|

Yüzde 75'i canını komşusuna borçlu

Depremde halk merkezli bir afet yönetim sistemi oluşturulmasının önemli olduğunu söyleyen Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Türkiye Ofisi Başkanı Kazuhide Nagasawa, "Bizdeki depremde sağ kalanların yüzde 75'ini komşuları kurtardı" dedi

Aa
00:00 - 22/03/2010 Pazartesi
Güncelleme: 00:10 - 22/03/2010 Pazartesi
Yeni Şafak
Yüzde 75'i canını komşusuna borçlu
Yüzde 75'i canını komşusuna borçlu

Depreme hazırlılık konusunda dünyanın en büyük teknik birikime sahip kurumlarından olan Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Türkiye Ofisi Başkanı Kazuhide Nagasawa, Türkiye'nin depreme hazırlık konusundaki çalışmalarını ve JICA'nın bu konularda Türkiye'ye yaptığı yardım ve desteği değerlendirdi. Türkiye'nin bir deprem bölgesi içinde yer aldığını belirten Nagasawa, başlıca büyük depremlerden birinin 1999 yılında Türkiye'de gerçekleştiğini, yakın tarihte gerçekleşen diğer büyük depremlerin ise Japonya, İran, Endonezya, Pakistan, Afganistan, Çin, Haiti ve en son da Şili'de olduğunu hatırlattı.

ÇELİK ÇUBUK OLMALIYDI

Nagasawa, son 10 yıldaki deprem ve deprem kaynaklı tsunamilerin, doğal felaketlerin yüzde 60'ını oluşturduğunu ve doğal afetlerde depremin yıkıcı etkisini gösterdiğini kaydetti. Nagasawa, Haiti depreminde beton binalarda çelik çubukların olmaması nedeniyle binaların depremde çok hasar verdiğini vurguladı. Depreme hazırlık konusunda, öncelikle bir önlem planı ve yasal sistemin kurulması gerektiğini anlatan Nagasawa, "halk temeline dayalı afet yönetimi" sisteminin oluşturulmasının önemli olduğunu ifade etti. İmar ve iskan konularında güçlü bir bina denetim sisteminin önemine dikkat çeken Nagasawa, birçok yasadışı binanın bina standartlarını sağlayamadığını söyledi. Afet önleme kurumlarına belirli bir bütçe ayrılması gerektiğini ifade eden Nagasawa, ayrıca buralarda görevli kişilerin eğitiminin önem taşıdığını anlattı.

HALK MERKEZLİ AFET YÖNETİMİ

Depremler konusunda herkesin eğitilmesi gerektiğini vurgulayan Nagasawa, Japonya'daki depremde, yakın çevrelerini en iyi tanıyan kişiler olması nedeniyle, sağ kalanların yüzde 75'inin komşuları tarafından kurtarıldığını anlattı. JICA Türkiye Ofisi Başkanı Kazuhide Nagasawa, JICA'nın, deprem konusunda okullara eğitim verilmesine öncülük ettiğini de dikkat çekti. Japonya'da 19, dünya genelinde 93 ofisi bulunan JICA, dünya genelinde sadece mali destek değil, teknik destek de sağlıyor.

JICA, teknolojinin uygun ve etkin bir şekilde transfer edilebilmesi için gerekli ekipman desteği sağlamasının yanı sıra, gelişmekte olan ülkelere ve bölgelere kalkınma planları hazırlayarak, çeşitli araştırma grupları gönderiyor. JICA, kamu kurumlarının yanı sıra, akademik çevre, yerel yönetim ve Sivil Toplum Kuruluşları gibi toplumun çeşitli kesimlerinden gelen katılımlara da destek veriyor.


Okul ve hastaneler gözardı edilmemeli

Tüm binaların sismik olarak güçlendirilmiş bina olmasının temel amaç olduğunu kaydeden Nagasawa, özellikle altyapıların, hastane ve okul gibi kamu binalarının mutlaka depreme dayanıklı şekilde inşa edilmeleri gerektiğini söyledi. Nagasawa, Türkiye'nin de içinde bulunduğu deprem bölgelerinde, Japonya'da, depremin ve diğer afetlerin vereceği zararı tamamıyla önlemenin mümkün olmadığını, ancak alınacak önlem ve devamlı hazırlıklı olmakla afetlerin yıkıcı etkisinin azaltılabileceğini vurguladı.


14 yıl önce