|
Jeopolitik buhran

Üç tarafı denizlerle, dört tarafı jeopolitik buhranlarla çevrili kara parçasının adıdır Türkiye. Coğrafyamızdaki siyasi, askeri ve ekonomik belirsizliklerin gölgesinde ekonomik istikrar arayışımızı sürdürüyoruz. Rusya-Ukrayna savaşının ortaya çıkardığı ekonomik ve siyasi belirsizliklerin onarılma süreçleri, Kuzey Irak ve Suriye’deki siyasi istikrarsızlıkla birlikte terör tehditleri, Azerbaycan- Ermenistan ilişkilerinin diken üstünde seyretmesi, İsrail’in Filistin üzerine uygulamış olduğu baskı ve zulüm, son olarak İran-İsrail arasındaki savaş vari gelişmeler. Tüm bunlar
enflasyonist baskı altında olan Türkiye’yi jeopolitik buhranların gölgesinde bir ekonomik performans göstermeye zorluyor.
Jeopolitik risklerin yatırım belirsizliğine yol açması, olası ticaret engellerini beraberinde getirmesi, siyasi ve askeri olarak takınılan tavrın ekonomik sonuçları, ekonomik istikrar üzerinde baskı oluşturuyor. Son yaşanan İ
ran ve İsrail arasındaki gerilimin ortaya çıkardığı fiyat dalgalanmaları ve enerji fiyatları üzerindeki baskı ekonomi politikalarının alternatifli bir plan dâhilinde olmasını zorunlu kılıyor.

SINIRLI GERİLİM

Her ne kadar İran’ın davullu zurnalı saldırı girişimi, telgrafın tellerine takılan kamikazeleri, akşam oturmasına gider gibi insansız hava araçlarının yollara düşmesi gündem olsa da özellikle kripto para piyasalarında önemli etki kendisini güçlü bir şekilde hissettirdi.

Küresel ve ulusal piyasaların gerginliğin azalmasıyla sınırlı etki hissettiği yüksek tansiyonda altın fiyatları güçlü duruş sergilemeye devam ediyor. Jeopolitik risklerin güvenli limanı olma özelliği taşıyan altın gerilim sonrası çok yoğun bir rağbet görmese de dik duruşundan taviz vermiyor.
Orta Doğu’da artan tansiyonun beraberinde jeopolitik risk ve ekonomik belirsizlikleri getirmesi güvenli liman olarak değerlendirilen değerli metallere olan talebi artırma potansiyeli taşıyor.
Bu noktada merkez bankalarına büyük rol düşüyor.
Jeopolitik risk ve enflasyonist baskı arasında denge kurma sorumluluğu yüklenen merkez bankaları faiz oranlarındaki değişikliklere ilişkin beklentileri yönetme yükümlülüklerini sürdürüyorlar.

EN ZAYIF HALKA PETROL FİYATLARI
Jeopolitik buhranların Türkiye ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülke ekonomilerini petrol fiyat baskısı üzerinden etkisi altına alma özelliği yıllardır değişmiyor. Enerji ithalatçısı konumundaki ülke ekonomilerinin petrol arzındaki olası kesintilerin ortaya çıkardığı fiyat baskısından olumsuz etkilenmeleri hem enflasyonist tahribatı hem de ulusal para birimleri üzerindeki kırılganlığı beraberinde getiriyor. Tekrar olacak belki ama
jeopolitik belirsizliklerin yatırımcı güvenini azaltması, uluslararası ticareti engellemesi ve ekonomik istikrarsızlığı pekiştirme riskleri Türkiye’nin jeopolitik gelişmeleri hassasiyetle izlemesini ve enerjide dışa bağımlılığını azaltarak dirençli bir görünüme sahip olmasını zorunlu kılıyor.
Ekonomi yönetiminin izlemiş olduğu politikalar ekseninde
Türkiye’nin yabancı sermaye beklentisinin giderek artışı,
Merkez Bankası ve ekonomi yönetiminin
Türk lirası enstrümanlarına
olan yoğun yönlendirmesi, Borsa İstanbul’un bayram öncesine göre stabil hareketi ve jeopolitik riskleri anlamlandırma çabaları devam ediyor.

JEOSTRATEJİK KAZANIM
İş modellerinin, stratejilerin, tedarik zincirlerinin ve sürdürülebilirlik planlarının önem kazandığı bol buhranlı bu günlerde ülkenin enerjisini jeopolitik ortamın belirleyicisi çok kutupluluğa vermesi gelecek açısından fırsat üstünlüğünün kapısını aralıyor.
Küresel tedarik zincirlerinin riskten arındırılması, sosyopolitik risklerin ve jeopolitik rekabetin altın anahtarı yapay zekânın teşvik edilmesi önemli jeostratejik kazanımlar olarak dikkat çekiyor.
Dijitalleşme stratejilerinin geliştirilmesi, çok kanallı satış planlarının tasarlanması, çevresel ve sosyal faktörlerin yenilikçi iş modelleri ile desteklenmesi, dönüşüm, büyüme ve değer yaratma misyonunun yerleşmesi jeopolitik buhran dönemlerinin çıkış yolları olarak öne çıkıyor.
Bizde coğrafya kader ile keder arasındaki ince çizgidedir.
#ekonomi
#enflasyon
#Özgür Bayram Soylu
1 ay önce
Jeopolitik buhran
Ebu Cehil kompleksi
Necip Fazıl ve Nazım Hikmet üzerine
Kur"an"a el basarak yemin etmek
Bir Başka Mesele: Truva atını içimize yerleştirdiler
Ahlâk kitapları ve “İslâm Ahlâkının Esasları”