|
Şeriat politik bir rejim midir?

Avukat olmuş ama cehaleti her yanından akıyor.

Belli ki din nedir şeriat nedir bilmiyor.

İnsan bilmediği bir konuda konuşur mu?

Ne yazık ki konuşuyor işte.

Konuşuyorlar işte.

Evvela bilmek lazım.

Şeriat teriminin anlamından başlayalım.

Sözlükteki en basit anlamı “yol/yollar” anlamındadır.

Terim olarak şeriat, İslam’a ait dini, ahlaki ve hukuki değerler sistematiği anlamındadır.

Başka bir deyişle İslam’a ait değerler bütünü şeriat kavramıyla ifade edilir.

Bir tür doktrinel kuşatıcı bir tanımdır.

Şeriatın başka bir anlamı yoktur.

Şeriat kelimesinin kutsallığı yoktur.

İslam’ın değerler sistemini illa da şeriat tanımı üzerinden yapmaya da gerek yoktur.

Şeriat o her yerinden cehalet ve nefret akanların dediği gibi politik bir rejimin adı değildir.

İslâmiyet’in siyasal alana ilişkin ahlaki hükümler vazetmesi İslam’ın politik bir ideoloji olduğu anlamına gelmediği gibi siyasal bir rejim öngördüğü anlamına da gelmez.

İslâmiyet ne politik bir ideolojidir ne de politik bir rejimdir.

İslâmiyet yalnızca bir dindir.

Bir din olarak sosyal ve siyasal hayata dair hükümleri olan evrensel ve bütüncül bir dindir.

Bu ayrımı bilerek konuşmak lazım.

İslâmiyet’in öngördüğü hükümler devlet marifetiyle herkese zorla tatbik edilmesi gereken hükümler değildir.

Zorlama dinin özüyle bağdaşmaz.

İmtihanın sırrına da aykırıdır.

İslâmiyet devletin nasıl olması gerektiğini söyler, ama devlet üzerinden herkese dini hükümlerin zorla dayatılmasını da yasaklar.

Dini zorba bir devlet ideolojisine ve totaliter-baskıcı bir rejime dönüştürmek, İslâmiyet’i özünden ve asıl amacından boşaltmak anlamına gelir.

Dolayısıyla şu veya bu zaman diliminde veya mekânda Müslümanların iktidar oldukları yerlerde uyguladıkları rejimin “İslâmiyet’in kendisi” veya “İslâmiyet’in emri” gibi okunması ciddi bir zihni sapmadır.

Şeriatın politik bir rejim olduğunu söyleyenler aslında İslâmiyet’in öngördüğü değerler sistemine olan düşmanlıklarını gizlemeye çalışanlardır.

Bu ülkedeki şeriat düşmanlarının gizledikleri asıl niyetleri budur.

“Taliban” göndermeleri “politik rejim” tanımlamaları tamamen bir kılıftan ibarettir.

Biz kendimizi Şeriat-şeriatçılık üzerinden tanımlama ihtiyacı duyanlardan değiliz. Öğretimizin böyle bir tanım mecburiyeti de yok. Ama birilerinin şeriat üzerinden sergiledikleri düşmanlık, İslamiyet’in değerlerine olan düşmanlıkla alakalıdır.

Nerden mi biliyoruz?

Üsluplarından, dillerinden, nefretlerinden.

Baksanıza ne kadar da küfürbazlar!

Şeriata düşman olabilirsiniz.

İslamiyet’in değerler sistemine düşman olabilirsiniz.

Ama edepsiz ve küfürbaz bir dille bunu ifade edemezsiniz.

Hele de bir bayan iseniz edep sınırlarını aşan müstehcen küfürler kullanmamalısınız.

Şeriatın lügavî ve ıstılahî anlamlarını evvela bir öğrenmelisiniz.

Öyle “Taliban” göndermesi yaparak “politik rejim” diyerek kendinize göre tanımlar yapmaktan kaçınmalısınız.

#Politika
#İslam
#Şeriat
#Mehmet Metiner
3 ay önce
Şeriat politik bir rejim midir?
Bir Başka Mesele: Truva atını içimize yerleştirdiler
Ahlâk kitapları ve “İslâm Ahlâkının Esasları”
Şimdi gözler Avrupa Birliği’nde…
Çocuğun adı Hanzala
İran, emperyalistlerle mi savaşıyor, Müslümanlarla mı?