Özgün OHAL nedir, neleri kapsıyor? Türkiyede 3 ay OHAL ilan edildi

OHAL nedir, neleri kapsıyor? Türkiye'de 3 ay OHAL ilan edildi!

OHAL nedir neleri kapsıyor? Bugün gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu ( MGK) toplantısının ardından kararlar açıklandı ve Türkiye'de 3 ay OHAL ilan edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise OHAL ile sıkıyönetimin farkını anlattı. Peki OHAL nedir, neleri kapsıyor? Sizler için tüm yönleriyle OHAL'i araştırdık...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
OHAL nedir, neleri kapsıyor? Türkiyede 3 ay OHAL ilan edildi!
OHAL nedir ve neleri kapsıyor? 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bugün toplanan MGK toplantısında önemli kararlar alındı. Alınan kararlar içerisinde şüphesiz en dikkat çekici olanı ise OHAL ilan edilmesi oldu. Tüm Türkiye'de 3 ay boyunca OHAL ilan edildi. Peki nedir bu OHAL ve neleri kapsıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, olağanüstü hal uygulamasının sıkıyönetim olmadığı vurgulayarak, "Özgürlüklerin kısıtlanması söz konusu değildir. Vatandaşın ekonomik faaliyetleri değişmeyecek" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Bizim kardeşliğimizi ne FETO ne de onun haşhaşileri bozamayacak. Buradan Pensilvanya'daki zata ve uşaklarına sesleniyorum: eğer hukuktan yanaysanız buyurun Türkiye'ye gelin.

Olağanüstü hal sıkıyönetim değildir. Sadece demokrasinin daha iyi işleyebilmesi için özellikle bu terör örgütü mensuplarını, Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarını, hangi terör örgütü mensubu olursa olsun bunları kamudan temizlemek suretiyle devletimizi güçlü ellere teslim etme hareketidir.

Olağanüstü Hal Kanunu, valilerin yönetiminin çok daha güçlendirilmesi sürecidir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz yine valilerimizin illerde emrinde olacak ve onlarla birlikte çalışmasını sürdürecektir. Olağanüstü hal sürecinde, temel hak ve özgürlükler noktasında asla bir kısıtlama söz konusu değildir. Böyle bir şey yoktur. Bunun garantörü biziz. Halkım çok daha huzurlu, güvenlikli olacak ve aydınlık yarınlara emin adımlarla yürüyecektir.

120 ve 121'nci maddeye göre OHAL Kanunu'na başvurulacak. Bu kapsamda vatandaşın gündelik yaşantısını ilgilendiren maddeler de uygulamaya koyulabilir.

'Kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması'
25 Ekim 1983 tarihinde kabul edilen 2935 no'lu kanun maddesinin amacı; 'Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması durumlarında olağanüstü hal ilan edilmesi ve usulleriyle olağanüstü hallerde uygulanacak hükümleri belirlemek' olarak ifade ediliyor.

18-60 yaşlarına görev yetkisi
Olağanüstü hal ilan edilen bölgelerde bulunan 18 - 60 yaşları arasındaki bütün vatandaşlar, olağanüstü hal sebebiyle kendilerine verilecek işleri yapmakla yükümlüdürler.

OHAL Kurulu kurulacak
Olağanüstü hal ilanında koordinasyon, Başbakanlıkça veya Başbakan'ın görevlendireceği bakanlıkça sağlanıyor. Bunun için, olağanüstü hal ilanına sebep olan konu ile ilgili bulunan bakanlıklar temsilcilerinden meydana gelen Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu kuruluyor.

Yargı hamlesi
Olağanüstü hal ilan edilen yerlerde, devlet güvenlik mahkemeleri ile askeri mahkemelerin görevlerine giren suçlar dışındaki davalara adli yargıda bakılır.

Ödenek yetkisi Maliye'de

İlan edilen olağanüstü halin gerektirdiği harcamaları karşılamak üzere genel bütçe ödeneklerini yüzde 5'e kadar artırmaya Bakanlar Kurulu, bu ödenekleri ilgili genel bütçeye dahil idarelerle, katma bütçeli daireler bütçelerinin mevcut veya yeniden açılacak tertiplerine kaydetmeye ve ödeneklerin ivedi olarak kullanımını sağlayacak önlemleri almaya, Maliye Bakanı yetkilidir.

Uzatma yetkisi Bakanlar Kurulu'nda
Bakanlar Kurulu'nun istemi üzerine, her defasında dört ayı geçmemek üzere, süre uzatılabilir yada olağanüstü hal durumu ortadan kaldırılabilir.

  • MADDE 120. – Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddî belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması hallerinde, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Millî Güvenlik Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde, süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilân edebilir.

  1. MADDE 121. – Anayasanın 119 ve 120 nci maddeleri uyarınca olağanüstü hal ilânına karar verilmesi durumunda, bu karar Resmî Gazetede yayımlanır ve hemen Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise derhal toplantıya çağırılır. Meclis, olağanüstü hal süresini değiştirebilir, Bakanlar Kurulunun istemi üzerine, her defasında dört ayı geçmemek üzere, süreyi uzatabilir veya olağanüstü hali kaldırabilir.
  2. 119 uncu madde uyarınca ilân edilen olağanüstü hallerde vatandaşlar için getirilecek para, mal ve çalışma yükümlülükleri ile olağanüstü hallerin her türü için ayrı ayrı geçerli olmak üzere, Anayasanın 15 inci maddesindeki ilkeler doğrultusunda temel hak ve hürriyetlerin nasıl sınırlanacağı veya nasıl durdurulacağı, halin gerektirdiği tedbirlerin nasıl ve ne suretle alınacağı, kamu hizmeti görevlilerine ne gibi yetkiler verileceği, görevlilerin durumlarında ne gibi değişiklikler yapılacağı ve olağanüstü yönetim usulleri, Olağanüstü Hal Kanununda düzenlenir.
  3. Olağanüstü hal süresince, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda, kanun hükmünde kararnameler çıkarabilir. Bu kararnameler, Resmî Gazetede yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur; bunların Meclisce onaylanmasına ilişkin süre ve usul, İçtüzükte belirlenir.
OHAL nedir neleri kapsıyor? Bugün gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu ( MGK) toplantısının ardından kararlar açıklandı ve Türkiye'de 3 ay OHAL ilan edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise OHAL ile sıkıyönetimin farkını anlattı. Peki OHAL nedir, neleri kapsıyor? Sizler için tüm yönleriyle OHAL'i araştırdık...

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.