|
Uluslararası kurumlarda reform ihtiyacı

Son dönemlerde uluslararası kurumlara yönelik eleştirilerin arttığı ve değişim ihtiyacının açık bir şekilde dile getirildiğini görmekteyiz.

Çünkü, u
luslararası kurumların kurulduğu dönemlerin koşulları ile bugünkü koşulların aynı olmadığı açıktır.

Şöyle ki,

2. Dünya Savaşı sonrasında kurulan ve bu kurumlarda o dönem etkin olan ülkelerin ekonomik ağırlığının değiştiği bir gerçek.
Dünya ekonomisinde özellikle gelişmekte olan ülkelerin GSYH içindeki payı kadar bu ülkelerin nüfusu, dünya ticaretinden aldığı pay ve dolayısıyla temsil niteliği artmaktadır.
Bu nedenle, başta
Birleşmiş Milletler
Güvenlik Konseyi olmak
üzere uluslararası kurumların yeniden reforme edilmesi gerektiği açıkça
dile getirilen bir husustur.
Ekonomi alanında ekonomik ve finansal krizler için ülkelere yardım etme, küresel para ve iş birliği, finansal istikrarı sağlama ve uluslararası ticareti kolaylaştırma amacı olan
IMF ve
ülke
altyapı yatırımları için uzun dönem finansman imkânı sağlayan, kalkınma için kaynak veren ve yoksulluğun azaltılması için destek sağlayan Dünya Bankası için de reform talepleri
var.

Özellikle IMF’in uyguladığı ekonomi politikalarının ülke ekonomileri üzerindeki olumsuz etkileri dolayısıyla bu kurum için var olan olumsuz algının giderilmesi, uluslararası piyasalar ve ülke ekonomileri açısından kurumların reforme edilmesi önemli bir adım olacaktır.

Bu kurumlarda
azgelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkelerin daha fazla söz sahibi olması ve bu kurumların uyguladığı politikaların ülke koşullarına ve ihtiyaçlarına göre uygulanması hem kurumların kabulünü kolaylaştırır
hem de dünya ekonomisi için önemli bir adım atılmış olur.

Uluslararası kurumlar, 2. Dünya Savaşı’nda galip çıkan ülkelerin kurumu olduğu algısının kırılması bu kurumların kredibilitesi için çok önemlidir.

Bu nedenle, tüm uluslararası kurumların, dünyada mevcut ekonomik ve siyasi koşullara göre temsiliyet göz önünde bulundurularak zaman kaybetmeden yeniden elden geçirilmesi hayati derecede önemlidir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: “DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda “
Güvenlik Konseyi, artık dünya güvenliğinin teminatı olmaktan çıkmış, 5 ülkenin siyasi stratejilerinin çarpışma alanı haline gelmiştir” ifadesi değişim ihtiyacının açık ifadesi oldu.
Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçmiş genel kurullarda ve yeni gerçekleşen
Genel Kurul toplantısında
Güvenlik Konseyi’nin halen 5 olan daimi üye sayısının artması ve örgütte reforma gidilmesi gerektiğini açık bir şeki
lde dile getirmesi artık dünyanın gündeminin en önemli konularının başında gelmektedir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sıklıkla kullandığı “
Dünya beşten büyüktür
ifadesinin Genel Kurul’da en
çok alkış alan konuşma olması
bir
çok ülkenin beklentisi
nin de dile getirildiğini göstermektedir
.
#Ekonomi
#IMF
#Recep Tayyip Erdoğan
#Erdal Tanas Karagöl
3 ay önce
default-profile-img
Uluslararası kurumlarda reform ihtiyacı
‘Goyimler’ olarak İsrail’den ne bekliyoruz?
Filistin’in Kimliğini Çizen Ressam: Walid Abu Shakra
Süleymaniye Camii haziresindeki hazineler
Soykırım’ın cephaneliği..
Büyük Balkan seyahati-6: Balkanlar patlamaya hazır bomba!