrılıyor. Bu sayede kadın çiftçi ya da genç çiftçi gibi belli bir kesime özel olarak finansman paketleriyle ihtiyaca yönelik finansman desteği sunuluyor. Kredi ve finansman desteklerindeki bu gruplandırma üretimin de çeşitlenmesine büyük katkı sağlıyor.

KADIN GİRİŞİMCİLER GÜÇLÜ DESTEK

Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilere sunulan düşük faizli kredilerle; canlı hayvan alımından makine ekipman alınmasına, kira ücretlerinden işletme giderlerine kadar birçok harcama kalemi destekleniyor. Bu sayede kadın girişimcilerin tarımsal üretimi de teşvik ediliyor. Yine tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilere özel krediler de bankalar aracılığıyla sunuluyor. Süt hayvancılığı, besicilik, arıcılık, et tavukçuluğu, serada sebze üretimi, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği gibi alanlarda finansman desteği gençlerin üretime atılmasının önünü açıyor.

KOOPERATİFLER DE KREDİDEN FAYDALANIYOR

Hayvansal üretim konularında faaliyet gösteren gerçek/tüzel kişi üreticilerde hayvancılık kapsamındaki finansman programlarından faydalanabiliyor. Büyükbaş/küçükbaş hayvancılık, arıcılık gibi konularda yapılan yatırım ve üretim faaliyetlerinin finansmanına yönelik olarak krediler ile üreticiler üretimini artırıyor. Bu kredi programlarında üreticiye uygun vade ve ödeme imkanları da sunuluyor. Doğrudan üreticiye yönelik finansman desteklerinin yanı sıra tarımsal amaçlı kooperatiflere de çeşitli kredi paketleri sunuluyor. Toplu şekilde üretim yapan kooperatiflerin bu destek paketleri sayesinde hacmi genişliyor.

Tarlada yeni nesil enerji dönüşümü

Ayrıca bankalar verimli üretime yönelik olarak da çiftçileri teşvik ediyor. Tarım alanındaki modern basınçlı sulama sistemleri ile güneş enerjisi sistemleri kullanımının yaygınlaştırılması, tarımsal üretimde enerji maliyetlerinin düşürülüp verimlilik ve kârlılığın artırılması, böylece Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin ve verimli şekilde kullanılmasına katkı sağlamak amacıyla çiftçilere güneş enerjili sulama kredileri veriliyor. Bu sayede üreticiler tarım uygulamalarını geliştirirken üretimini düşürerek verimini artırma imkanına sahip oluyor.

EKONOMİ
Sanayiye güvenen kazandı: Yatırımcılar borsadan yüzde 102 oranında getiri elde etti