|

Bakanları yüce divana kim sevk eder?

Bugün yapılan KPSS sınavında en dikkat çekici sorulardan birisi de "Bakanları yüce divana kim sevk eder?" sorusu oldu. Sınava giren adaylar tarafından büyük merak konusu olan sorunun yanıtı haberimizde. Peki, Bakanları yüce divana kim sevk eder? İşte ayrıntılar...

Yeni Şafak
12:29 - 22/07/2018 Pazar
Güncelleme: 12:36 - 22/07/2018 Pazar
Diğer
​Bakanları yüce divana kim sevk eder? sorusunun yanıtı haberimizde.
​Bakanları yüce divana kim sevk eder? sorusunun yanıtı haberimizde.

Bakanları yüce divana kim sevk eder? sorusunun yanıtı haberimizde. KPSS sınavı sona erdi. Soruların cevapları büyük merak konusu oluyor. 22 Temmuz 2018 Pazar günü yapılan KPSS lisans sınavında dikkat çekici sorular yer aldı.

BAKANLARI YÜCE DİVANA KİM SEVK EDER?

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında, görevleriyle ilgili suç işledikleri iddiasıyla TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilecek. Meclis, önergeyi en geç 1 ay içinde görüşecek ve üye tam sayısının 5'te 3'ünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilecek.

Soruşturma açılmasına karar verilirse, Meclisteki partilerin, güçleri oranında komisyona verebilecekleri üye sayısının 3 katı olarak gösterecekleri adaylar arasından, her parti için ayrı ayrı ad çekerek kurulacak 15 kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılacak.

Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu 2 ay içinde Meclis Başkanlığına sunacak. Soruşturmanın bu sürede bitirilememesi halinde, komisyona bir aylık yeni ve kesin bir süre verilecek.

Rapor, Başkanlığa verildiği tarihten itibaren 10 gün içinde dağıtılacak, dağıtımından itibaren 10 gün içinde Genel Kurulda görüşülecek. TBMM, üye tam sayısının 3'te 2'sinin gizli oyuyla Yüce Divana sevk kararı alabilecek.

Yüce Divan yargılaması 3 ay içinde tamamlanacak. Bu sürede tamamlanamazsa bir defaya mahsus 3 aylık ek süre verilecek, yargılama bu sürede kesin olarak sonlandırılacak. Bu kişilerin görevde bulundukları sürede, görevleriyle ilgili işledikleri iddia edilen suçlar bakımından, görevleri bittikten sonra da Yüce Divanda yargılanacak.

Yüce Divanda seçilmeye engel bir suçtan mahkum edilen cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakanın görevi sona erecek. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, göreviyle ilgili olmayan suçlarda yasama dokunulmazlığına ilişkin hükümlerden yararlanacak.

Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri ile teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenecek.

#kpss
#Bakanlar
#Yüce divan
6 yıl önce