|
Papa Francis ne yapmak istiyor?
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in tek yanlı Ermeni iddialarını Ermenistan Cumhurbaşkanı ve Ermeni kiliseleri liderlerinin katıldığı bir ayinde dile getirmesi, konunun Vatikan tarafından siyasileştirildiğini gösteriyor. Böylece Vatikan'da, Papa 12. Pius'a atfedilen, 'daha sağda' ve 'daha politik' bir kilise isteyen kliğin eli güçlendi.

Yahudi çevreler tarafından “Hitler'in Papası” olarak anılan Papa 12. Pius, Nazilerin soykırım politikaları karşısında sessiz kalmakla suçlanmıştı. 12. Pius, “Soğuk Savaş” döneminde ise CIA ile çok yakın ilişki içindeydi. CIA'in en paranoyak şeflerinden olan James Jesus Angleton II. Dünya Savası sırasında Vatikan'la derin ilişkiler kurmuştu. Gordon Thomas'ın “Gideon'un Casusları” isimli kitabında bu ilişki şöyle anlatılır:

“Papa 12. Pius ve Papalık Divanı, Angleton'dan, İtalya'daki Hıristiyan Demokrat Parti'yi iktidara getirerek Kilisenin komünizme karşı yürüttüğü militan Haçlı seferine yardım etmesini istediler. Dindar bir katolik olan Angleton, onları desteklemek için elinin altındaki kaynakları seçmenlere karşı rüşvet, santaj ve tehdit için kullandı. Vatikan'ın eşi benzeri olmayan bilgi toplama ağında sınırsız ulaşım hakkı verilmişti ona. Her papaz yardımcısı ve rahip, kendi bölgesindeki İtalyan komünistlerinin faaliyetleri hakkında rapor veriyordu. Vatikan kendisine ulaşan bilgileri Angleton'a aktarıyor, o da Washington'a yolluyordu.”

12. Pius komünizme karşı açılan militan Haçlı seferinde o kadar coşkuluydu ki, verdiği bir demeçte işe Türkiye'yi karıştırmakta bile beis görmemişti. Papa bu demecinde “20. asırda zuhur eden komünizm gailesi, yüzlerce yıl önce Türklerin Avrupa'ya ayak basmaları kadar büyük bir âfet” demişti. Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Feridun Cemal Erkin İtalya Dışişleri Bakanı Kont Sforza'ya mektup yazarak Papa'nın bu demecini Türk milletine karşı yersiz ve dünya tarihi önünde de ciddiyetten âri, fahiş bir hata olarak karşıladığını bildirmişti.

“Soğuk Savaş” döneminde Avrupa'nın Katolik devlet adamlarının ve Amerikalıların Türkiye'yi Vatikan ile diplomatik ilişki kurması yönündeki tazyikleri, Papa 12. Pius'un politik tutumu nedeniyle Ankara tarafından defalarca akîm bırakıldı. Vatikan'ın teşebbüsleri 12. Pius öldükten sonra amacına ulaşabildi. Vatikan'la ilk diplomatik ilişki, 1960 yılı başlarında, 'Türk dostu' olarak anılan Papa 23. Jean döneminde kurulacaktı.

Papa 12. Pius'a 2009'da Papa 16. Benedict tarafından 'Aziz' mertebesi verilmesi ise Yahudiler tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı. Papa Francis de “12. Pius” konusunda Papa 16. Benedict'ten farklı düşünmüyor. Vatikan, Yahudi katliamlarına sessiz kalmakla suçlanan Papa 12. Pius'u aklama çabası içindeydi. Ancak ortaya somut belge konulamadı. 12. Pius'u suçlayan çevreler ise Hitler dönemine ait Vatikan arşivlerinin açılmasını istiyorlardı. Papa Francis arşivlerini açacakları vaadinde bulunmuştu. Bu vaat bildiğim kadarıyla hâlâ yerine getirilmedi.

Çocuk istismarları, yolsuzluk ve kara para aklama iddiaları başta olmak üzere Vatikan uzun bir süredir itibar kaybı yaşıyor. Papa 16. Benedict beklenmedik bir şekilde istifa ederek kenara çekilmişti. İstifa gerekçesi kimseyi tatmin etmedi. Papa Francis'in ise Vatikan'a itibarını yeniden kazandıracağı yönünde bir beklenti sözkonusuydu. Öyle anlaşılıyor ki Papa Francis de Vatikan'a nüfuz edemedi. Acaba, dikkatleri Vatikan'ın içinden uzaklaştırabilmek için mi böyle bir yol takip ediliyor, 'Ermeni meselesi' de bu politikanın malzemesi mi yapılmak isteniyor?
#papa
#vatikan
#Soğuk Savaş
9 yıl önce
Papa Francis ne yapmak istiyor?
Kara dinlilerle milletin savaşı
AKP’li fırıldakların iz'ânı ve MHP’nin dizaynı
Devlet binasında milletin hak arayışı
Müzdelife: İnsanlığın başlangıç yerine akın
“İsrail Lobisi”nin ‘Squad’ ile savaşı..