VideoTarihin gelgitleri
Tarihin gelgitleri
Tarihin gelgitleri
Haçlı Seferleri'nin hemen öncesinde İslâm dünyasının genel manzarasını yansıtan bir haritayı önümüzde koyduğumuzda, gördüğümüz şudur: Endülüs'te Emevîler, Mısır merkez olmak üzere Kuzey Afrika, Filistin ve Hicaz'da Şiî Fâtımîler, Bağdat ve çevresinde ise Abbasîler.